Commentaar

Gewasbescherming achilleshiel akkerbouw

Nergens in de wereld is het voedsel zo gevarieerd, zo goedkoop en zo veilig als in Nederland, zo blijkt uit onderzoek. Het is het resultaat van een kennisintensief agro- en foodcomplex, dat werkt onder een strak regime van overheids- en eigen regels en handelsgeest gekoppeld aan een efficiënte productie, logistiek en verwerking.

Voor wat betreft de plantaardige kant staan akkerbouwer en tuinder aan de basis voor het kwaliteitsaspect 'veilig'. De feitelijke hoeveelheid residu van bestrijdingsmiddelen op producten volgt uit de gewasbeschermingsstrategie van de plantenteler. Als het gaat om overschrijdingen van residunormen is er geen reden om te twijfelen aan het goede vakmanschap van de teler.
Toch is er op twee andere fronten wel wat te winnen. Nog regelmatig wordt in oppervlaktewater te veel spuitmiddel aangetroffen. Dat moet minder worden. En er is de moeilijke kwestie dat consumenten of burgers die soms vrezen, denken of vinden dat chemische gewasbescherming hun gezondheid schaadt. Dat gaat niet om verschrikkelijk veel mensen, maar om een groep die zich veel invloed zou kunnen toe-eigenen. In Brabant waren 33.000 handtekeningen genoeg om de veehouderij goeddeels op slot te zetten.
Het is tegen deze achtergrond dat Boerderij in zijn wedstrijd Beste Gewasbeschermer 2014 zwaar tilt aan elke individuele plantenteler zijn best doet voor het behoud van zijn 'licence to applicate'. Gewasbescherming is de achilleshiel van de akkerbouw. Dat is oppassen geblazen.

Of registreer je om te kunnen reageren.