Redactieblog

13 reacties

Versterkt ammoniakoptimisme

Het emissiearm aanwenden van mest, het afdekken van mestsilo's, de toepassing van luchtwassers, de bouw van emissiearme stallen; het zijn stuk voor stuk maatregelen waar lange discussies over gevoerd zijn, voordat ze daadwerkelijk werden toegepast.

Wat de bijdrage van die afzonderlijke maatregelen ook moge zijn geweest, duidelijk is dat de uitstoot van ammoniak sinds de jaren negentig van de vorige eeuw is afgenomen.

Toch laten de gemeten waarden nu al bijna tien jaar geen verdere afname zien van de ammoniakconcentratie in de lucht. En dat terwijl alle modelberekeningen laten zien dat er wel een vermindering van de uitstoot is. Rara hoe kan dat?  Er is de afgelopen periode veel gediscussieerd over de zin en onzin van de getroffen maatregelen, waarbij telkens weer het beleid op de korrel werd genomen.

De Commissie Deskundigen Mest zou daaraan een eind moeten maken. Maar de deskundigen zijn te veel wetenschapper om met een ongenuanceerd antwoord te komen. Zij begrijpen beter dan ieder ander dat de chemische en meteorologische werkelijkheid zich niet door een thermometer of een ammoniakvanger laat beschrijven, laat staan voorspellen.

De sector en de politiek zijn andermaal aan zet. Staatssecretaris Dijksma toont zich optimistisch; zij verwacht dat ze samen met de sector en op basis van het onderzoek tot een versterkte aanpak komt die zorgt voor een verdere daling van ammoniakuitstoot - ondanks de signalen over mogelijke overtreding van de mestregels. Dat soort optimisme is nodig: niet neerzitten, maar aanpakken.

Laatste reacties

 • minasblunders1

  Hahaha; de 'deskundigen' zijn teveel wetenschapper...........Jan Braakman heeft wel (afwijkend) gevoel voor humor!

 • ikkethuis

  Ze doen net alsof de natuur zelf geen ammoniak uitstoot. Laat ze eens in een natuurgebied meten, of bij een vulkaan uitbarsting. De nederlandse landbouw is stilaan natuurvriendelijker als de natuur zelf.

 • cornelis 22

  Bedoeld mijnheer Braakman nu? Gooi er nog maar een zooi nieuwe maatregelen bovenop ,of ze wat helpen doet er niet toe die boer zit toch klem die moet gewoon betalen . Een schande zo een standpunt , ik ga me beraden of ik dit abonnement nog wel wil.

 • LUCTOR

  Wanneer er in de Sahara een zandstorm heerst wordt er zand mee gevoerd door de lucht stromen zodat ook in Nederland zand terecht komt.
  Het is daarom toch ook zeer aannemelijk dat de ammoniak concentratie die door onze wetenschappers gemeten wordt ook voor een deel van over de landsgrenzen komt. Realistisch denkend zou onze staatssecretaris wel iets minder optimistisch mogen zijn welke aanpak er ook gehanteerd wordt het zal voor de landbouw alleen maar kostenverhogend werken en dat op een ongenuanceerde basis.

 • Fermer

  Nou @ minasblunders1, deze 'deskundige wetenschappers' zeggen vlgs. J. Braakman tenminste dat ze ' beter begrijpen dan ieder ander dat de chemische werkelijkheid zich niet door een ammoniakvanger laat beschrijven, laat staan voorspellen', dus hou aub. op met nog meer 'aanpakken' te prediken, J. Braakman, en onderzoek eerst nu maar eens de feiten aangaande ammoniak. Maar ja, zelf onderzoek door een journalist van Boerderij is te veel gevraagd, zie ook collega Wim Esselink.

 • Wim Toornstra

  Kan iemand mij in Jip en Janneke taal uitleggen waarom ammoniak bestreden moet worden, wat is er zo schadelijk aan???

 • alco1

  Sorry mager varken. Dat is niet in moeilijke taal of Jip en Janneke taal uit te leggen. Het is namelijk niet schadelijk. Het is slechts een aanwensel om de landbouw te verkleinen.

 • Mozes

  @dikke big, ik zal proberen het uit te leggen:
  Ammoniak is een stikstofverbinding zoals die ook voorkomt in sommige kunstmestsoorten (bv kalkammonsalpeter). Ammoniak is een gas wat meegevoerd wordt met de lucht. Vanuit de lucht kan het neerslaan op de grond. Als dit in een natuurgebied is verhoogt dit het stikstofaanbod. Sommige planten gaan hier hard van groeien en overwoekeren planten die minder stikstof nodig hebben. Deze zullen verdwijnen met als gevolg dat de natuur nog maar uit een klein aantal soorten zal bestaan. Dit heeft ook weer gevolg voor insecten ed die van die planten afhankelijk zijn. Tot zover de MOGELIJKE schade.

  Nu weet niemand hoeveel ammoniak er precies neerslaat. Ook weet niemand hoever de ammoniak in de lucht verplaatst wordt. Ook is niet duidelijk of de veehouderij de enigste bron is. Ook is niet duidelijk welke zin of onzin verschillende maatregelen hebben. Ook is niet duidelijk in hoeverre andere stikstofverbindingen (NOx) uit het verkeer bijdraagt aan de MOGELIJKE schade in de natuur.
  Bij dit alles komt nog dat het zureregenbedrog uit de jaren tachtig alle vertrouwen in overheid, pers en het RIVM op dit onderwerp hebben weggeslagen.

 • joohoo

  Ze weten veel meer over Amoniak , alleen het past niet in hun plaatje.Van alle amoniak uitstoot komt 2,5 % uit de landbouw. Zoiets kun je negeren totdat het uitkomt. De geest is uit de fles, juristen slijpen hun messen.

 • schoenmakers1

  is het niet zo dat bij de dieselmotoren momenteel ammoniak wordt toegevoegd om aan de gewenste normen te voldoen?

 • farmerbn

  Niet neerzitten maar aanpakken ? Dhr Braakman zal bij 'aanpakken' zijn salaris gewoon behouden. Als hij gekort zou worden in salaris zou hij ook liever 'neerzitten'. Toch Braakman?

 • koestal

  Alle ongein in deze maatschappij moet blijkbaar op de boer z,n bordje ! Als je een hond wil slaan ,kun je ook wel een stok vinden !

 • koestal

  De stikstofuitstoot door het wegverkeer is door de politiek al bewust buiten beschouwing gelaten,de boer is overal de schuld van.het begint gewoon op een hetze te lijken !

Laad alle reacties (9)

Of registreer je om te kunnen reageren.