Commentaar

4 reacties

Brandbrief over dierrechten terecht

Vier boerenorganisaties hebben een brandbrief naar Den Haag geschreven over het mestbeleid. LTO, NVV, NVP en NAJK willen dat per 1 januari komend jaar de dierrechten in de intensieve veehouderij afgeschaft worden. Die rechten zijn niet nodig om deze sector te reguleren, vinden zij. Ten eerste wordt er geen groei van de veestapel verwacht, ten tweede wemelt het van de initiatieven op het gebied van mestverwerking en -export. Ook op andere fronten staat de techniek niet stil, zo is het varkensvoer al veel minder mineraalrijk dan voorheen.

Het is een terecht pleidooi, maar niet vanwege de boven genoemde argumenten. Die zijn al zo oud als het mestprobleem zelf. Al jaren schermen belangenorganisaties met de beloftes van mestverwerking en ander voer. Altijd kwam er veel minder van terecht dan beloofd. Dijksma heeft reden om een houding aan te nemen van 'eerst zien, dan geloven'.

Er zijn twee andere redenen waarom het pleidooi wel terecht is. Het eerste is eentje van gelijke behandeling. Er is geen steekhoudend argument waarom de rundveehouderij geen en de intensieve veehouderij wel een rechtensysteem heeft. Al helemaal niet omdat groei van de mesthoeveelheid voor een groot deel veroorzaakt zal worden door de melkveehouderij. Het is op deze plek al eerder betoogd: dat is meten met twee maten.

Een ander argument is dat de mestverwerking nu voor het eerst een wettelijke stok achter de deur heeft.

Een terecht pleidooi dus, maar wel eentje dat verplichtingen schept. Het moet er nu echt van komen met die mestverwerking, anders is de veehouderij ongeloofwaardig.

Laatste reacties

 • schoenmakers1

  hoe zit het met de vergunningverlening van de mestverwerking?

 • wmeulemanjr1

  Ja Chef Johan, intensieve veehouders lezen ook massaal de boerderij, die moet je wel te vriend houden door dit te schrijven.

 • H.M. Hubers

  Ik ben het niet eens met de stelling dat beloftes niet zijn waargemaakt. De pluimveesector heeft een verwerkingsgraad van over de 90 procent gerealiseerd(incl. export). Het is wel belangrijk bij zuivere discussievoering om bij de feiten te blijven! Ik ben het er overigens wel mee eens dat de rechten er af moeten en dat er geen rechtsongelijkheid mag ontstaan t.o.v. andere sectoren.

 • ross25

  Er zijn nog genoeg kippen zonder rechten. Ook voor de nieuwe schuren zijn nog rechten nodig. Het lijkt mij logisch om voor afschaffing te zijn. Voor dit geld kun je meer dieren houden en met de nodige investeringen premies ontvangen.

Of registreer je om te kunnen reageren.