Redactieblog

1738 x bekeken 8 reacties

Gemeenten in grond

De Nederlandse gemeenten moeten een miljardenverlies nemen op hun grondposities. Veel gemeenten hebben agrarische grond gekocht om er woningbouwlocaties of industrieterreinen van te maken. Goede handel: goedkoop grond kopen en duur weer verkopen.

Maar de economische crisis gooide roet in het eten: de grond werd niet verkocht, werd minder waard en de rente over het geïnvesteerde bedrag moet worden betaald. Het totale verlies ligt, volgens een rapport, op 4 tot 6 miljard. En dat kan nog meer worden.

Als belastingbetalers draaien wij op voor deze verliezen. Kan gebeuren, we hebben ook meegeprofiteerd van winsten in het verleden. Trouwens ook particulieren ontwikkelaars hebben grote verliezen geleden en moesten afboeken. Zij deden het niet veel beter dan de gemeentelijke grondondernemers: beide portefeuilles verloren een kwart van hun waarde. Toch kan men zich voorstellen dat gemeenten niet als ondernemer op de grondmarkt moeten opereren. Misschien zijn zij daarvoor wel niet geschikt. En bovendien hoeven gemeenten ook geen grond te kopen om plannen te kunnen realiseren. Zij hebben immers het publiekrechtelijke instrumentarium van de Wet ruimtelijke ordening. Kosten kunnen in ruime mate worden verhaald via de grondexploitatieregeling. Geen winsten, maar ook geen verliezen. Laat de echte ondernemers dat risico maar nemen. Interessant wordt het voor boeren die grond duur verkocht hebben aan de gemeente. Nu al die plannen niet doorgaan kunnen zij de grond misschien tegen agrarische waarde terugkopen. Sommigen schijnen dat zelfs in de verkoopovereenkomsten bedongen te hebben. Hoewel de crisis voor onze portemonnee niet zo gunstig is, kunnen sommige boeren er dus mooi uitspringen.

Belangrijker vind ik nog dat we voortaan wel uitkijken om nog weer nieuwe gebieden in ontwikkeling te nemen. Als geld geen echte drijfveer meer is, kunnen we landbouwgronden behouden en aan ruimtelijke kwaliteit de voorkeur geven. Nederland kan er mooier van worden. Zuinigheid is ook in het gebruik van onze grond een goed uitgangspunt.

Laatste reacties

 • wmeulemanjr1

  Hier hoef je geen Hoogleraar voor te zijn om dat te begrijpen. Wat niet te begrijpen is dat iedereen maar 'wat roept' over de verwachting/ontwikkeling van de grondprijzen in de landbouw.

 • ed12345

  Het enige wat wel jammer is dat als een particulier dit doet ;Hij op de blaren zit als het verkeerd uitpakt .Overheden en gemeentes maken zulke blunders,dan weer zit de burger op de blaren en de verantwoordelijke ambtenaar wordt MISSCHIEN hooguit een beetje op z'n vingers getikt .Erg jammer ,als het z'n Eigen geld was bleef de les wat langer hangen

 • piethermus1

  Iedereen was en is verslaafd aan (goedkoop) geld. Dat zag je bij de gewone werknemer de afgelopen decennia, die het via soms absurde vakbondseisen regelde om te riante lonen en secundaire arbeidsomstandigheden te verwerven. Dat zag je aan de graaimanagers die zich zelf via de ons-kent-ons-raad van commissarissen en aandeelhouders, zich allerlei bonussen toe te schuiven. Dat zag je bij menige landbouwer die soms verslaafd was aan subsidies. En dat zag je dus ook bij gemeentes, overheidsdiensten en ambtenaren die zichzelf rijk rekenen o.a. via gespeculeer met grond. Bijna alle burgers, bijna alle bedrijven, bijna alle instanties, dus vrijwel iedereen in dit land was en is eigenlijk verslaafd aan goedkoop geld. Wijs maar niet te snel naar een ander. Er wijzen dan immers een paar vingers meer naar jezelf.

 • wmeulemanjr1

  Piethermus1@, Dan is fout nooit echt fout en praten we alles goed, doen ze bij Gemeenten al jaren!!

 • piethermus1

  Fout is fout! En niet alleen bij de ander. Dat is me te makkelijk.

 • alco1

  @piethermus. Ik denk niet dat je de gemeenten onder de groep verslaafden kunt rekenen. Eerder onder de slapenden. Projectontwikkelaars waren hun steeds voor, omdat die met hun eigen portemonnee werken en gemeente ambtenaren niet met hun half vier mentaliteit. Toen de vraag om grond tanende was en de ontwikkelaars pas op de plaats maakten, kwamen de gemeentes in beeld, dus te laat.

 • piethermus1

  Gemeenten hebben met dat geld hun ambtenarenapparaat uitgebreid hun gemeentehuizen vernieuwd, al dan niet na herindelingen. Kortom; gemeenten hebben zichzelf ook tegoed gedaan met geld wat via gespeculeer met grond verdiend werd. De drang om een groter ambtenarenapparaat te creëren heeft er ook mee te maken om zo een klasse en een machtsblok te vormen in en evt. tegen de anderen in een samenleving. Het is en wordt dan een groep die zichzelf en elkaar werk, banen en dus geld toeschuift. Ambtenaren; Het zijn net echte mensen.

  Maar nu duidelijk is dat de bevolking vergrijst en op termijn in ons land langzamerhand krimpt, daar waar in andere delen van Europa de bevolkingskrimp groter en sneller zal zijn, is er gewoon voor het eerst in een paar eeuwen geen situatie meer dat groei geen logica meer is in Europa. Dus ook geen groei van steden, dorpen, woonwijken, bedrijventerreinen. Aan die situatie zal men hier, wij als volk, maar ook de gemeenten moeten wennen. Het viel al te voorspellen, maar de bakens zijn gewoon te laat verzet. Met projectontwikkeling is de komende decennia in Europa amper droog brood meet te verdienen. Vinexwijken van de jaren 90 en 2000 zijn de pauperwijken van over een jaar of 20.

 • Jan van het Zand

  Bij een gemeente voelt zich niemand financieel verantwoordelijk. Ze doen wel alsof ze wel financieel verantwoordelijk zijn naar de mensen in hun gemeente. Ja, alles moet verantwoord worden om een vergunning af te geven. Dan wordt er op de letter en de komma gekeken.
  Maar opdrachten worden aan externe bureau's gegeven en dat kost tonnen euroos. Prachtige plannen worden gemaakt, en dan komt er niks van terecht. Gronden werden gekocht en ze liggen er onaangeroerd. Maar het had ontwikkeling tot doel. Dus werkgelegenheid.
  Erger is de aankoop van landbouwgrond voor natuur. Daar komt geen economische ontwikkeling van. En dat blijft geld kosten. En dat blijft de economie drukken in lengte van jaren. Er komt niks van terug. Zelfs de CO2-vastlegging is er minder door, omdat er onvoldoende planten groeien. In feite warmt de aarde er door op.

Laad alle reacties (4)

Of registreer je om te kunnen reageren.