Commentaar

4 reacties

Kalveren en ziekte-insleep

Gebrek aan lef kun je het Platform Landbouw, Innovatie en Samenleving niet verwijten.

Deze zelfbenoemde agrarische denktank adviseert om de kalversector grondig aan te pakken. De jaarlijkse aanvoer van 860.000 kalveren uit dertien landen vormt een te groot risico voor de insleep van ziektes.

Hiermee komen de auteurs - Wouter van der Weijden, Jan Cees Vogelaar, Geart Benedictus en Carin Rougoor - aan het paradepaardje van de Nederlandse vleesveehouderij: VanDrie. Het enige Nederlandse vleesbedrijf met een goede pers, het bedrijf dat zo succesvol af wist te komen van het kistkalverimago, en er tot nu toe wonderwel in is geslaagd de kalvertransporten buiten de publieke schijnwerpers te houden.

Geen wonder dat belangenbehartiger en ex-politicus Ger Koopmans snel klaar is met de voorgedragen oplossing: spreiding van de kalverhouderij over Europa. Hij vindt het kletskoek. En hij heeft een punt. Verplaatsing van deze succesvolle tak naar andere Europese landen is het kind met het badwater weggooien. De achterliggende analyse is goed, de oplossing niet. Er kleeft een risico aan de import van kalveren. Dat kun je inderdaad uitbannen door ermee te stoppen. Maar dat is net zoiets als het mestprobleem oplossen door de veestapel drastisch in te krimpen. Dat kan slimmer.

De andere suggesties snijden meer hout. Verminder het aantal contactadressen. Eis keiharde garanties over de herkomst van de dieren en controleer daar op. Zorg voor dierwaardig vervoer. Het probleem is reëel, je moet er niet aan denken dat een kalf MKZ of Afrikaanse varkenspest meeneemt. Maar een hele sector ontmantelen, want daar komt het op neer, dat gaat te ver.

Laatste reacties

 • mldijkstra

  Je mag aannemen dat een onafhankelijk platform, en dus geen 'zelfbenoemde denktank', objectief naar de belangen en risico's kijkt. Zij hebben risico's benoemd en in het verleden hebben we ook al gezien dat dit realiteit kan zijn. De kalversector is bovendien grootverbruiker in antibiotica vanwege de hoge infectiedruk hetgeen al iets wil zeggen.
  Het ontmantelen van de kalversector is onzin, maar de sector is buitenproportioneel gegroeid. Als de risico's te groot worden vraagt dit om aanpassing van de regelgeving. Vrij verkeer van goederen en diensten binnen de EU wil niet zeggen dat er geen maatregelen kunnen worden genomen op basis van risico analyse. Dat het eisen van keiharde garanties over de herkomst van dieren de oplossing zou zijn vind ik getuigen van naïviteit. De registratiesystemen in veel (Oost-)Europese landen zijn wel wat verbeterd zijn, maar de gewilligheid van papier is daar nog groot.
  Als verdiensten en risico's niet in zijn geheel bij de zelfde partij liggen moet regelgeving uitkomst bieden. En de risico's zie ik vooral op het gebied van zuivelexport terwijl de verdiensten bij Van Drie liggen.

 • farmerbn

  Dat vind ik ook wel: Van Drie moet een verzekering nemen voor als blijkt dat door zijn toedoen grote problemen komen in Nederland. De premie is dan afhankelijk van de risico's. Kalveren halen uit het oosten wordt dan duurder en kalveren het het westen goedkoper.

 • crougoor

  Oppewal slaat in zijn blog op enkele punten de plank mis:
  1. Het Platform zou 'een hele sector ontmantelen'. We (het Platform) pleiten voor opsplitsing en spreiding over Europa. Bijna de helft van de kalveren komt uit Nederland. Die moeten vooral in Nederland blijven, worden opgefokt en geslacht. Van de geïmporteerde kalveren komt de helft Duitsland. Daar zou VanDrie een nieuwe slachterij kunnen vestigen. Vergelijkbaar met haar Franse vestiging, die alleen kalveren uit Frankrijk verwerkt. In Nederland zou dus de helft van de sector overeind blijven en de andere helft worden verplaatst.
  2. Verplaatsing zou 'net zoiets zijn als het mestprobleem oplossen door de veestapel drastisch in te krimpen'. Die vergelijking gaat niet op. Mest kan zich niet vermenigvuldigen, een ingesleept virus wel en kan dus een enorme epidemie teweegbrengen. Niet alleen bij melkvee, zoals met de MKZ in 2001, maar ook bij varkens, zoals nu dreigt met de Afrikaanse varkenspest in Polen en Litouwen.
  Nederland heeft een zeer hoge dichtheid aan mensen en vee en dus een hoge infectiedruk. Daarom moeten we zo min mogelijk vee importeren. Dat is geen kletskoek, zoals belangenbehartiger Ger Koopmans voorspelbaar riep, maar een keihard belang van de hele veehouderij, vlees- en zuivelsector en de samenleving.

  Wouter van der Weijden, voorzitter
  Carin Rougoor, secretaris

  Platform Landbouw, Innovatie en Samenleving.

 • koestal

  gesleep met kalveren is gesleep met ziekten

Of registreer je om te kunnen reageren.