Commentaar

1862 x bekeken 5 reacties

Mestbeleid: gunstig voor zuivel, matige timing

Derogatie behouden is zó belangrijk dat we de pijnpunten maar moeten slikken.

Een groeistop voor kippen en varkens en minder snijmais. Dat zijn in grote lijnen de gevolgen van de recente mestdeal tussen Nederland en Brussel.

Na lange, moeizame politieke onderhandelingen kwam er vorige week dan duidelijkheid. De melkvee-intensieve Nederlandse landbouw mag ook de komende jaren fors meer mest op het land uitrijden dan de officiële EU-normen toestaan. Echter, de tol voor het behouden van deze zogenoemde derogatie is hoog,vooral voor de intensieve veehouderij. De varkens- en pluimveehouders zitten nu sowieso tot 2018 als enige in de EU vast aan dierrechten. Deze sectoren blijven zo met de kosten van productierechten opgezadeld in plaats van het kapitaal hiervoor te investeren in bijvoorbeeld mestverwerking.

Een tweede maatregel is het verlagen van de derogatie op een deel van de zandgrond van 250 naar 230 kilo stikstof uit dierlijke mest. Naast het feit dat het gewas hierdoor eerder te lijden zal hebben van stikstoftekort, neemt de mestplaatsingsruimte hierdoor af en het aanbod op de mestmarkt toe. Dus is nog meer verwerkingscapaciteit nodig om ook te kunnen voldoen aan de verplichte mestverwerking.

Tot slot leidt de mestdeal tot een meer graslandgebonden melkveehouderij. Van het totale bedrijfsareaal is 70 procent grasland niet meer 
genoeg, dat moet 80 procent worden. In de praktijk betekent dat grofweg een derde minder snijmais.

Het zijn allemaal serieuze pijnpunten. Toch komt de Nederlandse zuivelsector over het geheel gezien goed weg. Zonder derogatie zou vooral het groeiperspectief dat er is na het wegvallen van het melkquotum in 2015, immers een stuk minder zijn.

Wat de politiek ernstig te verwijten valt, is de trage besluitvorming; de eerste mest is uitgereden, het maiszaad is besteld, de bouwplannen zijn klaar, de loonwerkers 
besteld. Het is voor veel boeren praktisch gezien amper nog mogelijk om dit allemaal bij te sturen.

Laatste reacties

 • probe14

  De varkenshouderij en pluimvehouderij zijn grotendeels content met mevr. Dijksma. Uiteraard had men ook graag een beperking van de absolute omvang bij de andere mest-producerende diersectoren gezien, maar dat is een kwestie van tijd. Als alle frauduleuze afzet wordt opgespoord zal blijken dat ook het plafond van 2002 al bereikt is. En een veehouder kan wel degelijk uitbreiden. Er zijn altijd stoppers die hun rechten willen verkopen. Die rechten geven tenminste een rem op ons gedrag van 'RUPSJE NOOIT GENOEG'. En dan compenseert de opbrengst ruimschoots de kosten van dierrechten. De prijs wordt bepaald door de vraagkant, zowel van ons eindproduct als van de dierrechten. Wat mogen we blij zijn met Dijksma. Deze keer zeker!!

 • j.verstraten1

  Probe: Ik heb absoluut niet het idee dat de pluimvee en varkenshouderij content zijn met Dijksma, dus ga dat hier ook zeker niet verkondigen. Het plafond van 2002 heeft ook niets te maken met frauduleuze afzet.
  Geert mist één puntje: afname van derogatie lijdt niet tot stikstoftekort op het land want wat er minder aan organische mest geplaatst kan worden mag aangevuld worden met kunstmest. Slecht voor het milieu en de kringloop. Uit onderzoek blijkt dat wanneer organische mest op de goede manier wordt toegediend er niet meer uitspoeling is dan bij het gebruik van kunstmest. Maw. er is geen enkele wetenschappelijke basis voor de aanscherping van de derogatie, het is politieke koehandel. En dan moeten boeren op het zand zich maar troosten met ' het had nog slechter gekund'
  Het pijnpunt naar mijn mening is het feit dat het nog maar de vraag is of op de kwetsbare zandgronden meer gras geteelt gaat worden. Mais geeft 1/3 meer ruwvoerproductie en de behoefte aan ruwvoer groeit. Dat betekent over dat over 4 jaar de derogatie weer verder zal gaan afnemen.

 • wmeulemanjr1

  Op goede zandgronden geeft mais enorme opbrengsten, dan kan het toch niet anders dan dat de aangewende mest zeer goed benut word door de mais op deze grondsoort. Onbegrijpelijk de 80% eis voor grasland/derogatie!!

 • alco1

  Het lijkt wel een beetje op beleid in communistische staten. Aan de leiding staan mensen met titel----- i.p.v. met kennis.------

 • luiten 66

  In de oorlog wist men de boeren te vinden,ik had een leraar economie
  op de MLS die leerde ons als de boeren in tel willen blijven moeten we
  elke 25 jaar een oorlog hebben,hij heeft niet gezegt dat we elke 25
  jaar een oorlog moesten hebben.

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.