Commentaar

1 reactie

Informatieplicht ligt bij bank én boer

Financiële risico’s van renteswaps zijn onder-belicht. Bank en boer moeten ervan leren.

Rabobank is op de vingers getikt door de rechtbank in Den Bosch. De bank moet een melkveehouder €170.000 terugbetalen, omdat die hem onvoldoende zou hebben gewaarschuwd voor de financiële risico’s van een renteswap die hij had afgesloten. Toen de man in 2010 de lening met renteswap voortijdig stopzette, eiste Rabobank een afkoopsom van €271.386. Daarvan moet ze nu 60 procent teruggeven.
Na de uitspraak regent het klachten. Boeren zijn ontevreden over hoe ze zijn voorgelicht over renteswaps. Er zijn wel verklaringen voor de onduidelijkheden over renteswaps en de bijbehorende commotie die nu ontstaat:

• Renteswaps (to swap = ruilen of omwisselen) zijn complex. Afdekking van rentestijging met een swap is in aanleg eenvoudig, maar voor de betrekkelijke leek die de boer op financieel gebied is, is het moeilijk ze te doorgronden.

• We zijn de bank wellicht te veel gaan zien als compagnon en te weinig als een bedrijf met eigen 
financiële belangen.

• Met vrije melkmarkt voor ogen maakten juist melkveebedrijven flinke groeisprongen. Daarbij had de doorgaans eenkoppige leiding wel meer aan het hoofd dan het fijne te weten van een volgens de bank mooie en goedkope risicoafdekking.

• Hoe groter de financieringsbehoefte van een bedrijf, hoe meer finetuning daarvan loont. Dat leidt tot complexere financieringsvormen.

De les voor de boer, voor zover die sinds de bankencrisis al niet tot hem was doorgedrongen: de bank is in de kern niet een dienende overheid, adviseur noch vertrouwenspersoon. Het is de ondernemer zelf die beoordeelt, bepaalt en verantwoordelijk is. In de huidige kritiek op banken echoot de roep van varkensboeren die, toen het mestprobleem zich begon te manifesteren, vonden dat het de bank was geweest die zei dat ze ‘moesten’ investeren in groei.

De les voor de banken: beter en eerlijker vertellen wat je verkoopt. De zorgplicht gaat verder dan de kleine letters. Hadden ze die boodschap de laatste tijd trouwens niet al vaker gekregen?Eén reactie

  • agratax2

    Iedere boer heeft een accountant. Waarom deze niet om raad vragen bij dit soort grote investeringen en deze 'exta' verzekeringen. Zou dit te maken hebben met de uurvergoeding van deze man? Hier komt weer duidelijk naar voren dat je bij de bank allen je geld zaken moet regelen en al je verzekeringen in welke vorm dan ook bij derden. Bij deze swap gevallen heeft de bank weer eens aan koppelverkoop gedaan zoals ze vaker doen met verzekeringen en hypotheken.

Of registreer je om te kunnen reageren.