Redactieblog

1975 x bekeken

Naar een nieuwe Pachtwet!

Het gaat er nu dan toch van komen, we krijgen een nieuwe pachtregeling. Dit blijkt uit de brief die staatssecretaris Sharon Dijksma naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Uit de brief blijkt dat zij het Akkoord van Spelderholt zeer serieus neemt. En dat verdient het ook, want het is sinds 1958 niet meer voorgekomen dat pachters en verpachters het met elkaar eens waren.

En misschien moeten we nog wel verder terug gaan, want het valt moeilijk te geloven dat verpachters allemaal achter de wet van 1958 stonden, waarin immers de reguliere pacht, die we nu nog kennen, als enige pachtvorm werd neergezet.

Of pachters en verpachters het met de uiterst summiere en liberale regeling in het Burgerlijk Wetboek van 1848 eens waren, valt niet meer te achterhalen, maar gelet op de toestanden In de landbouw van eind negentiende, begin twintigste eeuw mag worden aangenomen dat de pachters niet zo heel blij waren met hun juridische positie. Daarom werd in 1922 ook de BLHB opgericht. Misschien zijn verpachters en pachters het dus eigenlijk nooit eens geweest.

Dat geeft des te meer historisch reliëf aan het genoemde akkoord. Daarom kan Dijksma nu ook geschiedenis schrijven. Zij gaat een plaats innemen in de illustere rij van Van Hogendorp, Thorbecke, Van Houten, En dan op pachtgebied. De nieuwe wet zal nog honderd jaar de Lex-Dijksma worden genoemd. Er zijn staatssecretarissen die het met minder moeten doen.

Er moet natuurlijk nog wel wat te mopperen blijven: als men mij vraagt of de voorgestelde regeling nu ook het ei van Columbus mag worden genoemd, dan zeg ik nee, dat ook weer niet. Die hoort nog weer in een ander rijtje thuis (Galilei, Pythagoras, Nobel, Huygens).

Er is dus nog wel wat aan de nieuwe regeling te schaven, maar daar is nog gelegenheid genoeg voor. Het parlement moet er eerst nog over spreken en dan moeten wetsteksten worden opgesteld. Ook moet nog weer verder worden overlegd met de belanghebbenden, al was het maar over het overgangsrecht, waar ze het nog niet over eens waren.

Maar goed, geen muizenissen, vooruit naar de Lex-Dijksma!

Of registreer je om te kunnen reageren.