Redactieblog

3601 x bekeken 60 reacties

Stikstof

Het is van groot belang een structurele daling van de stikstofbelasting van onze natuur over een langere periode zeker te stellen.

De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)  is een knap staaltje maatschappelijk compromis bouwen: groen polderen op hoog niveau. Beschermen van de natuur en ontwikkelen van de landbouw zijn verzoend dankzij een ingenieuze set van maatregelen. Brongerichte maatregelen verminderen de uitstoot van stikstofverbindingen, effectgerichte maatregelen in de natuurgebieden vergroten de stikstoftolerantie (tijdelijk). De ruimte die dit oplevert wordt verdeeld in enerzijds ontwikkelruimte voor landbouw en andere sectoren en anderzijds vermindering van de belasting van de natuur.

Evenwicht
De stikstofproblematiek is geen klein bier. Vraag een boswachter wat de grootste bedreiging is van zijn natuurgebied en hij/zij zal zeggen: verdroging en stikstofdepositie. Recent onderzoek, onlangs nog verwoord in het Compendium voor de Leefomgeving, laat zien dat een teveel aan stikstof veel meer doet dan alleen het vermesten van een natuurgebied. In eeuwen opgebouwde fragiele evenwichten in bodem en ecosysteem raken verstoord, waardoor de gevoeligheid voor ziekten, extreme weergebeurtenissen, plagen sterk toeneemt. Stikstof stijgt met stip op de internationale lijst met grote milieuproblemen. Net als CO2 verstoort een overmaat aan stikstof wereldwijde kringlopen en evenwichten. De Gezondheidsraad waarschuwde in 2012 voor de gevolgen van teveel stikstof in lucht, voedsel en water: schade aan luchtwegen, hart- en vaatstelsel, maag-darmkanaal, toename van infectieziekten en kanker.

Stagnatie
Bij Natuurmonumenten werken we loyaal en overtuigd mee aan de uitvoering van de PAS. De komende jaren worden daartoe veel maatregelen in onze gebieden genomen: verwijderen van bomen en struiken, afplaggen van de overbemeste toplaag, herstel van dynamiek zoals stuivend zand. Al deze maatregelen werken tijdelijk, het is cruciaal dat intussen de hoeveelheid stikstof die binnen komt waaien, blijft afnemen. Daarom is het zorgwekkend dat het RIVM een stagnatie rapporteert van de ammoniakdepositie op natuurgebieden. In Twente en de Achterhoek zijn zelfs aanwijzingen dat deze weer toeneemt. Dit baart niet alleen zorg voor de gezondheid van mens en natuur, maar ook voor de toekomst van de PAS. Het is van groot belang om een structurele daling van de stikstofbelasting van onze natuur over een langere periode zeker te stellen.

Laatste reacties

 • Gijs Gans

  Wat minder op vakantie gaan Teo , scheelt een boel uitstoot

 • boer drenth

  De grootste flauwekul word ons verteld doop die zoogenaamde deskundigen. Elke week moeten we weer een ander verhaal aan horen van weer een andere natuurdeskundige. Laten al die natuur organisaties zich eens onder brengen in een organisatie, scheelt heel veel geld, maar dat doen ze niet. Ze zitten er vooral voor zich zelf . Zakken vullen.

 • peter63

  Rare Teo
  Hij snapt het niet helemaal overbemeste toplaag verwijderen? O ja wij rijden stront over de heide? Door het niet afvoeren van rottende plantenresten komt er veel nitraat vrij en dit zakt in de bodem zelfs in natuurgebieden is het nitraatgehalte in het oppervlakte water hoger dan in landbouwgebieden.
  Maar ja je moet met je kanon toch op een mug kunnen schieten of niet Teo.
  Alle ammoniak maatregelen die wij de afgelopen jaren hebben moeten nemen hebben nul,nul effect gehad. Maar ja de groene bobo's moeten toch iets roepen om hun felbegeerde baantje te kunnen behouden.

 • pinkeltje

  Vooral dat verdrogen, dat is een enorm probleem. Maar wat is verdrogen in de natuur? Dat het er niet zompig genoeg bij ligt waardoor het niet voldoet aan het 'streefbeeld' dat achter het bureau door een duur betaalde beleidsmedewerker is geformuleerd?

 • J@gertje

  Beste Teo,
  I.p.v. afplaggen van de overbemeste toplaag zou u juist beter kunnen gaan bemesten.
  Dan houdt u de broedende en opgroeiende ganzen binnen uw eigen natuurgebieden (lees ganzen kraamkamers)
  Nu zadelt u de boeren met de problemen mee op.

 • agro1

  een zandverstuiving is, historisch gezien een miljeuramp, net als heide. ontstaan door ontbossing. als een gebied zichzelf op natuurlijke wijze herbebost, blijf er dan met je poteltjes vanaf!!! oh hoe dom van mij, dan komt er natuur en daar kan door de zichzelf in stand houdende zakkenvullende maffia niet aan verdiend worden. mijne dames en heren, gij zijt goed bezig!! proficiat.

 • Foxxy

  Zelfs natuurlijk ontstane veengronden zijn aan het verschralen...
  Geen idee wat de geleerden bedoelen met stikstof overschotten! In December nog ingekuild, hoezo na 1 september niet meer bemesten? Het gewas vraagt er om!
  Ophouden met rekenen, en voelen, ruiken, proeven!!!

 • Mozes

  In hoeverre wordt het ene probleem veroorzaakt door het andere? Bij een hoge grondwaterstand vindt meer denitrificatie plaats waarbij stikstofverbindingen worden afgebroken en de stikstof als N2 terug keert naar de lucht. Dus in hoeverre is er alleen een droogte probleem met een stikstofprobleem wat slechts secundair is?

  De discussie over stikstof depositie is ernstig belast door het zureleugenverhaal uit de jaren tachtig. Ammoniak zou de oorzaak zijn van zureregen terwijl later bleek dat de werkelijke oorzaak lag bij de zwaveldepositie uit de Rijnmond. Een ander probleem in de discussie is dat de berekende waarden van ammoniakdepositie en de gemeten waarden enorme verschillen laten zien. In feite weet op dit moment niemand hoe het werkelijk zit. En alsof dit alles nog niet erg genoeg is krijgen wij de laatste tijd ook nog steeds meer signalen dat wetenschappers onbetrouwbaar zijn. Vooral op milieugebied.

 • alco1

  Alleen honger en anarchie zal bezinning brengen.

 • Mozes

  @Foxxy, ik heb begin november nog ingekuild. Geschatte opbrengst: 2500 kg ds per ha. Ik heb net de uitslag van het kuilonderzoek
  terug gekregen. Er bleek 17% ruw eiwit in te zitten.
  Maar nu het meest bijzondere: ik heb de laatste dierlijke mest uitgereden in de eerste week van juli. En ik heb voor de laatste snede GEEN KUNSTMEST gestrooid. 2500 kg ds met 17% ruw eiwit gewoon van de reststikstof die nog in de grond zat!!
  Bemesten met dierlijke mest na half augustus is milieuvervuiling en dient geen landbouwkundig doel.

 • somporn

  Wat ik mij afvraag is ,al jaag je alle land en veeteelt het land uit, is dan het stikstof probleem opgelost,dus is werkelijk de land en veeteelt de schuldige,zou het niet beter zijn om de bossen beter te beheren en oude verrotte rommel op te ruimen zodat er houtkap kan zijn en er zo wordt verdient aan natuur en te zorgen dat er absoluut geen zandverstuivingen (erosie) kunnen ontstaan.
  Misschien zouden de bomen wel beter groeien met bemesting?

  Alleen maar wijzen Teo, als een dorpspastoor naar de boeren helpt niet,samenwerken is beter dan elkaar tegen de haren in te strijken.
  Maar ja,wie weet als de leugen toch nog uitkomt en er andere oorzaken na boven komen en het riant betaalde baantje op de tocht komt,dan is de zwarte Piet makkelijker na de boeren te schuiven.

 • info36

  Ik heb de oplossing Teo : veel natuurgebieden omploegen en teruggeven aan de landbouw, suikerbieten erop en alle stukstof wordt omgezet in zuurstof.

 • alco1

  Hoe konden vroeger toen er nog bijna geen productie vee was, veengronden ontstaan. Teveel N in de lucht?

 • koestal

  Het is een knap stukje kapitaalvernietiging en werkloosheidsbevordering !

 • ikkethuis

  Een aantal jaren terug moesten we in natuurgebieden drijfmest in dr vijvers pompen, dit kwam de visstand ten goede. Waar is deze tijd gebleven en was dit echt zo fout?

 • farmerbn

  De grootste bedreiging van een natuurgebied is het kwijtraken van de sponsor en dat geldt ook voor de baan van de boswachter. Wams vindt het niet fijn dat er stiksof uit de lucht op natuurgrond valt ; boeren vinden het niet fijn dat er vogelpoep op hun land valt. Je kunt niet altijd iets oplossen wat je niet fijn vindt dus hij moet niet alsmaar afgeven op de boeren. Wams denkt dat hij elke maand iets te zeuren moet hebben om zijn sponsoren braaf te houden zodat ze doorgaan met betalen (voor hem en zijn vriendjes);

 • Gijs Gans

  Teo, betekend : TEGEN ELKE ONDERNEMER

 • trijnie

  Misschien interessant voor de mensen die het van de grond moeten hebben.
  http://www.symphonyofthesoil.com/
  Een ge weldig mooie film over hoe de aarde(grond) er in verschillende gebieden van de wereld gevormd is en eruit ziet.
  Echt de moeite waard.

 • mbm

  Door mensen als deze Theo belanden we in een soort gekkenhuis waarin de ontwikkeling van een halve provincie op slot staat en zelfs met terugwerkende kracht van soms wel 15 jaar wordt aangetast. En dat door een paar veenmosjes. Wat een land! Theo moet de werkelijkheid eens onder ogen zien: door absurde natuuropvattingen wordt enorme schade aangebracht aan onze economie en worden fanatici een basis gegeven om bedrijven aan te tasten.

 • jordi 1455

  Teo wams kan makkelijk lullen, met zijn riante salaris wat ver boven modaal is, het wordt gewoon tijd dat hij echt voor zijn geld gaat werken in plaats van zakkenvullen en onzin praten.

 • haj146

  Weer zon 1 die met een dik salaris onzin in de ruimte preekt. citeren uit onderzoeken waar vooraf de conclusie al gemaakt was door hem en zijn linkse vriendjes. Miljarden aan belastinggeld verprutsen dat niet door hem en zijn vriendjes wordt verdiend. Ondernemers zijn niet welkom in NL. Laten we er mooi 1 natuurgebied van maken met mooie plantjes. Geld druk je immers gewoon en dan worden we allemaal 200 jaar oud! Net een sprookje!

 • zon

  Typisch zo'n man die nooit doet werken en een ander altijd maar de schuld geeft.

 • PetervanKempen

  Eerst creeren de neptuurkeizers een probleem wat er niet is: net zoals de ammoniak met verplichte zode bemesters die miljoenen dieren doden en het bodemleven killen op onbewezen schuld van boeren gaat Theo nu uit zn dak over PAS en stikstof depositie. Wat een baarlijke nonsens is dat zeg.
  Sommige suffe boeren vertegenwoordigers hebben 'schuld'op zich genomen en worden nu door deze onzin uitkramende auteur als snotjongens tot de orde geroepen : Hoe durft u bij onze natuur tempels adem te halen en een bedrijf uit te oefenen lijkt ie te zeggen.
  Alle natuurgebieden omploegen en als militair oefenterrein of avonturen bos gebruiken zou ik zeggen. Al het geld wat aan vette salarissen opgaat als agrarisch beheergeld met doelbestemmingen uitkeren denk ik. De mooiste natuur is die van de eerste 4 jaren van wederopgroei van wat er ook maar wil groeien, daarna wordt het een puinhoop en steppelandschap met monoculturen , overbevolking en schade op omringende ondernemingen door de niet beheer mentaliteit van deze dwaallichten.
  Juridisch aanpakken via onrechtmatige daad en bij brussel aan de muur nagelen op niet leveren biodiversiteit denk ik. Wams zoek een echte betaalde baan en spaar ons deze onzin redenatie .

 • info58

  Wijlen Wien van den Brink zou gezegd hebben: heb iemand nog nooit zoveel onzin op papier zien schrijven.

 • BetterCows

  Alle Natuur zou al lang weg zijn

 • leeke 71

  Voor € 119,00.- exl vakantiegeld en een formele werkweek van 37 upw is deze meneer mooie zijn zakken aan het vullen.daarstaat tegen over dat hij af en toe wel iets uit zijn duim moet zuigen.

 • Mozes

  Ik voel soms plaatsvervangende schaamte bij de inhoudsloze op de persoon gerichte reacties.
  Ik zou de reacties als volgt kunnen duiden: het hele productieproces in de landbouw is gericht op kostprijs. Met het wegvallen van marktbescherming in de zuivel is dit nog verder opgevoerd. Iedere boer strijdt om te overleven. Mensen uit milieu, natuur en dierwelzijnswereld stellen eisen die deze overlevingsstrijd bemoeilijkt. Dus er volgen antiereacties vanuit emotie.

 • Ferm

  @Mozes, als je zegt dat de antireacties vanuit emotie komen, gevoed door de overlevingsstrijd van boer tegen die van milieu, natuur en dierwelzijnswereld, doe je de producenten toch tekort. Het zijn ook wel degelijk feiten die deze antireacties onderbouwen. Maar dat doet blijkbaar weinig terzake, want de sterkste wint, niet wie er gelijk heeft. Kun je als Nederlandse producent maar beter aan wennen dat deze tendensen je overlevingsstrijd voor een lage kostprijs danig ondermijnen.

 • J@gertje

  @johannetje # 26
  Bedankt voor het plaatsen van de link
  Zo krijg je ook eens een andere kijk op Natuurmonumenten.

 • alco1

  J@gertje. 'Niet zo krijg je'. Zo word de andere kijk op Natuurmonumenten 'bevestigd'' .

 • johannetje

  graag gedaan.
  Geld is het enigste wat telt in zulke grote organisaties, de toko moet blijven draaien. Net als bij Staatsbosbeheer. Het idealisme zit bij de vrijwilligers die niet beter weten.

 • tess

  Waar zijn we hier in Nederland mee bezig? Bedrijven voor miljoenen verplaatsen naar een plek een paar kilometer verder van de natuur. Duitsers bouwen hier (Twente) aan hun kant, net aan de grens enkele megastallen voor kippen en koeien. Mij lijkt beter, weg met de natuur en lang leve de landbouw. Nederland heeft zijn grond voor allerlei andere zaken nodig en is te klein voor de natuur. laten wat er is en verder ophouden met geld in een bodemloze put te gooien. Laat het gezonde verstand zegevieren.

 • PetervanKempen

  @Mozes , wanneer heb je even tijd voor commentaar op de geleverde link. Wij horen graag waarom wij inhoudsloos lullen en Wams niet bezig is met zakken vullen.Overigens zoek ook op wat Biodiversiteit is en wat de habitat richtlijn voorschrijft aan degenen wo NM en SBB die zich tot gesubsidieerd levrancier hebben gebombardeerd.
  Tenslotte: Zelfs op de meest economisch en kostprijs georienteerde bedrijven is ruimte voor natuur die past bij het landgebruik. Hier hebben we dwazen die bij boeren lanschap uit de ijstijd nastreven. Lukt niet, helaas. Maar goed, waar emotie regeert is geen plaats voor het verstand.
  Een boer moet zn verstand gebruiken maar ik weiger te geloven dat boeren geen gevoel hebben voor hun grond, zouden ze nu al failliet en pleite zijn. Veel te veel luchtfietserij en paternalisme richting boeren van Wams en daar blijf ik bij.

 • somporn

  Het is altijd makkelijk lullen als je niet hoeft te leven van de natuur,een boer is 1 en al natuur want zijn hele hebben en houden hangt af van de natuur waar hij zijn geld mee verdient.Dus wie zou het beter weten,degene die afhankelijk is van de natuur of diegene die maandelijks een zeer riant salaris in zijn schoot krijgt geworpen en maar wat roeptoetert,als morgen Monsanto komt en hem een baantje voorschotelt wat nog veel meer oplevert dan is alles wat van Monsanto komt het heilige evangelie.
  Bij deze figuren is het alleen maar: wie Goed betaald,bepaalt en hebben geen ruggengraat.

 • trijnie

  En stel: beste agrariërs jullie mogen die natuur voor je koeien, varkens en kippen. Ook uien, tomaten en aardappels krijgen een plek......
  Wat doen jullie dan met alle overschotten??

  Hou toch op met dat gemopper, er moeten plekken zijn voor mensen om te recreëren. Waar vroeger nog over hoekjes, mooie weggetjes, houtwallen op het platteland waren, is het nu één groot produktieland.

  En overal heb je mensen voor nodig, ook voor wat jullie noemen nept uur,
  Ikzelf zeg MONUMENT natuur. En ja die Tel zal wel veel verdienen, ook meer dan dat ik netjes vind, maar dat is een ander verhaal.

 • PeterKlaver

  Precies wat Mozes zegt: ik voel soms ook schaamte als ik de inhoudloze reacties lees. Als akkerbouwer ben ik afhankelijk van de natuur. En dan niet de natuur waar geen leven meer in de grond zit, geen dieren meer leven en waar biodiversiteit is verdwenen. Het gezwets van de meeste komt me de oren uit. De een reageerd nog defensiever en met kul argumenten dan de ander. Ik gebruik sinds 10 jaar geen chemische rotzooi meer op mijn land. Belangrijkste reden: investeren in natuurlijke systemen. En daar verdien ik een goeie boterham mee. Voor alle die-hards op dit forum, lees eens dit artikel: www.rspb.royalsocietypublishing.org/content/282/1799/20141396 Daarover heb ik in mijn vakkrant niks over teruggelezen helaas.
  Organische landbouw kan prima bestaan naast intensiefe landbouw. Zoveelste bewijslast die de mythe - dat biologische landbouw geen monden vullen kan - onder uit haalt. Het gaat er vooral om dat er niet nog meer wordt geproduceerd, maar dat er goede toegang tot voedsel komt. We moeten rekening houden met de bodem, biodiversiteit en waterkwaliteit. Omwille van het voortbestaan van leven. Niet omwille van de baan van Teo. Ieder onderzoek concludeerd dat het slecht gestelt is met natuur in Nederland. En dan komen jullie aan dat de wetenschap niet te vertrouwen is. Nee hoor, de slager die zijn eigen vlees keurt, die moet je geloven. Ik beschouw jullie defensieve en onbenullige geschreeuw maar als stuiptrekkingen uit een verleden tijd.

 • Mozes

  @Peter van Kempen #34, het artikel van Teo Wams gaat over stikstof. Het salaris en fondswerving van Natuurmonumenten is een andere discussie. Niemand reageert op het stikstofverhaal maar gaan modder gooien over andere zaken. Het is een zwakte bod en vaak beschamend.

 • alco1

  #13 Is toch wel een N vraag!

 • ed12345

  Het is me even weer niet duidlijk Tropische wouden ontginnen en in het algemeen onnodig bos rooien wordt bijna als misdaad beschouwd de woestijnen in o.a Afrika zouden langzaam bebost moeten worden bomen ademen stikstof in en zuurstof uit hebben we al op de lagere school geleerd
  Heer Wams zegt in de natuurgebieden struiken en bomen rooien weer zand (verstuivingen)stuifgebieden maken en we zitten met een stikstofprobleem zegt heer Wams
  Ik denk dat eerder heer Zwams zou moeten zijn

 • cornelis 22

  Wat een kletsverhaal van mijnheer Zwamneus

 • alco1

  Stikstof zit toch gewoon in de cyclus?

 • Jan van het Zand

  De vermindering van de stikstof-emissie door de landbouw wordt teniet gedaan door de enorme verhoging van de uitstoot door het verkeer.
  Wat gebeurt:
  1) Het vliegverkeer neemt enorme vormen aan. Geen accijns op
  kerosine.De emissie is gigantisch met al dat zeer sterk toegenomen
  vliegverkeer.
  2) De nieuwe dieselmotoren voegen Ad Blue toe. Ad Blue is een
  gedemineraliseerd water met een gehalte van 40 procent stikstof.
  Stikstof wordt zo de lucht in geblazen met de vlam in de pijp.
  3) Wordt stikstof afgevangen bij de verbranding van afval, kippenmest?
  Of gaat er toch het nodige de lucht in, net als bij verbrandingsmotoren.
  4) Wat kost meer energie? De productie van stikstofkunstmest of het
  regionaal opwaarderen van dierlijke mest tot kunstmest?

 • Jan van het Zand

  Volgens het jaarverslag 2013 van Natuurmonumenten heeft deze organisatie € 190 miljoen beleggingen op de balans staan, waarvan € 40 miljoen in aandelen en ruim € 100 miljoen in obligaties. Dat betekent dat deze organisatie de eerste 10 jaar vooruit kan zonder dat mensen een gift doen aan deze organisatie.
  Daarnaast bezitten gronden en gebouwen en machines en auto's.
  Ze ontvangen ca. € 40 miljoen aan subsidies jaarlijks, en € 17 miljoen van een loterij. En er werken ca. 740 mensen.

 • Jan van het Zand

  De heer Wams is een goeie directeur van een groot grondbedrijf. Alle boeren zijn ook directeur, maar zij verdienen geen € 130.000 bruto per jaar. En dat salaris is niet onderhevig aan schommelingen, zoals boeren dat wel kennen als ondernemer.

 • Mozes

  Inderdaad @alco #39, sommige reacties gaan nog wel over stikstof maar velen ook niet. Veel reacties zijn agressief, op de persoon gericht en off topic.

 • trijnie

  Zo gaat het meestal MOZES, het is zo jammer.
  Op de reactie van PETER KLAVER wordt totaal niet gereageerd, ik geef een goede film door, gewoon geen reactie.
  De meeste zijn vervuld van zichzelf.

 • alco1

  Peter Klaver begint met een veroordeling van jewelste trijnie alsof gangbaar alles 'dood' maakt en is verder inhoudsloos.

 • gjsteenwijk1

  Geachte heer Wams ,
  Ik hoor graag van u waarom het van groot belang is dat een structurele daling van stikstofbelasting van natuur over een langere periode zeker wordt gesteld. Graag een reactie.
  Vermoedelijk zijn de meeste reactie's toch ingegeven door de expansie drift van NM (rupsje nooit genoeg?) en in mindere maten over het beheer van de terreinen waar NM nu de beschikking over heeft

 • alco1

  Stikstof is een element wat gewoon in de lucht zit. Ammoniak stikstof wordt gewoon uit de lucht gehaald. In principe dus kringloop.
  Vroeger was er waarschijnlijk een grote overvloed aan Stikstof op deze aardkloon, waardoor weelderige groei ontstond, met als gevolg veenvorming en nog verder terug olie en gas vorming.
  Volkomen natuurlijk dus. Nu met grotere voedsel behoefte is het toch totaal ondenkbaar dit fenomeen niet te gebruiken.

 • Burnetti

  @alco1: dus daarom maar met de stikstof naar onvruchtbare delen van de wereld om daar de monden te voeden.

 • alco1

  @Burnetti. En hier alles laten verschralen voor de bio-diversiteit? Zou prachtig zijn!
  De samenleving zal hier echter wel vervallen in een anarchie. Gezien niemand graag zijn luxe wil opgeven.
  Het is maar net waarvoor je kiest.
  De gulden middenweg zou je denken, maar dat zal nooit lukken met de natuurfreaks van nu.

 • gjcamps

  Alco begrijpt het, stikstof is goed voor een groene planeet. Het is ook geen probleem , alleen natuurmonumenten zit met extra kosten voor afgraven (plaggen) van heide en snel groeiende bossen. Dan heb je aan 740 kantoorbanen niet genoeg. Stikstofbemesting in landbouw kan gevolgen hebben voor grondwaterkwaliteit maar dat is sterk afhankelijk van aanwendingstijdstip en hoe N in mest beschikbaar komt voor planten.

 • Mozes

  @alco en @gjcamps, Teo Wams heeft het niet over stikstofbemesting op akkers en weilanden. Hij heeft het over stikstof neerslag in de vorm van ammoniak depositie.
  Het probleem met ammoniak is dat niemand weet hoe het zit. Daarnaast is de discussie over ammoniak belast met het zureregenverhaal uit het verleden.

 • alco1

  Ik heb het ook niet over stikstof bemesting, maar ook over de neerslag. Met daarbij de aantekening dat het een ongevaarlijk product is en gezien ook het item over de waarde van natuurgras geen overbelasting op de natuur.

 • somporn

  Het probleem met ammoniak is dat niemand weet hoe het zit.
  Waarom moet de landbouw dan hier als enige op moeten worden afgerekend.
  Als toch niemand weet hoe het zit,dus hoe schadelijk is het?

 • gjcamps

  Mozes we weten wel hoe het zit, ammoniak werk lucht zuiverend. Het bindt NOx en SOx , zo werkt bij dieselmotoren bv add bleu (ureum) ook. depositie is ook geen probleem, echter wel als je natuur woestijnlandschappen nastreeft. Er gaat nl gras en andere vegitatie groeien. Landbouw is echter niet de oorzaak, mensen, verkeer, etc.

 • PetervanKempen

  @peterklaver, en @trijnie: dat er voor een deel van de markt ruimte is voor biologische bedrijven, en dat die door de aanpak al richting meer natuurlijke verscheidenheid gaan, (en lagere opbrengsten met hogere prijzen!) betekent nog niet dat jullie gangbare landbouw in het verdomhoekje moeten zetten. Het is niet zo dat per definitie een gangbaar bedrijf onleefbaar platteland oplevert. De marges voor natuur zijn er kleiner omdat alles veel intensiever benut wordt. Zou de meerderheid, die natuur wil, ook zorgen voor een bijdrage voor maaibeleid of kleinere percelen of meer kruiden rijk gras in gangbaar dan komt dat er. Helaas stemmen de consumenten voor 80 % met de portmonnee op de gangbare landbouwprijs. Afrekening richting Boer voor een ammoniak en stikstof fenomeen wat niet eens bewezen vooral door boeren komt, maar zeer waarschijnlijk meer door de grote steden, dat is weer typisch iets voor de idealisten, want het wijst zo makkelijk. Wij hebben door die redenaties zode injecteurs die miljoenen dieren het leven kosten en de toplaag destabiliseren aan Wams aanhangers en hun redenaties over boeren buren te danken. Wanneer gaan deze fracties zich sterk maken met zode injectie op te houden, en gunnen ze wat subsidie geld aan aanpassingen in de gangbare sector voor wat natuur meer. Dat gangbaar oppervlak is veel groter en de winst voor pietsje meer natuur erop dus ook. Kost wel GELD.

 • trijnie

  @petervanKempen, ik zet niemand in het verdomhoekje maar op dit forum is men teveel gericht op zijn eigen koninkrijk. En als dan ene wams of een biologische boer voor zijn koninkrijk praat, is het hek van de dam.
  Als het kon, zou men de mestkar nog van stal afhalen.
  Daarbij leest men vaak datgene wat zij interpreteren. Ik heb het zelf ook weleens, je leest en je wordt al zo pissig dat je de rest al niet meer goed leest. Er zou wat meer hoor en wederhoor moeten zijn en zich niet door emoties moeten laten meeslepen.
  Ik woon zelf in een weide gebied waar de mest er nog bovenop gaat, ik moet eerlijk zeggen dat juist dat injecteren mij veel beter lijkt omdat de voedingsstoffen dan bij de wortel komen. Aan de andere kant kon dat met die scherpe gier juist wel verkeerd zijn. Ik ben hierin niet kundig, wel denk ik dat de gerijpte mest beter is voor het boden leven.
  U heeft het ook over subsidie, gaat er nog niet veel naar de sector?
  Ik heb geen cijfers bij de hand maar ik zie weleens wat van die bedragen langs komen en dat vind ik toch echt niet mis. Zoveel krijgt natuur niet.
  Vergeet niet dat er veel donateurs bij natuurverenigingen zijn die behoorlijk bijdragen..

 • PetervanKempen

  @Trijnie, er is verschil in subsidies: De subsidies die boeren krijgen zijn bedoeld om economische nadelen die zij hebben door strikt naleven van onze EU milieu wetten te compenseren ten opzichte van de rest van de wereld, buiten europa , die zich daar weinig tot niets van aan trekken en zo veel goedkoper melk , granen en vlees op de (wereld) markt kunnen zetten. Dat is de GLB vergoeding.
  De subsidies die ik bedoel en die richting de niet beherende natuurclubs gaan en aan salarissen worden opgegeten, die zijn bedoeld voor meer NATUUR, met name meer soorten en beter evenwicht ervan. Mijn punt was, dat als men daar toch niet beheert, alles laat verpitrussen en overpopulaties ontstaan door stelselmatig wanbeheer, dan zou subsidie geld besteed aan een impuls voor meer soorten bij een traditionele boer ernaast veel meer natuur ruimte te geven op zijn grond, met, volgens mij, een veel grotere opbrengst voor burgers die op of bij boerenland verpozen en die die subsidie hebben opgehoest.
  U kunt makkelijk nazien hoeveel salaris kosten en medewerkers TBO's als NM hebben en hoeveel daarvan opgaat aan echt uitvoerend beheren, de rest gaat op aan potverteren via die ambtenaren salarissen. Sorry, ik kan er echt geen positiever verhaal van maken.

Laad alle reacties (56)

Of registreer je om te kunnen reageren.