Commentaar

39 reacties

Verplicht weiden

Een Kamermeerderheid wil de koeien in de wei zien en wil dat in wetgeving vastleggen. Het ziet er dus naar uit dat elk melkveebedrijf op termijn, onbekend is nog wanneer, de koeien dus een minimale uitloop moet geven.

Daarmee grijpt de politiek voor het eerst vergaand in op de bedrijfsvoering van melkveehouders. Niet vanwege dierwelzijn, maar omdat weidegang bij het Nederlandse cultuurlandschap hoort, omdat de burger het wenst. Of het beter is voor de diergezondheid? Er is geen onderzoek dat daarvoor bewijs levert. In moderne stallen kunnen koeien probleemloos jaarrond opgestald worden. Dat bewijst een kwart van de Nederlandse veehouders nu al, en in het buitenland is jaarrond opstallen eerder regel dan uitzondering.

Dit is niet de eerste keer dat de politiek fors ingrijpt in de wijze van het houden van vee. Ze deed dat al eerder in de andere dierlijke sectoren. Vraag varkens- en pluimveehouders maar eens naar hun ervaringen bij de regels rondom scharrelhennen, de minimale hokoppervlakten voor varkens of het verbod op volledig roostervloeren bij varkens. Bij al deze regels is het hetzelfde parool: de Nederlandse maatregelen gaan verder dan de EU voorschrijft. Een gelijk speelveld? Vergeet het maar. Compensatie van hogere kosten? Dat moet uit de markt komen, vindt de politiek. Dat is tot nu toe echter niet vaak gelukt. En als het al lukte, bleek het een kortdurende toeslag. Door schaalvoordelen konden de sectoren de kostprijsverhogingen vaak opvangen, maar daar is onderhand ook al een eind aan gekomen.

Laatste reacties

 • Edje2

  goede zaak,koeien in de wei!!! En direct dierrechten invoeren dan worden veel problemen opgelost.

 • rmw

  De familiekudde (kalfje bij de koe laten) wordt het volgende wat je verplicht wordt, met de boer als zwaar gefinancierde parkwachter... De hele gedachtegang van regel het als sector zelf, anders wordt het voor je geregeld blijkt dus ook complete kolder!

 • alco1

  Als ik over deze problematiek praat met leken, dan komt bij hen altijd het woordje: 'Zielig', naar boven.
  Hoe zou dat toch kunnen komen?

 • DJM

  Russische praktijken, what's next? Dat er voor je wordt besloten wanneer je moet zaaien, maaien en oogsten?

 • boerke brabant

  tuurlijk koeien in de wei. Daaraan uiteraard wel een geldelijke vergoeding per dier per dag per met meter gras !

 • joopi

  Het zou fijn zijn als de wetgeving ook een beetje op elkaar aansloot, nu wil sharon eerst dat we mest gaan afvoeren en nu wil de kamer de koeien buiten hebben, die 2 gaan moeilijk samen.

  Voor de koeien is het mooi dat ze naar buiten kunnen mits het weer, de ondergrond en de verkaveling het toestaan.

  Voor mest afvoeren moet je de koeien zo veel mogelijk binnen houden, graag zou ik zien dat een boerderij verslaggever dat eens in den haag gaat vragen hoe de politici denken dat dat zich tot elkaar verhoud

 • somporn

  NL wordt / is een stasi land aan het worden.de overheid wil zich overal mee bemoeien.De landbouwsector wordt wel het meest geknepen,als ze dat met multinationals zouden doen dan was er al lang een leegloop in NL.
  Overheid ga zo door en iedereen komt aan de bedelstaf.

 • joannes

  @alco1, wat denk je hiervan: http://familiebofkont.nl/workshops/ nb een Boerenkleinkind die van the Dieren troetelen haar vak gemaakt heeft! Verpersoonlijken van dieren is eeuwen oud maar sinds een aantal Hooggeleerde Abstracten bedacht hebben dat je zonder vlees kan leven wordt dit de trend.

 • joannes

  @somporn, NL is al een stasiland! In Rusland is er meer vrijheid dan in West Europa! Daar wordt landbouw gestimuleerd en wordt er niet gezeurd over staartjes, beertjes, of hokmaten!

 • agratax2

  Hoe moeten de extra kosten uit de markt komen? Als Import zuivel zonder uitloop goedkoper is dan zuivel met uitloop is het een eenvoudige rekensom voor het winkelende publiek dat net door de groene grazige weiden met koeien is gereden, Franse kaas en boter in het karretje. Er blijft dan ook maar een manier over om de extra kosten van grazende koeien in de knip te krijgen 'Entre innen zogauw de burger zich tussen de grazige weiden begeeft. Dit worden tolpoortjes waar koeien geniet kaartjes worden verkocht, maar wel verplicht. Via Den Haag de grazende koeien geniet vergoeding innen zal niet lukken. De politiek zal aanvoeren dat dit ongeoorloofde subsidiering van de veehouderij is.

 • Piet Piraat

  De politiek loopt als een debiele olifant in een gigantische porseleinkast te doen wat de zuivelcooperatie's proberen met een kleine financiele toeslag te stimuleren. Hoe idioot kan het worden in een vrije westerse wereld.

  Deze idiote politiek heeft blijkbaar niet door dat we proberen zelf een richting in te gaan.

  Jammer dus, en een gemiste kans voor den Haag.

 • simpel boerke

  En Dijksma maar pochen in het buitenland hoe goed de agrarische sector het in Nederland doet en toonaangevend is voor de rest van de wereld. Ze Vergeet alleen te vertellen dat ze de sector met alle mogelijke regeltjes en duurzaamheidseisen langzaam de nek aan het omdraaien is en de laatste boer straks gillend naar het buitenland rent.

 • minasblunders1

  Welke grazige weiden precies, Agratax? Als je de foto bij dit artikel bekijkt zie je hoe grazig die weiden inmiddels zijn door de volkomen idiote mestwet. De weiden die wèl grazig zijn, zie je bij de intensieve boeren. Maar ja, daar loopt nu juist weer geen één koe in wei!

 • frankrooi

  Om bij iedere Boer koeien buiten te zien zou ik droge koeien verplicht buiten doen. Dit is voor iedere boer in NL toepasbaar en de extra beweging is ook bewezen heel goed voor hoogdragende koeien. Dit heeft als effect dat de consument ineens bij elk bedrijf koeien buiten ziet en de boer kan de melkgevende veestapel toch optimaal managen in een super de luxe stal. Zo kunnen we onze dure hectares toch optimaal benutten en blijven we enigszins concurrerend met het buitenland en toch in heel NL vee in de wei.

 • frl

  Het jongvee kan overal wel naar buiten,kun je op afstand wel weg brengen scheelt ook weer transport,van gras en mest.
  Maar ik begrijp het wel ik zou ook niet blij zijn als opstallen verplicht werd.

 • marc47

  @frankrooi; dan krijg je 'die zielige zwangere dieren staan in de wind en de regen'.

 • alco1

  Mest uit rijden mag in september niet meer, omdat het vervuiling in het grondwater kan veroorzaken.
  We hebben nu nog vee buiten en dat wordt als ideaal gezien.
  Wie kan dit 'rijmen'.
  De mestwet staat er in ieder geval 'haaks' op.

 • frankrooi

  We moeten zien te voorkomen dat er een tweedeling ontstaat tussen weiders en opstallers. NL is te klein om elkaar te beconcurreren, het handjevol boeren heeft al genoeg aan de boze buitenwereld. Als we een praktische oplossing kunnen vinden waarbij de consument bij elk bedrijf droge koeien buiten ziet en alle collega's dit qua verkaveling ook kunnen toepassen zou ik dit als zuivelsector oppikken @campina.

 • Schaapje

  Dit is het begin van een tijdperk met tal van deze gekke regels. De politiek staat en gaat steeds verder afstaan van de agrarische sector. De agrariërs/sector krimpt. Dit heeft ook tot gevolg dat er steeds minder personen uit deze sector komen en de agrarische sector kunnen vertegenwoordigen. (kennis over en van de sector verdwijnt/wordt minder) Het is niet doem denken maar wel de harde realiteit.

 • fransderondhoeven

  voortaan iedereen op fiets naar het werk wie help er deze wet door te drukken?

 • pinkeltje

  Ik vind wel dat er dan ook twee keer daags een boer voorzien van alpino of hoofddeksel met vergelijkbare belevingswaarde op een krukje met de hand de koeien moet melken in plaats van zo'n kille melkmachine. En dan daarna met moeders met hoofddoek op op het spatbord van de trekker weer terug naar de boerderij. Dat is nog eens PR voor de sector en promotie van een fraai gestoffeerd platteland. Laat de politiek maar eens geld uittrekken voor een mooie studie naar de meerwaarde van zo'n aanpak en wat de consument bereid is om daar voor te betalen.

 • agratax2

  minasblunder1. Gun me deze 'dichterlijke vrijheid'. Ik weet best dat in onze optiek de graslanden onderbemest zijn en dus niet zo grazig als wij zouden wensen. Maar de burger wil dit volgens zijn gekozen leiders en op kosten van de boer.

 • alco1

  De burger is nooit 'voorgelicht' zal je bedoelen, maar opgelicht.

 • remi123

  En dan de burgers de melk van de Lidl uit Duitsland en bij terugkomst uit Duitsland zeggen ze: Toch wel leuk he die koetjes in de wei.

 • jrboer

  Jammer van de verplichting, dan heeft de weidebonus namelijk ook geen zin meer en dat extraatje was wel welkom

 • beenackers

  @frankrooy. Die tweedeling komt er juist door de verplichting die jij zelf ook wil voor de droge koeien. Hier loopt juist alles buiten behalve de droge, die lopen in de vrijloopstal. Verplichten is onzin

 • trijnie

  # 21 mooooooi!!!!

 • joohoo

  Mijn buurman vindt de koeien in de wei prachtig,maar niet voordat hij zelf uit bed is, hij wil niet worden gestoord door loeiende koeien . Dit houd in dat de koeien pas na 12 uur naar buiten mogen .

 • koestal

  In Den Haag is er wedstrijd tussen de politieke partijen om te laten zien wie er de groenste politiek voert,dit wel op kosten en over de rug van de boer,maar als je vraagt om een dubbeltje meer op weidemelk zijn ze niet thuis.Dus goedkope praatjes

 • Wiegerkok

  Tijd voor grootschalig onderzoek.
  Koeien in de wei is prachtig, maar niet geregeld door de politiek.
  Dat is het zelfde al gemaakte natuur, heb ook geen meerwaarde.

  De veehouder moet er achter staan, staat die dat niet dan weet ik het nog niet of het dierenwelzijn wel beter wordt, en of de burger daar nu echt gelukkiger van wordt.
  Projecten met koeien in de wei en bloemtjes langs de weg met Crowdfunding leverd 0 euro op. Waar is dan echt de wil van de consument. Iedereen die iets wil moet er geld voor over hebben.

  De politiek moet zorgen dat de sector kan concuren met de rest van europa, en dat we voorop lopen in regels is niet erg, maar maak het zeker niet te bont. De meest duurzame manier is om de sector zelf deze kansen te laten ontwikkelen, laten ze daar een mooi project aan hangen met geld uit brussel. We zijn dan toch immers de pioneers van europa.

 • Peerke1

  Mooi die koeien in de wei en stuur de vliegen naar Den Haag.

 • ohzo

  @trijnie, maak alsjeblieft een karikatuur van jezelf.
  Of ga even naar Roemenie en vraag de veehouders daar of het allemaal wel zo gezellig is.

 • famtillemans1

  Gewoon bij iedere koe in de wei . De boer 1 landschap dierwelzijn vergoeding betalen van belasting geld . Dan betaalt en bepaald de consument t zelf

 • trijnie

  Ohzo#32 , je begrijpt mijn reactie niet helemaal goed.
  Pinkeltje vertelt het zo grappig met zijn alpino-pet enz. Het was vroeger niet allemaal zo fijn maar is dat het nu wel??
  Vroeger had je nog wat vrijheid, nu met al die regels lijken jullie wel loonwerkers voor de overheid met als directeur Charon.
  Eigenlijk, nu u het er zelf over heeft, zou ik het boerenleven van vroeger verkiezen boven het heden. Het was hard werken, maar wat is het nu dan???

 • leo,s vriend

  trijnie, als je je niet gek laat maken door anderen en niet perse een enorm groot bedrijf wil is het nog steeds intens genieten,dag in dag uit.

 • trijnie

  Ik gun je het van harte menkhorst en ik hoop echt dat je het in de toekomst ook zult redden nu de quotum eraf gaat. Het is mooi werk, zeker zolang je, je eigen beesten nog kunt volgen.
  Groter is niet beter of mooier. Maar je moet wel je boterham kunnen blijven verdienen en het is best wel moeilijk voor jullie om steeds maar weer bemoeienis van de overheid te krijgen. Vandaag dit en morgen dat.
  Regels zijn nodig maar het moet wel binnen de perken van handteerbaar blijven. Ik kan mij jullie frustatie en boosheid hierin goed indenken.

 • agro1

  wat ben ik blij dat ik nu leef en niet 100 jaar geleden. die goeie ouwe tijd, wat een kul!!!!!

 • scharrelkip

  Scharrelkoeien of beter nog freiland koeien.
  Voor mij nog niet goed genoeg ,ik koop uitsluitend producten van biologie gehouden koeien.

 • koestal

  koeien in de wei, is een sigaar krijgen uit eigen doos,de consument betaalt niks extra,s

Laad alle reacties (35)

Of registreer je om te kunnen reageren.