Redactieblog

1 reactie

Akkoord over transgene teelten

De Europese Unie koerst af op een compromis over de toelating van transgene teelten.

Al een jaar of vijf steggelen Europese lidstaten voor en achter de schermen over de mogelijkheden om genetisch gemodificeerde gewassen te verbieden of juist toe te laten. Het koor van overtuigde tegenstanders laat zich niet van standpunt veranderen, evenmin als de groep fervente voorstanders.

Nu lijken de Europese milieuministers toch een compromis gevonden te hebben, dat qua toon en melodie past in het repertoire van zowel de tegenstanders als de voorstanders. De toelating van gewassen wordt Europees geregeld, inclusief een op wetenschap gebaseerde beoordeling van de veiligheid voor mens, dier en milieu. Vervolgens krijgen lidstaten nog de mogelijkheid om de teelt op hun eigen grondgebied tegen te houden, bij voorbeeld om de belangen van de gangbare en biologische landbouw te beschermen.

Iedereen blij? Dat is niet het geval. Want de tegenstanders moeten knarsetandend dulden dat transgene teelten toch worden toegelaten, zoals de voorstanders met leedwezen moeten accepteren dat de teelten in bepaalde gebieden worden tegen gehouden.

Het is een politiek compromis, waarvan de uitwerking in de praktijk nog verre van duidelijk is. Het is in elk geval voor de voorstanders nog veel te vroeg om juichend de zaaimachines te voorschijn te halen om mais te zaaien met een ingebouwde resistentie tegen gewasbeschermingsmiddelen of insecten.

Eén reactie

  • farmerbn

    Concurrentie-vervalsing dus voer voor advocaten.

Of registreer je om te kunnen reageren.