Commentaar

Pas op met ZBO's

Minister Blok wil de bezem door allerlei controlediensten halen. Dat raakt ook een aantal voor agrariërs bekende instanties als Skal (biolandbouw), Naktuinbouw, Bloembollenkeringsdienst en het COKZ (zuivel).

Voor deze organisaties komen twee 'ZBO's' ofwel zelfstandige bestuursorganen terug; een voor plantaardige en een voor dierlijke zaken.

De achtergrond is onder meer dat de overheid meer greep wil hebben op deze controles. Dat is logisch na een aantal missers en misstanden bij enkele toezichthouders, met name buiten de landbouw - denk aan wat er in de wereld van de woningbouwcorporaties afgelopen jaren gebeurde.

Er zit dus een kern van wijsheid in deze reorganisatie. Maar ook een dikke maar. Die is vooral praktisch. Ten eerste is de NVWA, waar een deel van de taken van de op te heffen instanties naartoe moet, tot nu toe geen toonbeeld van efficiency en effectiviteit. Wacht op zijn minst met het verder optuigen van dit fusieprobleem tot de zaken wél goed lopen. Ten tweede geldt dat een aantal organisaties, denk aan de NAK, heel goed functioneert.

Een derde punt vloeit voort uit ervaring met de productschappen. De afschaffing daarvan wordt langzamerhand alom betreurd. En waarom moest het ook alweer? Omdat ooit een trein in gang is gezet die niet meer was te stoppen. De boodschap is dus: goede controle is van belang, maar pas op voor overijverige bezems.

Of registreer je om te kunnen reageren.