Redactieblog

16 reacties

Grondloos

Bij de groei van de melkveehouderij staan alle seinen op donkeroranje. Maatschappelijke weerstand ligt op de loer.

Plotseling is er opwinding over grondloze groei van de melkveehouderij. Eerst meldde ABN Amro dat groei van de koeienstapel gebaseerd op mestverwerking in plaats van met voldoende grond soms een negatief rendement heeft. Vervolgens riep de Tweede Kamer luid dat ze dergelijke groei helemaal niet wil. En staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken kwam met een brief waarin ze alsnog met de invoering van dierrechten dreigt. Daar was vervolgens LTO weer boos over.

De zorgen van Dijksma betreffen de overschrijding van het afgesproken fosfaatplafond. Dat dreigt op korte termijn al overschreden te worden. Het LEI heeft berekend dat het allemaal nog net past, mits alle extra mest verwerkt wordt. Het LEI verwacht dat dat vooral gaat gebeuren via Vervangende Mestverwerkingsovereenkomsten met varkenshouders (VVO’s). Zelf heb ik grote twijfels of het allemaal binnen het fosfaatplafond te houden is. Als ik zie wat er de afgelopen tijd aan stallen is gebouwd en nog in aanbouw is, wetend dat die stallen in de aanloop naar mei 2015 nog niet vol staan, dan houd ik mijn hart vast.

Het hele verhaal kent drie problemen. De eerste is dat de melkveesector niet in staat is bij zijn onderdanen de fosfaatgrens af te dwingen. Mooi dat er convenanten gesloten zijn, maar ze zijn niet bindend voor individuele boeren. Dat zie je als er aanvragen voor 800 koeien gedaan worden. De tweede is dat door de ontsnappingsroute via mestverwerking de groei van de melkveestapel niet begrensd is, en het ontstaan van grondloze bedrijven niet tegen te houden is. Dat is ook een zorg van LTO Melkveehouderij, die wil dat soort bedrijven niet. Zij wil dan ook nadere beperkingen. En de derde hangt hiermee samen, de samenleving wil geen grondloze bedrijven. Niet zozeer vanwege fosfaat, maar vanwege alle nadelen die een intensieve, grondloze veehouderij met zich meebrengt. Als dat soort bedrijven toch gaat ontstaan, straft de samenleving dat ogenblikkelijk af met dezelfde aanpak waaronder de varkenshouderij gebukt gaat. Dan gaat het om bureaucratie, om procedures en stankcirkels, maar vooral ook om Wakker Dier-spotjes, protestacties, kopersstakingen en alle andere zaken waarmee de samenleving een sector in het gareel dwingt. Die samenleving heeft daar zelfs nauwelijks een overheid voor nodig.

LTO Melkveehouderij maakt zich zorgen over mogelijke invoering van dierrechten. Maar er is één zorg die nog groter is: de zorg over het maatschappelijke ‘recht om te produceren’. Dat recht staat met de tomeloze groei, met feitelijk grondloze bedrijven en overschreden fosfaatplafonds binnen de kortste keren ter discussie. De melkveehouderij is dan wat het niet wil zijn, intensieve veehouderij.

Laatste reacties

 • remi123

  Iedereen fc, bloggers, politiek hebben het altijd over wat de samenleving ervan vindt. De samenleving bepaalt dus hoe we het gaan doen en niet de export of de ondernemers? Belachelijk!Weer een sector om zeep geholpen. Als we koers moeten varen van de samenleving gaan zij straks bepalen dat je met klompen aan en een overal inclusief hooivork moet boeren. Straks vind de samenleving dat zwartbonte koeien racistisch zijn en moeten we ons ineens gaan aanpassen. En de andere landen in de eu blijft maar uitbreiden inclusief fc aldaar. verwaarlozing van het platteland. Waar gaan we naar toe?

 • rmw

  Wel lekker op tijd dat iedereen ineens een half jaar voor einde quotering een mening heeft en zich zorgen maakt...

 • farmerdude

  Zou je nou zoveel gelukkiger worden als je 800 koeien melkt?

 • alco1

  De melkveehouderij is met zijn ruwvoer behoefte zo grondgebonden als maar wat.
  @remi. Wat jij aankaart zeg ik al zolang. Ook het LTO ging nooit confrontaties aan om het onderwerp niet groter te maken dan het is.
  Met als gevolg dat de anti's konden schreeuwen wat ze maar wilden.
  Het is net als in de opvoeding van kinderen: Veel opvoeders geven kinderen vaak hun zin voor de lieve vrede, met als gevolg recalcitrante pubers.

 • remi123

  @alco de ruwvoer bepaald toch grotendeels hoe je aan je voer komt. Dus dan moet er wel gepacht worden bij grondloos boeren. Wat is het probleem? En daarnaast hou je het landschap en de sector omhoog. Wat is er op tegen als er straks zoals de laatste 20 jaar ook al gaat, minder melkveehouders zijn, maar hier en daar een paar grote die het landschap beheren? Laat de ondernemers die willen ondernemen, hun gang gaan. En wat betreft dierenwelzijn en uitstoot een aantal regels is mooi, maar het dier wordt echt prima verzorgd bij de melkveehouders die serieus met het vak bezig zijn. En daarbij een paar controles steekproefsgewijs is prima! Hoort ook zo! Andere sectoren hebben dat ook. Daarmee waarborg je de kwaliteit. En als we de koe willen uitmelken dan komt dat vaak door de dure grond en de strenge regels die er gelden in het land. Ik melk liever een paar koeien meer, die gezond zijn, als magere hoogproductieve koeien die, omdat het moet vanwege regels, uitgemolken worden. Ik zou eerder subsidie gaan regelen voor boeren die willen uitbreiden, zodat ze kunnen blijven automatiseren.

 • remi123

  @farmerdude Als je een gelukkig bent met 60 koeien en een lage kostprijs, dan kan je ook leven. Prima, kan ook een goede keuze zijn. Als je maar vrij bent dat je die koeien blijft melken zoals jij dat wilt en niet zoals de samenleving je ziet.

 • somporn

  Waarom laat de landbouw zich zoveel leiden door wat de burger wil.
  Denk je nou dat de shell zich ook zoveel aantrekt van wat de burger wil of doet deze ondernemer gewoon datgene wat goed is voor de bedrijfsvoering.
  Een klein beetje rekening houden met de wensen van de burger is ok,maar de landbouwer/ondernemer moet niet aan de leiband bij de burger.

 • agratax2

  Niet grond gebonden melkveehouderij is wat een deel van de veehouders voorstaat. Zij zullen hun ruwvoer ergens moeten laten groeien. Op eigen land vinden ze niet nodig, dus wordt het over ver, want de buurman akkerbouwer wenst geen gras of mais tre telen voor minder rendement dan bieten of tulpen etc. Dan blijven er twee opties over; 1) telen op goedkoop land onder grootschalige omstandigheden, 2) in geconditioneerde omstandigheden onder dak via water cultures. De laatste zal niet de goedkoopste zijn, maar geeft wel de beste voedingswaarde grantie. Over ver telen betekent een extra aanslag op transport vervuiling (CO2 uitstoot).Maar in beide laatste mogelijkheden blijft het mineralen (mest) probleem bestaan evenals de maatschappelijke tegen zin tegen grote concentraties koeien per locatie en 'opgesloten' in een stal. Het is aan de toekomstige boer om te kiezen eigen baas of nog meer geleefd worden door handel, grootkapitaal en maatschappelijke gevoelens.

 • remi123

  @somporn Helemaal mee eens!

 • John*

  varkensboeren hebben stukje grond wat bemest wordt met varkensmest, hier groeit mais op welke verkocht wordt aan koeboer, koeboer maakt hier melk en mest van. de melk wordt verkocht en de mest gaat op eigen land voor gras of mais. het overschot gaat naar akkerbouwer

 • John*

  deze maakt er weer tarwe aardappelen en bieten van. de reststromen gaan weer naar de varkenshouderij en de cirkel is rond.

  Het gaat er niet om er voldoende grond in bezit is maar juist dat de meststoffen goed ingezet worden.

 • agro1

  akkerbouwer al sluitpost en stopgat? nee, dankje.

 • agratax2

  @John. Je schertst het heel mooi, maar stuur je de mest gemaakt met mais en soya uit Amerika en Brazilie ook retour producent? Hier komt bij dat je de akkerbouw nodig bent om je mest problemen op te lossen en dan ook nog liefst tegen betaling voor de mest. Ik zeg net als agro1 'Dank je'.

 • farmerbn

  Als je al het land in Nederland bemest zoals het landbouwkundig hoort dan is er volgens mij geen nationaal mestoverschot. Dat er mineralen uit andere werelddelen komen via het aangekochte voer is dan ook helemaal niet erg. Ons land wordt er alleen maar vruchtbaarder van en dat is weer gunstig voor in de toekomst als er een tekort komt van fosfaat enz. Mest exporteren is het domste wat je kunt doen!

 • alco1

  En export van melk en vlees geeft ook afname op de mineralen balans.

 • Sjaak

  Een goed artikel en zoals zo vaak, begrijpelijke reakties...

  Strijker omschrijft nauwkeurig de drie problemen, die zich voordoen. Jammer genoeg, beschrijft hij niet de oorzaak en de reden van die problemen. Dat heeft nl. alles te maken met het uitgestippelde beleid, want wat is er nu gebeurd wat niet te voorzien was? Alles was voorspelbaar en velen hebben daarvoor gewaarschuwd....

  De definitie van beleid: beleid is het stellen van doelen, middelen en een tijdpad in onderlinge samenhang. Liefst zijn plaats en tijd omschreven. Onder beleid wordt dus verstaan het aangeven van de richting en de middelen waarmee men gestelde organisatiedoelen wil gaan realiseren.

  Men heeft met het huidige beleid richting en middelen aangegeven en de sector heeft hier gebruik van gemaakt. Nu blijkt dit niet goed uit te pakken, zoals voorspeld..... Het beleid moet weer aangepast worden met alle gevolgen van dien voor de sector.

  Niks mis mee, maar op wat voor manier worden de beleidsmakers ter verantwoording geroepen...?
  Zeker weten, als ze echt verantwoordelijk zouden zijn voor de ontstane malaise, dat dit beleid nooit tot stand was gekomen en we de huidige problemen hadden kunnen voorkomen....

  Jammer, dat wanbeleid zoveel schade berokkent!

Laad alle reacties (12)

Of registreer je om te kunnen reageren.