Commentaar

1 reactie

Baas blijven op eigen bedrijf

De suggestie van voorzitter Frans Dirven van de nieuwe dierenartsenorganisatie Coöperatief Praktiserende Dierenartsen (CPD) klinkt in eerste instantie sympathiek.

Niet alleen de veehouder en dierenarts zijn verantwoordelijk voor het terugdringen van antibioticagebruik, maar alle betrokken partijen rond het boerenerf. Volgens hem zijn dat ook bank en voerleverancier.

Dirven spreekt naar eigen zeggen namens de praktiserende dierenartsen. Zij vinden dat hun stem in de chiquere Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeeskunde (KMvD) te weinig aandacht krijgt. De buitenwacht mag het niet als een afsplitsing opvatten, maar echt lekker is het natuurlijk niet. Keuringsartsen en onderzoekers moeten zich niet bemoeien met implementatie van regels, is de opvatting.

De praktijk is weerbarstig, weten de artsen van het collectief. Zo bevat een behandelplan om het gebruik van antibiotica terug te dringen veelal ook managementmaatregelen. Hier zijn soms investeringen mee gemoeid, zoals in klimaat. Als de banken een financiering weigeren, staat de dierenarts tegen de muur. Hij moet zieke dieren wél behandelen, met als gevolg dat het gebruik hoog blijft. Een expertpanel moet dan een verbetertraject voorstellen dat haalbaar is. Het gevaar zit aan de keerzijde. Tot waar blijft het een voorstel, en waar nemen die andere partijen de regie over? De boer moet wel zijn eigen keuze kunnen maken.

In het panel is ook geen rol weggelegd voor een overheid. Vaak is deze via regelgeving wel een doorslaggevende beperkende factor.

Eén reactie

  • w v gemert

    Opnieuw een circus optuigen is geen oplossing en waarschijnlijk ook tegen de zin van de dierhouder. De dierhouder is verantwoordelijk en als de dierenarts het onverantwoord vindt om medicijnen te verstrekken moet hij afscheid nemen van die dierhouder en in sommige gevallen dit melden bij het speciale meldpunt bij de GD, wat mede betaalt wordt door de dierhouders.

Of registreer je om te kunnen reageren.