Redactieblog

8 reacties

Derogatie met een boodschap

Goede mest stinkt niet; als je in stront begint te roeren, gaat het stinken. Dit zijn twee uitspraken waar waarheid in schuilt. Zo hoefden we niet verbaasd te zijn toen mevrouw Dijksma terugkwam uit Brussel met de nieuwe derogatie, de onderbouwing kent argumentatie waar waarheid in schuilt.

Natuurlijk, het past ons niet. Aan de andere kant kan Dijksma ook niet voor de zoveelste keer zeggen dat Nederland op de goede weg is, terwijl nitraatmeetgegevens van grondwater nog steeds onvoldoende zijn in bepaalde streken van ons land. De hoge nitraatgehaltes moeten naar beneden. Je kunt je afvragen of de 230 kilo/N uit dierlijke mest hier de adequate regel voor is, terwijl de totaal aanwending N gelijk blijft. Ook de 70/30-regeling, die naar 80/20 gaat, was te verwachten. Sinds jaar en dag wordt derogatie geoogst onder de voorwaarde dat er een miljoen hectare grasland moet zijn. Nu loopt dat de laatste jaren terug en ja, als je dan de nieuwe derogatie wilt verdienen, moet er daarop toch nieuw beleid worden gevoerd.

Met deze maatregel valt met een beetje creativiteit best te boeren; afspraakje met de loonwerker, het kost je dan een beetje plaatsingsruimte. Je kunt je ook afvragen of je met minder mais in het rantsoen ook kunt boeren, dan doet het nog minder pijn.

Onbegrip kan ik me ook voorstellen. Boeren op zandgronden, die met gras nauwelijks 7 tot 10 ton drogestof vanwege de bodemvruchtbaarheid konden oogsten, konden met mais beter boeren: 12 tot 15 ton. Voor hen zijn de druiven zuur. De generieke fosfaataanwendingsnormen treffen ons allen, op gras- en bouwland. Boeren wordt meer fine-tuning.

Zwaar getroffen zijn de varkens- en kippenhouders. Zij houden het dierrechtenstelsel - hoe krom ook - tot 2018, terwijl veel van deze dierhouders hun mestprobleem met mestverwerking hebben opgelost. Hun dierrechtensysteem is aan derogatie - begrijpt u het -gekoppeld.

De nieuwe derogatie kwam onbegrijpelijk laat. De boodschap die we eind maart hebben gekregen is dat het ernst is met het mestbeleid, dat de volgende derogatie niet binnengehaald wordt, tenzij we op milieu- en mineraalgebied echt stappen maken. Dat houdt in dat Dijksma bewerkte mest een andere status moet geven en dat de bedrijfskringloopwijzer voor elke boer een 'must' is. Dan kunnen we kunstmest- gebruik en soja-importen minimaliseren en daar is het milieu bij gebaat.

Laatste reacties

 • schoenmakers1

  als je leest dat de meetgegevens van de overheid hoger liggen als bij een ander onderzoek kun je je afvragen wat het achterliggende doel is

 • alco1

  Een charme offensief?

 • poldes

  zullen autorijders ook een kringloopwijzer bij gaan houden?

 • j.verstraten1

  Vooral je laatste alinea jan: de volgende derogatie wordt niet binnengehaald tenzij.... En daar gaan deze maatregelen niet voor zorgen. Als we in NL konden 'middelen'hadden we de doelstelling al gehaald. Zolang Brussel eist dat overal de nitraatnorm word behaald zullen er zolang er rode stippen blijven bestaan boeren met derogatie gekort worden als boetedoening.

 • koestal

  In het westen van het land is het nitraatgehalte in het oppervlaktewater veel te hoog ,maar dat komt zeer waarschijnlijk door het lozen van de rioolzuiveringsinstallaties die te weinig opslagruimte hebben en die gewoon lozen tijdens hevige regenval , terwijl het ook nog een dichtbevolkt gebied is

 • 7

  We worden gewoon genaaid waar je bij staat........

 • landboer

  Ik begrijp nog steeds niet dat wanneer de nitraatnorm in het grondwater naar beneden moet er dan minder dierlijke mest op mag, terwijl dit aangevuld moet worden met kunstmest. Volgens mij ligt er een ander doel achter nl inperken van de veestapel, daarom moeten de varkens en pluimveerechten ook blijven bestaan!

 • loef

  Raar als tweee overheids instanties 2 verschillende meet resultaten krijgen in een provincie en 30% lager uitkomt als de rvim

Laad alle reacties (4)

Of registreer je om te kunnen reageren.