Commentaar

10 reacties

Emoties tellen mee

Alleen feiten tellen, emoties niet. Keer op keer wordt deze dooddoener gebruikt in maatschappelijke en politieke discussies.

Jan Huitema, Europarlementariër zegt het in zijn boosheid (emotie!) over het ontslag van de Europese beleidsadviseur op wetenschappelijk gebied. Hij vindt dat het gmo-beleid niet op emotie, maar op feiten moet worden gebaseerd. Staatssecretaris Dijksma beroept zich erop dat haar vogelgriepbeleid stoelt op wetenschappelijke fundamenten in plaats van emoties. Boerenvoormannen keren zich tegen de redeloze emoties van het publiek als het gaat om beleid voor dierenwelzijn en gewasbeschermingsmiddelen.

Dat moet maar eens afgelopen zijn. Alsof de witte jas van de wetenschapper zo vlekkeloos, eenduidig en belangeloos is. Het stempel 'wetenschappelijk' is geen garantie voor zekerheid. Er blijft altijd ruimte voor discussie en onenigheid. Emoties zijn vaak te herleiden tot feiten, tegelijk zijn het ook feiten. Juist in kwesties rondom landbouw zijn emoties uiterst belangrijk. Het zijn menselijke drijfveren die even zwaar wegen als feiten.

Speelt 'de wetenschap' dan geen rol? Zeker wel. Laat wetenschappers lekker wroeten in celkernen en knutselen met DNA. Dat kunnen ze goed. Maar zet ze niet op de troon. Die rol kunnen ze niet aan. Politici moeten zich niet verschuilen achter wetenschappers, maar zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun besluiten, en daarbij recht doen aan emoties met inachtneming van de feiten.

Laatste reacties

 • alco1

  Altijd de vraag: ' Wie voedt emotie?'

 • Ferm

  Zodra mensen weinig feitenkennis hebben kan de emotie de overhand krijgen. Goede voorlichting, dat al begint in het onderwijs, kan hier evenwicht in brengen. Je kunt dan de emotie kritisch toetsen.

 • alco1

  @Paysanne. Juist ja, meningsvorming begint al in het onderwijs. Echter vaak net door onderwijzers met weinig feiten kennis. Als je wist hoe vaak ik alleen al een leerkracht op feiten kennis overrulede.

 • Mozes

  Hoe minder kennis, hoe meer uitgesproken het standpunt, hoe meer emotie.
  Hoe meer kennis mensen hebben hoe meer ze de complexiteit inzien en hoe meer ze inzien dat er geen eenduidig goed of fout bestaat. Dan zullen mensen inzien dat er geen zwart of wit is maar heel veel grijs. Ze zullen inzien dat je alleen maar een genuanceerde mening kunt hebben. Daarmee verdwijnt de emotie.

 • Mozes

  'Wetenschappers' zijn pas echt gevaarlijk voor het beleid als ze achter het masker van de wetenschap gekleurde conclusies verkondigen die in werkelijkheid afkomstig zijn uit persoonlijke voorkeur of emoties. Denk hierbij aan de 'vleeshufters' of de zureregen uit de jaren tachtig.

 • Broes

  Verkeerde voorbeelden Mozes!

 • koestal

  Er is in Nederland al jaren een Jihaad tegen boeren aan de gang,die komt vooral uit de linkse hoek en wordt vaak gevoed door populistische wetenschappers en zgn. ,,dierenliefhebbers'' die voedsel niet belangrijk vinden ,totdat het niet meer te koop is

 • PetervanKempen

  We weten dat emoties regeren , vooral in stadse kringen. daardoor is er weinig ruimte voor het uitwisselen van feiten want het wordt meteen wijzen en schelden richting boeren . Inderdaad, er is veel meer Grijs dan Zwart& Wit.
  Las net een artikel over weidevogels met name Grutto behoud in het blad van de SBNL. Twee stadse onderzoekers , Teunis Piersma en Pieter Breuker gingen de boeren te lijf als in een middeleeuws heksen gericht. Zo wordt het met zoeken van ( smalle) marges waar je samen wat kunt doen voor de gruttos's natuurlijk nooit wat. Alsof zij de eigenaren van alle boerenland zijn en dan maar eisen! Niet goed, niet slim en niet in voordeel Grutto. Emotie is een slechte raadgever.

 • farmerbn

  Helemaal met Mozes eens.

 • koestal

  voedsel is emotie

Laad alle reacties (6)

Of registreer je om te kunnen reageren.