Redactieblog

3 reacties

CDA Brabant wil onderzoek NB-wetvergunning

Den Bosch - De CDA-statenfractie in Noord-Brabant wil dat Gedeputeerde Staten een onafhankelijk onderzoek laat uitvoeren naar de wijze waarop in Brabant Natuurbeschermingswetvergunningen (NB-vergunningen) worden verleend.

De CDA-statenfractie denkt dat de vergunningverlening in de provincie Gelderland sneller, goedkoper en met minder bureaucratie verloopt en denkt Noord-Brabant daar veel van kan leren. De partij wijst op de 'enorme achterstanden in deze vergunningverlening' en heeft eerder dit jaar nog een initiatiefvoorstel ingediend. Sinds 2012 is €8,6 miljoen extra besteed aan het inlopen van de achterstanden. Het effect van deze impuls ziet de CDA-fractie onvoldoende terug in de praktijk.

De partij wil vrijdag een motie voor een onderzoek indienen tijdens de behandeling van de provinciale begroting voor 2015 in de Provinciale Staten. Het CDA wijst erop dat in Brabant striktere normen worden gehanteerd dan de landelijke normen en dat de stagnatie van de vergunning verlening het draagvlak onder de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij kan ondermijnen. In de motie wordt onder meer verzocht om inzicht in aantal vergunningsaanvragen, het aantal ambtenaren dat zich er mee bezig houdt en overschrijdingen van de beslistermijnen.

Overschrijding van termijnen kan leiden tot problemen bij de aanvragers zoals veehouders en leiden tot schadeclaims. Als provincies niet tijdig reageren op bezwaarprocedures kan dat ook veel geld kosten. Dat bleek recent in de provincies Overijssel en Utrecht; zij moeten samen ongeveer € 345.000 aan dwangsommen uitbetalen aan Nijmeegse milieuclubs MOB en Vereniging Leefmilieu in juridische procedures tegen afgegeven Natuurbeschermingswetvergunningen voor veebedrijven.

Laatste reacties

 • koestal

  Dwarsliggen wordt beloond

 • haj146

  Linkse ambtenaren die hun hobbyclub een mooie cent toeschuiven!

 • juur

  DE overheid is hier zelf schuldig aan. Alles ingewikkeld maken.
  Doen ze dit ook in andere E.U. Landen.

Of registreer je om te kunnen reageren.