Commentaar

1164 x bekeken

Pluim voor veehouderij

Het antibioticagebruik in de veehouderij blijft afnemen. De sectoren bereikten op alle fronten de gestelde doelen ruimschoots voor de deadline. Het beste nieuws is misschien wel dat de strategie effect sorteert. De resistentie tegen antibiotica in de veehouderij, en daarmee automatisch ook in de volksgezondheid, neemt drastisch af. En daar gaat het tenslotte allemaal om.

De eerste verontruste signalen over resistentie vanuit de veehouderij dateren al uit begin jaren negentig van de vorige eeuw. Het massale gebruik stuitte op forse kritiek vanuit de samenleving, maar liet ook veehouders niet koud. In ziekenhuizen hebben varkens- en kalverhouders een status aparte. Zij bleken soms resistente bacteriën bij zich te dragen. De sector zette daarop, ook aangespoord door politiek Den Haag, een strak beleid in om het gebruik fors terug te dringen. Preventief gebruik werd aan banden gelegd. Een beter management op de bedrijven en gerichte inzet van dierenartsen zorgden voor een drastische afname in gebruik, en naar nu blijkt uit de jaarlijkse Maran-rapportage dus ook in resistentie.

Scheidend voorzitter Dik Mevius van het deskundigenpanel van de diergeneesmiddelenautoriteit SDA spreekt van een succesverhaal. Hij schrijft de resultaten voor een belangrijk deel op het conto van veehouders en dierenartsen.

Nederland scoort met de aanpak ook in het buitenland. Internationaal is volop interesse voor de methoden om het gebruik van antibiotica in de veehouderij beter te volgen en te sturen.

Of registreer je om te kunnen reageren.