Commentaar

6 reacties

Alleen Brussel tevreden met melkveewet

De kogel is door de kerk. De Tweede Kamer stemde dinsdagavond met grote meerderheid in met de Wet verantwoorde groei melkveehouderij, kortweg melkveewet.

Oogmerk van de wet is om de groei van de melkveehouderij te beteugelen. De melkveehouderij behoudt een zekere mate van grondgebondenheid.

Staatssecretaris Sharon Dijksma stelt met de wet ook de derogatie voor de Brusselse Nitraatrichtlijn veilig. Dit is van essentieel belang. De Europese Commissie was dit voorjaar zeer kritisch bij de beoordeling van het Nederlandse dossier. Dijksma beloofde beteugeling. Nederland moest daad bij het woord voegen. Behoud van deze derogatie trekt uiteindelijk ook criticaster VVD in de Kamer over de streep, zij het met de kanttekening dat de liberalen niet gediend zijn van strakke regeling van de grondgebondenheid.

Toch is niemand écht tevreden. In de wet staat niets over maximale fosfaatoverschotten per hectare. Dijksma kreeg dit er niet doorheen bij coalitiegenoot VVD. In een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) krijgt dit straks gestalte; althans dat is de opzet. Dat moet op korte termijn gebeuren. Ook de Eerste Kamer moet nog instemmen, liefst voor het einde van het jaar.

Ondertussen duurt de onzekerheid onder veehouders voort. Zij hebben na de aflopende melkquotering grote ambities. In de afgelopen jaren zijn veel stallen al op groei gebouwd. De onzekerheid heeft zijn weerslag op de afvoer van koeien en quotumhandel. Voor een ondernemer is niks vervelender dan onzekerheid.

Laatste reacties

 • agratax2

  Vullings. Wat zijn de ambities van de melkveehouders? Veel melk maken of veel verdienen met een goed leven. Als het eerste de ambitie is, dan betekent dat wrevel met de burger en de milieu freacks. We zullen eerlijk moeten zijn en concluderen dat in Amerika enkele jaren geleden de grote en snel groeiende bedrijven als eerste over de afgrond gingen en de deur moesten sluiten. Kennelijk is melkveehouderij in Nederland ook bezich een loterij te worden met de sjack pot of lege beurs als hoofdprijs. De perikelen bij de varkens maar ook de giga kassen met tomaten en paprika moet deze boeren toch aan het denken zetten?

 • Sjaak

  Het is misschien teleurstellend, dat alleen Brussel tevreden is, maar vooreerst is dat ook het meest belangrijk!

  Met deze wet wordt, op wat voor manier dan ook, in ieder geval de melkveehouderj beteugeld, wat een eis is voor verkrijging van derogatie.
  Zoals voorspeld, beseft ook de VVD het belang van die wetsaanname en hebben daar ook mee ingestemd.

  Hoe die beteugeling er in detail uit komt te zien, is nog niet duidelijk, maar vast staat, dat grondgebondenheid het uitgangspunt is. Dus argumenten als vergrijzing, Nb-problematiek etc. zullen niet meegenomen worden in het toetsingskader van de AMvB. Brussel zal daar absoluut geen genoegen mee nemen....
  Grond wordt de basis van deze AMvB, waarin de beteugeling geregeld wordt. Het is nu van belang, dat men de mate van flexibiliteit van grondgebruik kan en mag vaststellen....

 • Sjaak

  P.S.
  Ook de VVD zal dit beseffen en er vervolgens toch weer schoorvoetend mee instemmen....:)

 • koestal

  Hier in de buurt zijn al veel melkveehouders die teveel koeien melken en dus te weinig ammoniakrechten hebben ,en de zuivelfabrieken rekenen al op veel extra melk,hoe is dit te rijmen ?

 • wmeulemanjr1

  De stallen zijn gebouwd, nu kan de politiek ons 'nemen' waar ze kunnen, want kwetsbaar zijn melkveehouders met zulke 'nieuwe' wet. quotum eraf ammoniak-handel erop, leuk voor de fiscus/overheid deze nieuwe vorm van investeren/afschrijving? die gaat komen?

 • Jan van het Zand

  Ondernemen is risico nemen. Risico's die je niet kunt dragen moet je verzekeren.
  In 1984, beginjaar superheffing, werden melkveehouders met een grotere stal dan veebezetting, als ze net niet in het pulletje vielen, gestraft. Zij kregen geen melkquotum erbij. Ze hadden de stal maar meteen vol met dieren moeten zetten, en niet vol fokken met eigen dieren.
  Anno 2014 en 2015 hebben ondernemers in de voorgaande jaren stallen vergroot zonder de stallen vol te zetten met melkkoeien. Dat gaan ze doen vanaf nu tot 1 april 2015. Maar intussen verandert de wet. Je mag de dieren wel houden, maar je moet de mest verwerken of grond ervoor aankopen/pachten of zoiets.
  Conclusie: In 1984 mocht je niet leveren of je moest melkquotum kopen.
  In 2015 mag je wel melk leveren als je ook investeert in areaalvergroting en/of de mest deels of volledig verwerkt.

  Iets in mij zegt, dat het in 1984 niet helemaal fair was, terwijl de melkveewet wel enigszins fair is. Immers je mag produceren als je het maar verantwoord doet.
  Wat niet fair is: De overheid komt wel héél laat met de melkveewet. De Boerderij heeft al jaren vol gestaan met de enorme staluitbreidingen in de melkveehouderij zonder melkquotum.

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.