Commentaar

2 reacties

Melkveehouderij loopt tegen grenzen aan

Groot gevaar is dat de melkveehouderij de intensieve veehouderij achterna holt.

De melkveehouderij is bezig met een tomeloze groei. Overal in het Nederlandse landschap verrijzen nieuwe stallen voor 200, 300 en meer koeien. Het is een teken van optimisme en zelfvertrouwen, hoewel de drang om bij te bouwen voor sommigen ook door angst wordt ingegeven: angst om straks niet meer mee te kunnen.

De zorgen over de groei nemen ook toe. Die zorg heeft verschillende gezichten. Kunnen boeren snelle groei wel aan? Opmerkelijk is de uitkomst van een onderzoek waaruit blijkt dat veehouders het 
behandelen van klauwproblemen bij koeien uitstellen vanwege tijdgebrek, of anderszins steken in de bedrijfsvoering laten vallen.

Maar dat is niet waarover het hier gaat. Het gaat om de positie van de melkveehouderij in de Nederlandse samenleving. Grootste gevaar is dat de melkveesector de intensieve veehouderij achterna holt en zich alle problemen op de hals haalt waar de varkenshouderij al tegenaan is gelopen. De kwestie met een Brabander die tot 800 koeien wil groeien, spreekt boekdelen. Zijn buren, waaronder een collega, procederen tot aan de Raad van State. Ze zien die groei niet zitten en twijfelen of de grondgebondenheid wel goed genoeg verzekerd is.

De nieuwe melkveewet van Dijksma hield tot nu de deur open voor grondloze groei. Bedrijven die uitbreiden, mogen in haar concept van de wet via mestverwerking hun extra mestoverschot wegwerken. Grond bijkopen hoeft niet per se. De Kamer dreigt daar nu een stokje voor te steken. Grondgebondenheid moet beter gewaarborgd. De belangrijkste sectororganisaties zien dit ook in. Zonder keiharde voorwaarden drukken al te gretige groeiers een te zwaar stempel op de sector.
De afweging wel-of-geen-grondgebonden-landbouw kan niet op basis van ondubbelzinnige wetenschappelijke argumenten worden gemaakt. Dus is het goed dat sectororganisaties de onrust in de samenleving verstaan en nu kiezen voor de route van evenwichtige groei met behoud van grondgebondenheid en weidegang.

Laatste reacties

  • Gerjo-Kompier1

    Dit stukje heeft veel overeenkomsten met het stukje van Johan Oppewal met nagenoeg zelfde kop van 10 oktober.

    Kamer wil dat grondgebondenheid beter wordt gewaarborgd. In de ogen van vele burgers geldt: grondgebondenheid = weidegang.
    Zou voor de melkveehouderij betekenen dat het aantal melkgevende koeien niet meer kan zijn dan 4 keer de oppervlakte van de huiskavel in hectares. Waar je de wintervoorraad vandaan haalt, maakt dan niet uit. Of je teelt (ruw)voer zelf op eigen grond (extra grote huiskavel en/of buitenpercelen), of je koopt deze van een akkerbouwer of andere ruwvoerteler. Dat maakt voor de weidegang niet uit.

  • koestal

    Die grens is al gepasseerd door velen,ze banjeren wel door,het zijn boeren !!

Of registreer je om te kunnen reageren.