Expertblog

42 reacties

Wild

Natuurliefhebbers willen niet alleen op veel meer plaatsen dan nu wild ontmoeten, ze willen ook dat schade en gevaar door wild voorkomen worden.

Voor iedereen die de natuur bezoekt is het een topervaring om oog in oog te staan met een hert of een wild zwijn. Uit onze achterbanraadpleging over wild bleek duidelijk dat zo'n ontmoeting voor veel mensen de natuurervaring compleet maakt. Anderzijds willen we in ons drukke en volle land voorkomen dat er gevaarlijke verkeerssituaties ontstaan, of dat wild al te grote schade aanricht in bijvoorbeeld de landbouw. Uit genoemde raadpleging bleek dat natuurliefhebbers niet alleen op veel meer plaatsen dan nu wild willen ontmoeten, ze willen ook dat schade en gevaar voorkomen worden. Voor afschot van dieren bestaat begrip, maar dan wel als laatste maatregel die dan ook aantoonbaar tot minder schade of gevaar leidt.

Afschot
Het is een hele uitdaging om aan al deze wensen tegemoet te komen, en we werken er hard aan. Natuurmonumenten neemt nadrukkelijk een middenpositie in bij het vaak extreem gepolariseerde debat over de jacht. Afschot is een onmisbaar onderdeel van het wildbeheer, maar moet in onze ogen alleen ingezet worden als het bijdraagt aan dat beheer. We zijn er daarom voorstander van de zogenoemde wildlijst af te schaffen. Hierop staan konijn, haas, houtduif, wilde eend en fazant. Deze mogen vrij bejaagd worden. Er gaan stemmen op deze lijst zelfs uit te breiden met wild zwijn, edelhert en damhert. Wij pleiten voor professioneel en planmatig faunabeheer, waarbij het tegengaan van schade centraal staat.

Maatwerk
Om dezelfde reden zijn wij tegenstander van een eenzijdige focus op een getalsmatig bepaalde omvang van de toegelaten wildstand. Wij pleiten ervoor om faunabeheer te baseren op datgene waar het in feite voor bedoeld is: beperken van schade en gevaar. Dus geen theoretisch berekende afschotquota, maar op maatwerk gebaseerde pakketten van maatregelen om schade tegen te gaan. Daarvan moeten ook niet-dodende maatregelen deel uitmaken, zoals het anders inrichten van gebieden, plaatsen van afschermingen en verjaging. Ook pleiten we voor een goede schaderegeling voor boeren die alsnog schade oplopen.

Realiteit
Nulstand kun je beschouwen als de meest extreme vorm van getalsmatig bepalen van het doel. Elk zwijn of hert dat zijn kop om de hoek steekt, gaat eraan. Dat is niet meer van deze tijd, ook al omdat in delen van het land inmiddels de realiteit de theorie heeft ingehaald. Zwijnen hebben zich gevestigd en gaan niet meer zomaar weg. In essentie een positieve ontwikkeling, zowel voor de natuur waaraan deze dieren een belangrijke ecologische bijdrage leveren, als voor het toerisme. Geleidelijk zien we provinciebesturen neigen de nulstand te relativeren. Dat vraagt natuurlijk om goed onderbouwd en breed gesteund beheer. Daaraan leveren wij een bijdrage.

Laatste reacties

 • Mozes

  'Natuurliefhebbers willen wild ontmoeten'. Wil het wild ook natuurliefhebbers ontmoeten? Het antwoord is: NEE. Overal waar de mens aanwezig is wil het wild niet meer zijn. De echte natuurliefhebber zal daarom pleiten voor mensarme gebieden.
  Het tegenovergestelde zie ik gebeuren: overal worden fiets- en wandelpaden aangelegd zodat de mens nog fijnmaziger in gebieden aanwezig kan zijn. Dit ten koste van de fauna.

 • alco1

  Zo is het wel @Mozes.
  Daarnaast pleit Natuurmonumenten voor goed wildbeheer. Alleen tussen woord en daad zit bij hen zo'n grote kloof.

 • ed12345

  het is geen wonder dat er geen geld meer is voor normale belangrijke dingen

 • agratax2

  Het wild zal de overvolle fietsroute mijden en zich op houden in de maisvelden en niet ontsloten bosjes. Hekwerk ter bescherming van de mens of was het bedoeld om de dieren een veilige plek te geven kost veel geld. Wie betaalt dat. Zoete Lieve Gerritje niet dus daar zal de Boer wel weer voor opdraaien, hij wil toch GEEN SCHADE aan zijn gewassen. Let op mijn woorden dhr. Wams zal zijn verhaal zo draaien dat de boer de keuze krijgt, rasteren of opkrassen. Waarom is dhr Wams niet bereid de boer als parkwachter aan te stellen en een goed passend inkomen (arbeid+rente grond kapitaal etc.) te garanderen. Dan is zowel hij al die burger(s) die graag wild zien geloofwaardig. Nu is het gratis naar theater, aangeboden door uw voedsel leverancier.

 • schoenmakers1

  als hij het werkelijk zo goed voor heeft waarom pleit hij dan niet voor een volledige schadeloosstelling door het faunafonds

 • marc47

  Als je beesten hebt moet je je wei afrasteren en ben je zelf verantwoordelijk indien ze uitbreken. Wij moeten nu onze akkers afrasteren om everzwijnenschade te voorkomen. Dit is de omgekeerde wereld, als natuur groot wild wil ,MOETEN zij hun gebieden afrasteren en niet wij de onze.

 • veldzicht

  Voor veel mensen mag het een top ontmoeting zijn groot wild tegen te komen,daarmee bedoelt hij toch niet in het donker een hert of zwijn op je bumper.Nederland is veel te klein voor groot wild op enkele reservaten na
  waar een degelijk hek omstaat en dan nog moet er goed wildbeheer zijn
  voordat je het weet is het net zo,n zootje als de oostvaardersplassen
  waar de kwetsbare vogels met 90% is terug gelopen en geen normale boom nog recht op staat.het is hier veel te vol voor groot wild ga dan maar naar Polen of nog beter Afrika daar heb je de ruimte en zie echt groot wild.

 • w v gemert

  Directe of indirecte schade (uitbraak Afrikaanse of klassieke varkenspest onder wilde zwijnen) als gevolg van het verlaten van de nul optie gebieden voor wilde zwijnen is voor Den Haag of voor de Provincies. Het is in ieder geval geen ondernemers risico.

 • boerke brabant

  volgens mij heeft de realiteit de theorie van dhr Wams allang ingehaald.

 • henk11

  Om kundig te oordelen over wildbeheer kan men het de beste luisteren naar oordeel van de bewoners van het buitengebied zoals boeren etc
  Ook jagers/wildbeheerders zijn mensen met praktijkervaring
  Onkunde of emotie lost niks op

 • drikhend

  Het is een mooi verhaal en zo kennen we er nog veel meer . Maar wie is er eigenlijk voor deze hele materie verantwoordelijk . Men wil dit en dat en er mag niemand schade leiden en zeker geen gevaar opleveren . Maar als er gevaar of schade is dan is er in een keer niemand die de verantwoordelijkheid neemt . En de persoon of nabestaande zitten met het leed en bij schade de persoon met de schade . Het moet niet zo zijn dat schade aanvragen al betekend dat je bij een Fauna Fonds €300 moet betalen om in behandeling genomen te worden . En eigen risico moet ook niet te hoog liggen . Dit zijn allemaal tekenen dat men de schade en leed bij de ondernemer of burger neer wil leggen die het treft . Het zou mooi zijn als je huis afbrand je eerst moet betalen aan je verzekering om de schade opgenomen te krijgen . Dit is gelukkig niet het geval en hier heb je dan ook nog de vrije keus uit welke maatschappij je kiest . Maar bij wild schade heb je geen keus . En dan durf ik niet te denken aan #8 van de heer W v Gemert zijn verhaal . Wie er dan de klos is . Het wordt tijd dat de wilde zwijnen in de stad de tuintjes van onze natuur liefhebbers bezoeken . Dan mogen ze waarschijnlijk allemaal wel afgeschoten worden .

 • Gijs Gans

  We zouden de tbo,s aansprakelijk moeten stellen voor hun falend natuurbeleid ,en ze alle geleden schade moeten laten betalen niet meewerken, zo moeten lijden tot intrekking van hun subsidies.

 • somporn

  Goed lezen mensen.
  Dat het wild al te grote schade aanricht in bijvoorbeeld de landbouw.
  Al te grote schade aanricht,er wordt dus vanuit gegaan dat het normaal is dat
  de landbouw gewoon schade mag lijden en dit maar voor lief moet nemen.
  Denk dat Teo Wams zijn achtertuin maar groter moet maken,kunnen ze daar hun buik vol eten,denk dat het jachtgeweer dan gauw voor de dag komt.

 • jordi 1455

  Met een jaarsalaris van 135.000 euro kun je makkelijk lullen dat die wildschade meevalt, een akkerbouwer of boer moet er minstens 7 jaar keihard voor werken, en dan willen ze nog meer subsidies.

 • TeoWams

  Ik schreef het al in mijn column dat ik pleit voor een adequate schaderegeling voor boeren, als zij schade oplopen door wild.

 • Gijs Gans

  Wij willen geen schade. wij willen gewoon ons vak uitoefenen en gewoon onze gewassen kunnen verbouwen.

 • schoenmakers1

  beste teoWams, ik weet niet hoe het precies gelopen heeft met het ganzenprobleem maar als ik het goed had waren het de natuurorganisaties die er problemen mee hadden dat er geprobeerd werd dat de boeren geen schade zouden oplopen, mijn vraag is dan ook, wat is voor u een adequate schaderegeling?

 • jordi 1455

  Als de natuurorganisaties tegen afschot van dieren zijn moeten ze ook voor de schade op te draaien in plaats van de staat.

 • J@gertje

  Mijnheer Wams, U pleit dus voor een adequate schaderegeling voor boeren, als zij schade oplopen door wild.
  Door wie moet die schade betaald gaan worden, trekt Natuurmonumenten hiervoor zelf de knip?
  Krijgen boeren hun schade volledig betaald of moeten zij het blijven doen met slechts een deel van de schade minus een eigen risico en daarbovenop nog eens een zogenaamd behandelbedrag zoals nu het geval is bij het faunafonds? • alco1

  Er is geen vertrouwen meer, dat mag wel duidelijk zijn. Hoe zal dat toch komen?

 • boerbarg

  ik denk dat de meeste mensen niet zo blij zijn als ze oog in oog met een zwijn staan dus theo pak je hard loop schoenen maar

 • PetervanKempen

  De WOORDEN van meneer Wams lijken redelijk, hun DADEN zijn het niet. Het waren met name de heren van NM die tijdens de ganzen onderhandelingen in Overijssel en Fryslan pertinent weigerden een realistisch ganzen opvang plan met maxima en minima in GETALLEN af te spreken.Ook weigeren zij onder aanvoering van vogel en dieren bescherming om over BIODIVERSITEIT te praten , dat zijn afgemeten en verhoudingsgewijs NORMALE aantallen dieren binnen de biologische leefgemeenschap en biotopen die ook NM onderhoudt in de vorm van bevroren opnames van een landschaptype. Wat er gebeurt bij dat beleid is heel duidelijk als je er hekken om zet zoals bij de OVP , een drama en puinhoop! Meneer Wams, het is nog niet te laat, neem contact op met de NOJG en wij boerenjagers van de u omringende boeren komen u graag helpen met het op orde brengen van de fauna binnen uw gebieden zodat we weer goede buren worden. De uiterst zeldzame bedreigde en schaarse blauw geringde geelgors tapuit zullen wij daarbij graag ontzien, net als we dat jaren lang deden voor de brandganzen die nu opeens geschoten moeten worden. U zegt dat u daar voor bent, wij dagen u uit uw woorden in NU daden om te zetten. Ik zit bij de telefoon.

 • joannes

  Het is werken aan een Dierentuin of NL Safaripark wat Teo Wams voorstaat. Hij is in dienst van een Overheids Instantie die Politiek gesteund, voor stemmen ingezet wordt. Niets makkelijker dan rechten en eigendom weggeven van een ander! Een (Natuur Fiets topervaring om oog in oog te staan met een hert of een wild zwijn,) rondje op kosten (de overlast en schade) van de Boer (de ondernemer die met de marktwaarde voor het land wil (en moet) produceren.)

 • alco1

  Peter. Al een telefoontje van Teo gehad.

 • somporn

  Teo is zijn telefoon kwijt.en kan en wil hem niet zoeken.
  Want hij is o zo bang dat wat hij zegt niet waar kan maken.

 • J@gertje

  Laten we er maar vanuit gaan dat de burgers meer wild willen zien en dat N.M. dat wel ziet zitten. De burger bepaald maar de boer is degene die betaald.

 • info104

  De wildstand van 40 jaar geleden was groot genoeg ,dus afschieten is een noodzaak ,opruimen die handel.

 • J@gertje

  Mensen willen meer wild zien, aldus de heer Wams.
  Als je er oog voor hebt en er de tijd voor neemt is er heel veel wild te zien.
  Maar als je met een mountainbike of met een paard door de bossen jakkert of met schreeuwende kinderen en een loslopende hond door de natuur banjert kun je het zien van wild wel vergeten.
  De heer Wams denkt op sluwe wijze en met mooie praatjes de boeren een rad voor de ogen te draaien.
  Maar zeg nou eens eerlijk wat heeft de natuurbeleving voor de burger tot nu toe voor de boer gebracht? En wat hebben de natuurorganisaties zelf aan verantwoordelijkheid genomen als het gaat om wildschade?
  Je moet als boer toch wel gek zijn om ook nog maar één vierkante meter grond aan de natuurorganisaties te verkopen.
  Je maakt zo voor de toekomst de hele agrarische sector, voor jezelf en je nageslacht, kapot.

 • cornelis 22

  Hoeveel tonnen per jaar krijgt deze mijnheer voor dit gebazel?

 • J@gertje

  @cornelis 22,
  Ik heb het even voor je opgezocht.
  Salarissen Natuurmonumenten
  J.J. de Graeff (algemeen directeur) € 136.000
  T. Warms (directeur natuurbeheer) € 120.000
  F. Koster
  (directeur financiën & bedrijfsvoering) € 121.000
  Totaal € 377.000

 • J@gertje

  Voor hij bij Natuurmonumenten kwam werken was Teo langdurig werkzaam bij de Vereniging Milieudefensie.
  Dat zegt genoeg denk ik.

 • Mozes

  Heren, j@gertje, @cornelis22 en anderen:zouden jullie de discussie met respect willen voeren? Ik vind het in ieder geval positief dat de heer Wams hier op deze boeren site een column schrijft. Dat is in ieder geval beter dan dat achterbakse gedoe van WD en Marianne Thieme die niets anders doen dan met leugenachtige ééndimensionale propaganda de bevolking ophitsen tegen de boeren. We hoeven het niet met elkaar eens te zijn en mogen het ook vanuit verschillende posities bekijken maar laten we wel de waardigheid van de boerenstand in acht nemen. De heer Wams dus niet steeds op zijn persoon aanvallen want dat heeft niets met de inhoud van de discussie te maken.

 • PetervanKempen

  @mozes. Je hebt een punt over het positief zijn tov Wakker dier en co. Maar wij willen nu wel eens de daden die passen bij die mooie teksten. Ik heb nog steeds geen telefoontje van Teo gehad. De heer Alblas, zijn collega , weet mn telefoon en mn e-mail adres, dus het moet kunnen. Weet meneer Wams dat de staatssecretaris in de nieuwe wet natuur nav het ganzen debacle, Terrein Beheerders wil OPLEGGEN naast landschapsbeheer, nu ook aan fauna beheer te gaan doen? Sommige van zijn collega's denken dit zelf aan te kunnen met beroepskrachten, geen wonder dat men bij SBB en NM nu nadenkt over entreegeld enzovoort. Meneer Wams, een goede boerenbuur is veeeel beter dan een verre anti boer vriendenkring in DenHaag, die je semi professionele 'einsatzgruppen' tegen ganzen schade wil aansmeren, alleen om al de jagers bij boeren om je heen te neten. Bel nu maar, dan ga je als veranderaar de geschiedenis in en ben je je geld waard. Beter half gekeerd dan heel gedwaald zullen we van NM gaan zeggen.

 • veldzicht

  Mozes, mooier als jij kan ik het niet benoemen,zelf heb ik er een ver-
  schrikkelijke hekel aan als goed boerenland naar natuur gaat maar de
  heer Wams gaat tenminste nog in discussie met de boeren, en als
  je ziet hoe verhit er het er hier soms aan toe gaat moet je er toch maar zin in hebben.alle lof voor Teo Wams ook al ben ik het zelden met
  hem eens.

 • J@gertje

  Leuk zo'n discussie waarbij bemoeizucht de hoofdrol speelt. Jullie snappen het blijkbaar nog steeds niet.

 • alco1

  Ik denk dat Wakker Dier en Marianne hier ook wel willen schrijven. maar dat gaat denk ik het A.D te ver.
  Zullen wij dat ook mogen in hun blaadje en dat van NM, Mozes. Ik hou me aanbevolen

 • vael

  ik vraag me af wanneer en hoeveel tegemoetkoming we kunnen krijgen in geval van schade. om te beginnen moet er eerst 300 euro betaald aan het faunafonds om vervolgens maar een deel vergoed te krijgen? en wordt ook alle extra werk wat je hebt met voorkomen van schade vergoed? hiermee bedoel ik alle maatregelen die de diverse
  'deskundigen' tussen 9 en 5 bedenken en die de getroffen landbouwer dag en nacht en 7 dagen per week mag uitvoeren zonder de buren en het verkeerde vogeltje te verstoren?

 • vael

  ik vraag me af wanneer en hoeveel tegemoetkoming we kunnen krijgen in geval van schade. om te beginnen moet er eerst 300 euro betaald aan het faunafonds om vervolgens maar een deel vergoed te krijgen? en wordt ook alle extra werk wat je hebt met voorkomen van schade vergoed? hiermee bedoel ik alle maatregelen die de diverse
  'deskundigen' tussen 9 en 5 bedenken en die de getroffen landbouwer dag en nacht en 7 dagen per week mag uitvoeren zonder de buren en het verkeerde vogeltje te verstoren?

 • BO(skabout)ER

  alle natuurbeschermingsorganisaties zijn kansloos bezig en ver proberen alles te verpesten voor de boer. Het ergste is nog dat ze het zelf niet doorhebben!

  Hier in de omgeving Drenthe/Friesland/Overijssel krijgen we steeds meer last van dassen en gansen. Vooral dassen is een onderschat probleem. Op ons bedrijf hebben we vorig jaar een perceel land nieuw ingezaaid en dat was in 1 hoek van zo'n 100 are helemaal omgewoeld door dassen. In al ons andere land verspreid over een paar vierkante kilometer hebben we overal last van dassen. Als je een schadevergoeding wilt moet je binnen een week de schade kunnen aantonen en dat soort raar gedoe. Ik wil die beesten helemaal niet op het land hebben. Ganzen is al jaren een probleem in dit gebied en dit is ook nog steeds niet opgelost.

  Het raarste is nog bij mijn voorbeeld van dassen, dat de natuur er zelf ook veel last van krijgt/heeft. Dassen kunnen bijvoorbeeld op kilometers afstand eieren ruiken van bijvoorbeeld zwanen. Eerst werden alle weidevogels opgegeten door vossen en nu de andere vogels door de dassen. De natuurbeschermers denken dat ze het goed doen, maar doen het verkeerd. Eigenlijk het zelfde verhaaltje als de ambtenaren die ons graag wouden laten injecteren omdat dit 'beter' zou zijn voor de emissie.

 • J@gertje

  @BO(skabout)ER ,
  Misschien kun je de stichting das en boom aansprakelijk stellen.
  Zij hebben de dassen immers uitgezet en daar ligt dus ook de oorzaak.
  Als jouw koeien uitbreken en schade veroorzaken moet jij daar ook zelf voor opdraaien.
  Of zou de heer Wams hiervoor ook een 'maatwerk' oplossing hebben?

 • PetervanKempen

  Vroeger zijn er weleens rechtszaken geweest door boeren wegens schade van dieren afkomstig van natuurgebieden ernaast. Dat lukte dan niet omdat het 'bewijs'niet geleverd kon worden dat juist die das, kraai, vos of gans afkomstig was van het gebied en daardoor kon de beheerder (hier beter : Bezitter) van dat onbeheerde gebied niet worden aansprakelijk gesteld en hoefde die niet te dokken. Nu zijn er drones. Die maken opnames met datum/tijd van opstigende ganzen en volgen de ganzen die landen in je gewas. vervolgens de schade op het plaatje . Ik denk dat er nu iets meer kans is . Probleem zijn de kosten: je hebt een advocaat nodig voor eerst de dagvaarding met eis van schade vergoeding volgens 'onrechtmatige daad' (niet controleren van overpopulaties wild in die gebieden) uit burgelijk wetboek. Vraag je verzekering eens. Van de zogenaamde vergoeding van het fauna fonds hoef je niets meer te verwachten.

 • ed12345

  Peter van Kempen je gaat beter gewoon door met je werk i.pv. naast de telefoon te wachten want ik vrees dat het wat lang kan duren.Wat de schade vergoeding aangaat doet me dat denken als je vaak je verzekering een schadeclaim indient na even zegt de desbetreffende verzekering dat zij de verzekering niet meer vernieuwen ,ik vrees het zelfde voor de schadeclaims als het meer regel dan uitzondering wordt
  Meneer Wams wat dacht u er van als u die touristen nu eens naar de Hoge veluwe zou verwijzen een ontmoeting met hert of wildzwijn zijn daar vrij vaak te verwezenlijken al is het dan vaak niet zo heel kort voor je neus .Wilt u ook niet vergeten dat veel van de door u genoemde wilde dieren zo'n dikke 100 jaar terug uit ons Nederland verdwenen waren Meneer Wams verreweg de meesten van ons staan al sinds hun prille jeugd dagelijks met hun klompjes in de natuur samen met jagers, boswachters , bosarbeiders en anderen de ervaringen van onze ouders en voorouders hebben we met de paplepel meegekregen.heus geloof me zo dom zijn wij niet we hebben heus een redelijk idee hoe we de zaak in het gareel kunnen houden.Hoe komt het nu dat met onze opvattingen inzake natuur nooit echt gewerkt wordt maar altijd met een:Komt wel goed wordt afgedaan??

Laad alle reacties (38)

Of registreer je om te kunnen reageren.