Commentaar

7 reacties

Plan afkalven vergt overtuigingskracht

Een jaar heeft de sector erover gepraat, maar nu ligt het er: het plan van aanpak 'Naar meer natuurlijke geboorten'. De Nederlandse stamboeken streven naar minstens 60 procent natuurlijke geboorten in 2030 voor Belgisch Witblauw en 50 procent in 2035 voor Verbeterd Roodbont. Staatssecretaris Sharon Dijksma nam het plan gisteren in ontvangst.

De doelstellingen lijken op het eerste oog niet hemelbestormend, zeker niet met de hijgerige maatschappelijke druk om iets aan de stelselmatige keizersnedes te doen. Toch is het te gemakkelijk om de sector laksheid te verwijten. Een aanpassing via fokkerij vergt eenmaal tijd. Er gaan generaties koeien overheen eer een eigenschap is aangepast. De branche moet dit goed uitleggen aan de burgerij.

Hoe moeilijk ook, de eerste slag moet in eigen kring worden gemaakt. De vleesveesector is gesegmenteerd. Hij kent professionele houders, neventakkers en fanatieke hobbyisten, elk met een eigen visie en motivatie. Soms zelfs tegenstrijdig. De organisatiegraad is laag. LTO-vakgroep Vleesveehouderij en de beide stamboeken zullen hun handen vol hebben om alle gelederen de nieuwe richting in te sturen. Daar komt bij dat een Limburgse afsplitsing niets met het plan te maken wil hebben en aansluiting zoekt bij de Belgen. Magere verdiensten dragen ook niet bij aan investeringsdrift.

Dijksma heeft al gewaarschuwd dat in 2018 resultaten zichtbaar moeten zijn. Onduidelijk is wat precies de criteria zijn. Er moeten nu eerst data worden verzameld.

Laatste reacties

 • Hans Brasil

  Vullings schrijft: 'Er gaan generaties koeien overheen eer een eigenschap is aangepast. De branche moet dit goed uitleggen aan de burgerij'. De branche moet maar is eerst de hand in eigen boezem steken en uitleggen aan de burgerij hoe en waarom het zover gekomen is!!

 • MichaelPeeters

  @Hans Brasil
  Het is ooit zover gekomen omdat de burgerij geen vetrandjes meer op zijn vlees wilde zien. niets met lanbouw-economische redenen te maken, maar alles met de mogelijkheid tot verwaarding van het resulterende vlees. De burger moet eerst terug een echt stuk vlees met vet leren appreciëren. Een neveneffect van het anti-myostatische gen dat voor de dubbele gespierdheid zorgt is namelijk mager vlees. fok je er de natuurlijke geboortes terug in, dan fok je vervroegde vervetting mee erin, en waar sta je dan? als niemand je vlees wil? hier moest de bevolking maar eens over geïnformeerd worden!!!

 • THE Duke

  Streven is 60% bwb in 2030, 50% vrb in 2035. Wat klopt hier niet...?

 • cocoma

  Gaat mevr. Dijksma dit plan van aanpak goedkeuren?

 • Jan-Zonderland

  Het percentage kinderen wat middels een keizersnede ter wereld komt in Nederland is gestegen van 8 % in 1993 tot 14 % in 2013. Moeten de fokprogramma's daar ook bijgesteld worden ?
  Guttegut, waar praat men over. Een keizersnede is bij de mens en bij een dier een veilige en relatief weing belastende ingreep maar de politiek wil zich er weer eens mee bemoeien.

 • veldhuize001

  Jan-Zonderland je hebt het bij het rechte eind als er bij de vrouw een keizersnede nodig is gaat men toch ook niet zeggen het moet terug naar de natuurlijke geboorte ze lijken wel niet goed wijs

 • koestal

  Dijksma moet eerst maar eens een poosje op de afdeling verloskunde in een ziekenhuis gaan werken.

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.