Redactieblog

1044 x bekeken 2 reacties

Boerenfront in waterschap

Jarenlang maakten boeren de dienst uit in de waterschappen. Dat was ook niet meer dan logisch. Zij hadden er als grondeigenaar het meeste belang bij. En, wat niet onbelangrijk is: zij betaalden de rekening.

Aan het eind van de vorige eeuw zijn de waterschappen gedemocratiseerd en hebben de burgers terecht meer invloed gekregen in de waterschappen, die er allengs ook meer taken bij kregen. Droge voeten houden blijft voor alle Nederlanders van levensbelang. En met het veranderend klimaat is dat een taak die steeds zwaarder gaat tellen.

De waterschappen zijn er niet alleen meer voor het afvoeren van het overtollig water en het in toom houden van rivieren en beken. Ook de berging van het water en de zuivering van rioolwater is inmiddels een waterschapstaak.

Daarmee hebben de waterschappen meer kosten. Volstrekt terecht dat de rekening daarvan voor een deel ook terecht komt bij burgers. En daarmee daalt automatisch ook het financiële aandeel van de landbouw. Het verwijt dat de agrarische lobby een te zwaar gewicht heeft in de waterschapsbesturen kan eigenlijk niet anders worden uitgelegd dan als een compliment aan de sector. Kennelijk zijn andere partijen niet in staat geweest hun belangen zo goed te organiseren.

Maar nu de rekening zich doet voelen in de burgerportemonnee, kan het niet anders dat de burgerstem ook luider zal klinken. Dat kan ertoe leiden dat de invloed van boeren in de waterschappen nog verder zal afnemen.

Laatste reacties

  • pieterdejong

    Is nog altijd zo geweest dat wie betaald bepaald.

  • koestal

    ook de faciliteiten voor de pleziervaart wordt door de waterschappen grotendeels betaald,het zijn meestal geen boeren die op die luxe jachten varen

Of registreer je om te kunnen reageren.