5 reacties

Nederlandse landbouw ijkpunt voor EU

De Nederlandse agrarische sector hoort bij de absolute wereldtop, dat kan ik niet vaak genoeg benadrukken. De nieuwe landbouwcommissaris Phil Hogan noemde ons het ijkpunt voor de hele EU bij zijn bezoek aan Nederland afgelopen donderdag.

Nederlandse boeren en tuinders voldoen aan 's werelds strengste eisen op het gebied van dierenwelzijn, milieu, voedselveiligheid en -kwaliteit. Tijdens mijn eerste half jaar als Europarlementariër heb ik al vaak gemerkt hoe men tegen de innovatiekracht en ondernemerschap van de Nederlandse land- en tuinbouw opkijkt.

Onbekend maakt onbemind

In die zin is het vreemd dat milieubewegingen en sommige politieke partijen juist zo afgeven op de Nederlandse agrarische sector. Een nieuwe ligboxenstal met melkrobots, stappentellers en waterbedden past misschien niet in het ouderwetse en romantische beeld dat men kan hebben van de landbouw, maar betekent wel een enorme vooruitgang in (milieu)efficiëntie en dierenwelzijn.

De agrarisch sector en zeker ook politici hebben de taak om de burger hierover goed te informeren. Het is jammer dat sommige politici en milieubewegingen het tegenovergestelde doen. Een stal wordt al snel een megastal, een kip een plofkip en nieuwe plantveredelingstechnieken leveren 'frankensteinvoedsel' op.

Ik vind de bangmakerij rondom landbouw onverstandig en onterecht. Nederland is de op één na grootste exporteur van agrarische producten ter wereld. Daarnaast speelt de Nederlandse kennis en innovatie een grote rol in het wereldvoedselvraagstuk. Angst zaaien is misschien makkelijk scoren en de broodwinning van sommige organisaties, maar draagt niet bij aan een betere wereld.

Wetenschappelijk advies

Vandaar dat ik ervan schrok dat de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, de wetenschappelijk hoofdadviseur van de Commissie, Anne Glover, niet heeft herbenoemd. Dit zou zijn gebeurd onder druk van Greenpeace, omdat zij altijd heeft volgehouden dat genetisch gemodificeerde organismen (GGO's) geen aantoonbare risico's met zich meebrengen voor de volksgezondheid. Dit heeft ze gedaan door vele wetenschappelijke studies naast elkaar te leggen.

Natuurlijk wordt de wetenschap soms misbruikt voor het eigen gelijk, maar de taak van de wetenschappelijk hoofdadviseur was nu juist om verschillende wetenschappelijke studies met elkaar te vergelijken en te beoordelen. Samen met mijn Belgische collega Philippe de Backer (OpenVLD) heb ik daarom een brandbrief geschreven aan commissievoorzitter Juncker. Laten we zoveel mogelijk op zoek gaan naar de feiten en technologische vooruitstrevende sectoren zoals de Nederlandse land- en tuinbouwsector niet bij voorbaat afwijzen uit angst voor verandering.

Laatste reacties

 • farmerbn

  Hoe vaker onze tegenstanders lezen hoe goed we zijn , hoe meer ze ageren en stellen dat er wel weer een verzwaring via wetgeving bij kan. Misschien niet te veel op de borst kloppen en in alle stilte vooruit gaan.

 • agro1

  wereldvoedselvraagstuk???? politiek correct gezever. symbolische prijzen voor onze producten!!!! elk voorstel, dat de overproductie iets afremt dient met gejuich en handgeklap ontvangen te worden!!!!!

 • W Geverink

  Om de wereld te laten zien wat de innovatiekracht de nederlandse landbouw heeft gebracht moet je naast de mooie stal met melkrobots, waterbedden en stappentellers ook info verstrekken over de hoeveelheid vreemd en eigen vermogen in het bedrijf en wat het arbeidsinkomen en uurloon van de 'ondernemer' is.

 • Fermer

  Misschien kan Jan Huitema ons uitleggen waarom zijn vooroplopende agrarische afdeling, de tuinbouw, momenteel slechts in het nieuws komt door de RABO, die de failliete bedrijven zelf maar opkoopt om de hele zaak maar niet te laten verzuipen. Zijn kippen-,varkens- en melkvee sectoren die slechts door bijlenen hopen te overleven. Of praat hij alleen over de agrarische industrie, die met goedkope grondstof, waarvan ook nog een groot gedeelte ingevoerd wordt, miljoenen winsten gegenereert? Kwaliteits producten produceren in Nl.? Jazeker, alleen van al die export waar hij zo van opgeeft, en onder Nl. vlag uitgevoerd wordt, is slechts een klein gedeelte daadwerklijk in Nl. geproduceerd, dus die kwaliteit van de uitgevoerde producten blijft altijd afwachten en een gevaar voor de eigen goede naam.

 • koestal

  Waarom worden goedlopende sectoren lastig gevallen door ingewikkelde regelgeving,is dat uit jaloezie ? In Oost-Europese EU landen worden deze sectoren geen strobreedte in de weg gelegd,terwijl we hier ook nog veel belasting moeten opbrengen,ik las reportages uit Oost-Europese EU landen dat ze het daar alleen maar ontvangen van Brussel en best tevreden zijn

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.