Redactieblog

16 reacties

Herverdeling melkgeld bij FrieslandCampina

Nooit was FrieslandCampina duidelijker over de herverdeling van melkgeld dan nu. Het kwaliteitsprogramma Foqus Planet stoelt hierop om duurzaamheid te bereiken.

Dat komt aan de orde op de najaarsvergaderingen van de districten. Het gehele plan Foqus wordt vernieuwd. Alle reden om de vergadering te bezoeken, want de koerswijziging is ingrijpend.

Boeren moeten passen in het plaatje van schoon en duurzaam. Dat is nodig omdat er steeds meer melk wordt verwerkt voor markten buiten Europa. Daar zijn de eisen, bijvoorbeeld voor kindervoeding, hoog. FrieslandCampina kan zich geen enkel risico veroorloven op het gebied van kwaliteit en imago. En dat gaan we merken op de boerderij.

Zo mogen we al geen compost als ligbed in de stal gebruiken. We mogen alleen voer kopen van veevoerfabrieken, die op de 'witte lijst' staan. Per bedrijf wordt straks een balans opgemaakt: wat gaat goed en wat kan beter. Het gaat dan over de kringloopwijzer, dierenwelzijn, energie en nog meer. Te veel om op te noemen. Daar krijgen we punten voor.

"Alles goed en wel", zegt Hanna, "maar het gaat wel om herverdeling van melkgeld. Eerst wordt een bedrag ingehouden per kilo melk en dat wordt op basis van weidegang en duurzaamheid weer verdeeld. Niet de markt bepaalt de melkprijs van de boer, die wat duurzaamheid betreft extra presteert, maar FrieslandCampina. Daar moet ik aan wennen".

Ik moet wennen aan de controleurs van FrieslandCampina, die straks over je schouders meekijken hoe je boert. En die onaangekondigd langskomen.

Ons grote goed is het vrije leven op de boerderij. Dat wordt door de zuivelcoöperatie beperkt. Daar mag op zijn minst een verdubbeling van de weidepremie tegenover staan. Hoewel grote boeren die de koeien binnen houden daar weer tegen zullen zijn. Als ze niet extra duurzaam zijn, betalen zij de hogere melkprijs voor de weidegang.

"Het is goed dat het bestuur van FrieslandCampina deze keuzes maakt. Dat vraagt kracht. Daar heb ik respect voor", is de mening van Hans. "En elke boer heeft dezelfde kans om te profiteren."

Laatste reacties

 • A Kester

  Heeft elke boer dezelfde kans om te profiteren?
  Eén van de dingen die punten op gaan leveren is het afsluiten van beheerpakketten (SNL-a agrarisch natuurbeheer of SNL-l landschapsbeheer) En er is maar een zéér beperkte groep agrariërs die de kans krijgen om dat te doen. De Provincie bepaalt waar, welke pakketten mogen worden afgesloten!
  Eenzelfde kanttekening is te maken bij energie. Een praktijkvoorbeeld: zonnepanelen mogen niet op asbestdaken worden geplaatst; dus moet het dak vervangen worden; vaak wordt dan maar direct nieuw gebouwd en wie bepaalt dan de kans? De bank.
  Het lijkt er nu op dat de boeren tegen elkaar worden uitgespeeld. Waarbij de kansrijken rijker worden en de kansarmen armer.

 • Khalid en zijn maten

  In de VS wordt al jaren bepaald door de afnemer van de melk in welke klasse (consumptie/verwerking) de melk van een veehouder past,en welke prijs de melkveehouder voor zijn melk krijgt. Er wordt daar ook onaangekondigd gecontroleerd. En in de VS bestaat geen subsidie voor melkveehouders,alleen een soort 'noodhulp' via een fonds opgericht door de staat. 1 van mijn familieleden melkt er al sinds 1991,in het begin was het weleens niet zo heel makkelijk,maar het kan wel!

 • PetervanKempen

  Het probleem iss gewoon dat de wereld marktprijs geldt voor melk als 'commodity'op de markt , en voor die optimale prijs kun je geen weidegang op 40 bunder land a 390000 euro per ha uitoefenen want dan wordt die melk per KG duurder. De consumenten in ons land willen wel koeien in de wei zien maar er niet voor betalen. Net als dat ze scharrelkip willen maar de eieren nog nooit zo weinig hebben opgebracht als nu,. precies zo dat men een ongemanipuleerd kippepootje wil kluioven op de markt voor tee euro wat ook een waanidee is. De comnsument....wil niet betalen. voor zijn morele standaards en wensen, is dat nieuw? ik denk het niet. De truc van FC is om de massaproducenten onder de melkboeren een bijdrage aan de imago ondersteunende weide boertjes te geven. Is dat nieuw? ik denk het niet. Heet marketing en reclame heffing voor product melk uit nederland voor afzet binnen de grenzen.

 • JTilma

  Tien jaar geleden heeft de jongerencommissie van FrieslandFoods al de conclusie getrokken dat dit voorstel niet gaat werken. Gemiddeld zal het resultaat namelijk nul zijn. En het verschil tussen zeer goed en gemiddeld zal erg klein zijn. Het loont niet de moeite om beter je best te doen, hooguit om te voorkomen dat je gekort wordt.

 • Rip

  Ik denk dat 1 cent verschil per kg melk wel gaat werken. Dat is 10.000 euro voor een bedrijf met 1 miljoen kg. Grote bedrjven hebben twee of drie miljoen kg melk. Dat is dus 20 tot 30.000 euro. Dat bedrag is groot genoeg om goed over na te denken.

 • JTilma

  Je hebt helemaal gelijk als je stelt dat 1 cent verschil iets uitmaakt, alleen zul je dat in de praktijk nooit verdienen. Er zullen dan 4 bedrijven niets krijgen, immers 4 keer 0,25 is 1 cent/kg. In de praktijk zullen de meeste bedrijven proberen een gemiddelde score te behalen, want men zal proberen om minimaal de inhouding terug te 'verdienen'. Daarom zal het gemiddelde altijd nul blijven. Je kunt nooit meer verdelen dan erin komt. Vergelijk het maar met stelsel van kwaliteitskorting. Ook deze pot wordt aan het einde van jaar verdeeld. Maar door het hoge gemiddelde niveau, is dit niet veel. Er zit niet veel in de pot, en je moet het met heel veel collega`s delen.

 • Rip

  Niet mee eens Tilma. Het verschil tussen wel of geen weidemelk zal 1 cent blijven. Misschien gaat men een volgend jaar dan meer inhouden, maar het veerschil blijft. Jouw nul redenering klopt dus niet op bedrijfsniveau. Vergelijk het met een snelweg waar je 100derd mag rijden. De één rijdt 80, de ander 120. Gemiddeld 100 dus. Jouw nulpunt dus. Degene die echter 120 rijdt en geflitst wordt, krijgt wel een boete. En dat terwijl er toch echt gemiddeld 100 werd gereden.

 • JTilma

  Dan hebben wij het over twee verschillende systemen. Mijn commentaar gaat over het nieuw foqus systeem.

 • koestal

  Die ene cent vindt de ene boer belangrijk de andere weer niet,het is nogal ingrijpend als je de hele bedrijfsvoering moet omgooien voor die ene cent,heel veel koeien hebben het erg goed in de stal ,met veel licht ,lucht , ruimte en comfortabele ligplaatsen

 • Genie

  Mee eens koestal, geen brandende zon, geen regen op de rug.
  Vers voer en water voor het pakken.
  In de wei poepen ze in hun eigen voer.

 • .....

  Friesland Campina en veel andere zuivelfabrieken draaien aan de verkeerde knoppen. Als ze lef hebben berekenen ze de weidegang en het duurzaamheidsprogramma door aan de retail, maar daar zijn ze te laf voor.
  In plaats daarvan STELEN ze melkgeld van hun eigen leden

 • koestal

  Nog even en dan zijn we bij FC verplicht biologisch .Hebben ze al iemand van Wakker Dier in de raad van commissarissen ? nou dat duurt dan ook niet zo lang meer !

 • wmeulemanjr1

  Een idealist blijft in zichzelf geloven, vaak tegen beter weten in, burgers die onze zuivelproducten kopen kijken echt niet veel verder dan het product in het schap en denken echt niet aan die fijne boer bij FC waarbij ene de andere de loef afsteekt met het punten-scoren-spel.

 • Aalderink 111

  Ze drijven door daar. Ze moeten zich bezig houden met een goede melkprijs uit te betalen. kwaliteitseisen zoals die er nu zijn helemaal mee eens maar laten we dat woord DUURZAAMHEID vergeten. Hangt ons al agrariers finaal de strot uit. Laat de boer verder vrij in hun keuze en maak geen onderscheid of iemand nu wel of niet aan natuurbeheer o.i.d. doet. Slechte zaak! Steeds maar meer en meer eisen wat alleen maar kostprijs verhogend en vooral demotiverend werkt.

 • Broer

  Tilma zit er naast, het gaat wel werken, geld is de enige prikkel die helpt en desnoods wordt de premie verder verhoogt tot twee cent of meer, wat ik overigens niet hoop.
  Ook duurzaamheid is zo'n thema dat er tegenwoordig bijhoort.
  Daar is dan hopelijk door de niet-weiders dan nog wat in te verdienen.
  Energie-productie hoort daar wat mij betreft echter niet in thuis.
  FC hoeft de sterk gesubsidieerde windenergie niet te promoten.
  Ik heb deze zaken afgelopen maandag 13 okt. in Leeuwarden ingebracht
  op de FC vergadering.

 • Broer

  En natuurlijk is alles herverdeling van melkgeld.
  Ander geld hebben we niet.

Laad alle reacties (12)

Of registreer je om te kunnen reageren.