Redactieblog

25 reacties

Vanwaar die haat tegen LTO?

Vorige week was LTO witheet over de plotselinge aanscherping van de regel over de benutting van kunstmestfosfaat. "Terecht", zegt Hanna. "Melkveehouders die een beroep doen op derogatie zijn de dupe."

Hanna heeft gelijk. Maar het is al breed uitgemolken in de media. Wat mij daarbij trof was de veroordeling van LTO. In de reacties krijgt die de volle laag. "Het zijn sukkels, ze doen niets voor de landbouw", en nog veel meer. Waarom deze haat tegen onze LTO?

"Ze zijn te veel overlegorganisatie en te weinig actiebereid", is de mening van Hanna. "Een boer wil resultaten zien. Geen slap compromis na veel overleg. En dat is het vaak als LTO de vergadertafel verlaat".

"Je ziet het ook verder in de maatschappij", gaat Hanna door. "Politieke partijen, die geen verantwoordelijkheid dragen, zoals de club van Wilders en de SP, slingeren allemaal meningen de wereld in die we graag willen horen. Dat valt goed bij de kiezers en in de peilingen stijgen deze partijen. Datzelfde zien we bij LTO. De degelijke organisatie zit in het verdomhoekje en de sectorvakbonden kunnen met het roepen van kreten rekenen op populariteit. Dat ze niets bereiken wordt voor het gemak maar vergeten. Sneu voor LTO".

Jammer voor de boerensector. Het verketteren van LTO ondermijnt onze kracht. Dat vertaalt zich aan de onderhandelingstafel. Daar bereiken we minder. Dat is het resultaat van onze verdeeldheid als boeren.

"Dat is even te gemakkelijk", mengt Hans zich in het gesprek. "LTO is te gezapig. Ze zijn net als Kamerleden: altijd ontstemd, witheet of teleurgesteld. Dat maakt geen indruk meer. Daarmee hebben ze veel kritische leden van zich vervreemd. Die zijn geen lid meer en dus komen alleen maar overleg gerichte boeren op de vergadering. Daar vlamt het dus nooit. Dat moeten ze veranderen."

"Hoe?", vraag ik.

"Door in ieder geval een ander boegbeeld te kiezen. Maat is te veel een ambtenaar. Hij spreekt de boeren niet aan. Elke groep wil in een leider wat van zichzelf herkennen. En verder agressiever onderhandelen", zegt Hans.

Laatste reacties

 • Mozes

  De visie van Vergaderboer komt aardig overeen met de visie die ik in de vorige discussie al heb gegeven. Veel beloven en weinig geven doet de gek in vreugde leven. De gelijkenis met Wilders en de SP die Vergaderboer noemt was mij ook opgevallen.

 • pinkeltje

  Het is al jarenlang en wereldwijd hetzelfde. Sta je langs de zijlijn dan is het makkelijk roepen dat als jij wat te vertellen had je het wel eens even anders zou gaan regelen. Tot het zover komt dat je in een positie komt dat je wat zou kunnen regelen en dan kom je er achter dat het in de boze buitenwereld toch niet zo simpel is. Dat veel zaken met elkaar zijn verbonden, dat er muren van weerstand zijn, conflicterende belangen en dat je feitelijk tegen een olifant staat te duwen waar je maar moeilijk beweging in krijgt. 'Change' riep Obama. Weet je het nog?

 • joannes

  Alsof de Vakbondsboeren nestbevuilers zijn! Voor de zoveelste keer is ook vergaderboer niet bereid naar de zwaktes van het LTO te kijken, behalve dan een leider die zich agressiever moet profileren. De onvrede, of haat zoals het in de titel genoemd wordt, heeft een veel diepere oorzaak dan het profiel van de Leider. Natuurlijk zal een wat meer charismatische leider waar Boeren zich mee identificeren de wind uit de Vakbonden zeilen nemen, maar snel zullen ook de onderhandelings standpunten en resultaten aan de orde komen. En die resultaten moeten duidelijk maken dat er niet alleen ingeleverd wordt, maar dat er ook voordelen aan die tafel uitonderhandeld zijn. Daarvoor zijn zichtbare Politieke standpunten en Resultaten nodig. Precies zoals die tegenpartijen, ieder keer weer, die tot op heden onevenredige strijd met de Boeren LTO voeren. Het kan niet zo zijn dat er alleen maar ingeleverd wordt aan die onderhandelings tafel, want dan voorzie ik een miezerige toekomst voor het LTO en de Agrarische stand in Nederland. Een Toekomst waar je de Beroeps trots bij verliest omdat ander belangen in die Politieke strijd voordurend de boventoon voeren; blijkbaar uitgenodigd door die iedere keer weer schipperende LTO.

 • Schaapje

  De beste stuurlui staan altijd aan wal. LTO mensen doen wel degelijk hun best voor de leden. Echter aan de onderhandelingstafel zijn er velen partijen en belangen die spelen. Zie maar eens altijd ieders tevredenheid en je beleid en koers te handhaven. Ook voor ons agrariërs ligt er zelf een taak om bepaalde doelen te bereiken. Kortom kom zelf ook in actie en reactie.

 • cornelis 22

  Ik vind Maat een hele goede .

 • Mozes

  Joannes, liberalisering van de markt is een wereldwijde ontwikkeling die wij niet kunnen tegenhouden. Dierenwelzijn wordt belangrijk gevonden. Niet alleen in Nederland of in Europa maar ook in toenemende mate in Amerika. Duurzaamheid is een toenemende noodzaak waar wij niet omheen kunnen.
  Als jij van LTO verwacht dat zij ieder beleid in deze richting moeten tegenhouden en van mening bent dat ze anders falen stel je onmogelijke eisen en plaats jij jezelf buiten de werkelijkheid. De vakbonden kunnen ook niets in deze ontwikkeling tegenhouden en als ze het proberen krijgen ze een slecht imago en worden door de samenleving uitgekotst.
  Kijk eens naar de andere kant, de dieractivisten, hoeveel van hun doelstellingen worden gerealiseerd? Ter illustratie: ze dachten de veehouderij een slag te kunnen toebrengen met een lastercampagne over het verlosapparaat die al 40 jaar verboden is. Wat is het resultaat? Onder aanvoering van LTO wordt het verlosapparaat na 40 jaar juist toegestaan! Een contraproductief resultaat! Je kunt dus stellen dat LTO in de regel succesvoller is dan de dieractivisten, vooral als je daarbij ook nog het grote mediavoordeel van de dieractivisten meetelt.

 • agratax2

  De LTO moet. wil ze iets voor de boeren bereiken de buitenwerld te vriend houden maar ook de achterban. Wij boeren zien de oplossingen anders dan de overheid of de dieren en natuur lovers. Maakt LTO een harde vuist, dan gaat de deur van de vergaderzaal opslot en worden we geconfronteerd met besluiten over ons, tegen ons doch zonder ons. Heeft LTO bij de derogatie bepaling mee mogen praten, maar niet bij de tijd van ingaan van deze regels? Dan maakt het duidelijk dat de politiek en de ambtenaren de laatste stem hebben en zich van de praktijk geen niets aantrekken. Gevolg de LTO moet trachten de zaak nog te redden voor de boeren. Geen dankbare taak!!!

 • Fermer

  Compromisen, schipperen en maatschappelijk haalbaar. De LTO. Ook al houd dit in dat de hele boerentak naar de haaien gaat, meer zat er niet in. Eis dan tenminste 1 x: Wat de boer verplicht wordt, dat geldt ook voor de winkelketens. De Nederlander wil dit, dan is ook dit alleen te koop. Het gevolg van eigen wensen. Dan kan de producent z'n kostprijsverhoging (deels) doorberekenen. Dan laat de LTO zien oog voor de samenleving te hebben, goed geluistert naar de burger en z'n leden en de agrarische sector te vertegenwoordigen.

 • joannes

  Precies, emmerei onderhandelen en zaken doen met consequenties óók voor die tegenpartij. Boeren of agrariërs zijn niet meer of minder dan ander partijen in die markt economie, en wanneer die ander wil dat iets met meer aandacht of meer verzorging geproduceerd wordt moet daar over gepraat en onderhandeld worden. Wanneer dan, die ander het Politieke kanaal opzoekt om daar via een slinkse weg extra regels af te dwingen moet de partij die moet wijzigen haar kostprijs óók Politiek kunnen beïnvloeden.

 • aarthamstra1

  LTO zegt een belangenvereniging te zijn voor alle boeren, Je hoeft maar een paar regels te lezen en het verketteren begint al. Sp deugt niet PVV deugt niet .Hoezo alle boeren U bedoeld de boeren die aan het handje lopen van de Multinational ZLTO boeren bedrog heeft altijd meer oog gehad voor hun organisaties/multinationals en boeren zagen ze als gebruiksvee .Hoe weet ik dat . HEBBEN DIE HEREN ME HAAR FIJN UITGELEGD in het torentje in Brabant.

 • W Geverink

  Tja, en als LTO zegt dat wakker dier een betrouwbare partner is denk ik dat de leden daar niet vrolijk van worden. Dierenarts Plantema was mischien niet erg tactisch bezig maar hij sprak wel de waarheid. LTO heeft wakker dier door niet in te grijpen toen deze man de leeuwenkuil werd ingedrukt een geweldige overwinning gegeven. Plus natuurlijk een duidelijke boodschap naar hun 'achterban' dat ze de eigen mensen als het er op aan komt ijskoud laten vallen.

 • Mozes

  Geverink, dat LTO haar eigen mensen ijskoud laat vallen is niet waar. Ik weet bv dat de mensen die de Facebookpagina 'anti Wakkerdier' hebben opgericht vanaf de eerste dag alle steun van LTO hebben gehad.

 • zon

  LTO kan nooit werken want er zitten teveel tegenstrijdige sectoren in.
  En de politiek weet heel goed hoe ze dat uit moeten spelen.
  Krijgen de melkvee en akkerbouw vaker wat gedaan dan moet de varken-en pluimveesector erweer voor bloeden. Bij Wakker dier en consorten weet je dat ze tegen ons zijn maar ik betrap me er steeds vaker op dat de LTO een grotere tegenstander is.

 • jordi 1455

  @Mozes misschien was het een poging om het imago te redden, als de LTO de actie van anti wakker dier echt steunde had de LTO wakker dier voor het gerecht gesleept.

 • Mozes

  Jordi, met welke beschuldiging hadden ze Wakkerdier voor het gerecht moeten slepen?

 • gjh

  wat een lto haat maar ja terecht, ze hebben er zelf omgevraagd. elk lid is er 1 teveel maar gelukkig zijn er elke week boeren die zo verstandig zijn om der lidmaat op te zeggen.

 • W Geverink

  Bij LTO is het idd heel moeilijk te peilen wiens belang ze vertegenwoordigen. Vaak worden de zaken jaren later pas duidelijk als banktransacties openbaar worden gemaakt of personen plotseling opduiken op de loonlijst van multinationals of er zelfs een ere plek hebben aan de vergadertafel. Zo zie ik bijvoorbeeld onze landbouwminister nog een keer bij een Cargill aan de tafel schuiven als bedankje voor het ontmantelen van de Canadian wheat board. Ik denk niet beste Mozes dat jij als LTO lid kijkend naar Plantema wakker dier ooit de waarheid zal gaan vertellen.

 • j.verstraten1

  ik heb wel eens een ex-lid van lto gesproken die zij, laat ze in den haag maar hun gang gaan, kwestie van door de zure appel heen bijten en hoe meer boeren naar de klote des te gunstiger het wordt voor mij. Zo kun je het natuurlijk ook bekijken. Maar ik denk dat het dan net zo min bij één zure appel blijft. Als lto niet zou bestaan werd hij morgen opgericht. ( hij koestert trouwens geen haat jegens de lto)

 • koestal

  ze kunnen niet echt een vuist maken !

 • jordi 1455

  @Mozes wat dacht je van laster en smaad.

 • Mozes

  Jordi, er zijn al meerdere keren rechtszaken gevoerd en allemaal verloren. Bij WD zijn veel mensen die rechten gestudeerd hebben en precies weten hoe je bepaalde zaken moet zeggen dat ze net niet veroordeelt kunnen worden.
  Ook al zou je een keer gelijk krijgen van een rechter wat heb je dan nog bereikt? Het volk laat zich niet door de rechter voorschrijven wat zij moeten vinden. Hoeveel vlees, vla en kaas eet een rechter per jaar? De rest van het volk 17 miljoen keer zoveel. Het gaat er dus om het volk vindt en niet om wat één rechter vindt.

 • KarelKerel

  Vergaderboer doet net of de LTO regeert. En daarom een middenweg moet kiezen. Dit is niet waar. LTO is een belangenbehartiger en zal dus niet alvast met het compromis in de mond de vergadertafel moeten bezoeken.

 • koeien10

  lto is liegen tegen ondernemers.

 • aarthamstra1

  Lto denkt Europees wil liever niet de Hollandse boer op de veemarkten in Holland, Nood gedwongen rijden nu de veewagens met koeien van af buitenlandse markten. GROTERE kans op ziekte versleping en onnodig duizenden kilometers extra vee vervoer. En is de boer zijn uitje en zijn sociale contacten kwijt , Het voordeel voor de boerenbedrog is minder handel minder weten en dat doet de ZLTO in vreugde leven. dachten ze.

 • leo,s vriend

  @aart, en als de veemarkten weer open zouden gaan, zijn we dan af van de buitenlandse veewagens? tuurlijk niet,de slachterijen willen toch aantallen en alle dieren die nu niet via de veemarkt gaan komen ook op de slachterijen terecht.
  Ofwel je praat onzin.

Laad alle reacties (21)

Of registreer je om te kunnen reageren.