Expertblog

22 reacties

Familie- en gezinsbedrijven de hoeksteen van het GLB

De Europese Commissie stelt €165 miljoen beschikbaar voor boeren en tuinders die zijn getroffen door de Russische handelsboycot. Dat heeft de EU-commissaris dinsdag bekend gemaakt.

Daarmee heb ik mijn inzet van de afgelopen tijd eindelijk beloond zien worden. Samen met mijn collega's van de EVP-fractie in het Europarlement heb ik bij de vele bijeenkomsten van de landbouwcommissie keer op keer gepleit voor een ruimhartige compensatieregeling voor de land- en tuinbouw.

Dankzij de nieuwe regeling kunnen mogelijk duizenden familie- en gezinsbedrijven het hoofd boven water houden. Toch vind ik dat we een slag om de arm moeten houden, omdat het compensatiebedrag nog niet toereikend is.

Dat familie- en gezinsbedrijven onmisbaar zijn voor onze voedselvoorziening hoef ik u niet meer te vertellen. Nu lijkt ook de Europese Commissie daarvan overtuigd. Herman Versteijlen, een hoge ambtenaar van de afdeling Landbouw bij de Europese Commissie, noemde de familie- en gezinsbedrijven afgelopen week 'de hoeksteen' van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

Daarom moet er volgens hem gezocht worden naar de juiste balans tussen de concurrentiepositie van een lidstaat en de sociaal-economische positie van onze boeren en boerinnen. Daarmee gaf hij een prachtig antwoord op één van mijn vragen tijdens een presentatie over het GLB.

In de praktijk lijkt het me overigens lastig om een balans te vinden, zolang onze boeren en tuinders in de Natura 2000-gebieden zich niet verder mogen ontwikkelen. Daarom vind ik dat de Europese Commissie zou moeten kijken of zij boeren in die gebieden tegemoet kan komen. Juist wanneer de ontwikkeling van gezins- en familiebedrijven in de buitengebieden stilvalt, verslechtert ook de sociaal-economische situatie van het platteland. Banen verdwijnen, mensen trekken weg waardoor het aantal krimpgebieden zal toenemen.

Dit punt heb ik deze week dan ook aangekaart bij kandidaat-eurocommissaris voor Milieu Karmenu Vella tijdens zijn hoorzitting in het Europees Parlement. Helaas verwees de socialist Vella meteen al naar een aantal lopende rechtszaken over Natura 2000.

Kandidaat-eurocommissaris voor Landbouw Phil Hogan noemde het creëren van kansen voor boerenbedrijven daarentegen als één van zijn prioriteiten. Hogan wil daarom intensief gaan samenwerken met de Europese Investeringsbank (EIB) om tot een levensvatbare situatie voor boerenbedrijven in de plattelandsgebieden te komen.

De aanstelling van Hogan tot nieuwe landbouwcommissaris zou een stap in de goede richting zijn voor de toon van het debat over Natura 2000. Maar uiteindelijk is het de milieucommissaris die bepaalt. Hoewel het Europees Parlement al heeft ingestemd met de benoeming van Vella en Hogan, zal op 22 oktober pas officieel duidelijk worden of de nieuwe eurocommissarissen aan de slag kunnen.

Laatste reacties

 • Tearpoal

  Het is een droom van Annie en veel boeren dat de landbouwproductie plaatsvind op gezinsbedrijven. Ik ben bang dat het een droom blijft.
  We zijn overgeleverd aan de markt. En dan is het zaak, wil je positie innemen, dat je marktmacht verwerft. Dan kan alleen door productie
  bijeen te brengen. En dat dat geheel past nou eenmaal geen gezinsbedrijf. Of de politiek moet het gezinsbedrijf op een andere manier beschermen, of de voedselproductie moet uit het marktdenken gehaald worden.

 • aarthamstra1

  Net zo iets als dat de volkstuin de hoeksteen van de samenleving is .
  TE LAAT. Multinationals gaan de dienst uitmaken.

 • trijnie

  Het IK is bij Annie niet van de lucht.
  Het is belangrijk dat ze voor familiebedrijven opkomt, dit zijn waardevolle bedrijven waarin een ziel is verankert, beter dan al die nooit genoeg bedrijven.
  Maar het lijkt wel of er niemand anders is dan IK Annie.

 • Rip

  Helemaal mee eens, Trijnie. Het lijkt alsof zij alleen voor de boeren op de bres staat. En dan moet ze dat zonodig van de daken schreeuwen. Ongeloofwaardig en armoedig van geest.

 • Soms

  Ondersteuning van kleine gezinsbedrijven is goed voor de leefbaarheid van het platteland, maar als de grotere bedrijven daar ook grotere ondersteuning mee binnenhalen zullen die juist uitgroeien tot mega bedrijven. Dan streef je dus je doel voorbij. Een groot bedrijf kan ook een keer echt groot genoeg zijn.

 • alco1

  Familiebedrijven zijn soms al behoorlijk mega. Niets mis mee maar zo af en toe denk ik wel eens hoe zetten ze al dat werk rond. De steeds verder gaande automatisering maakt heel wat mogelijk.

 • T@deler

  Annie Schreijer-Pierik,
  komt er ook een blog over de schriftelijke parlementaire vragen van 9 juli 'Kostprijsberekening melkprijs'??

  1. Wat is de reactie van de Europese Commissie op de kostprijsberekening door het rapport van de DDB?
  2. Welke actie gaat de Europese Commissie ondernemen om de transparantie in de zuivelketen te vergroten en de juiste kostprijs in beeld te krijgen?
  3. Kan de Commissie inzicht geven hoe het er wat betreft eerlijke prijzen momenteel in andere agrarische sectoren voor staat en welke stappen zij gaat ondernemen om ervoor te zorgen dat familie‐ en gezinsbedrijven een eerlijke prijs krijgen?

  De bovenstaande gestelde vragen begrijp ik heel goed maar de antwoorden van Ciolos op 13 Augustus minder goed.
  Een nieuwe blog met analyse van de antwoorden en wat er gaat veranderen...
  Ik denk dat er wel meer mensen zijn die dit onderwerp interessant vinden.


  Link: Parlementaire vraag
  http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2014-005684+0+DOC+XML+V0//NL

  Link: Antwoord
  http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2014-005684&language=NL

 • joannes

  Een goed Politicus verkoop alleen zichzelf @Trijnie

 • Mozes

  @tearpoal #1, waarom zou je met een gezinsbedrijf geen marktmacht kunnen hebben? Je kunt toch met vele gezinsbedrijven een leveranciersvereniging of coöperatie vormen. Een individuele boer, hoe groot het bedrijf ook is kan nooit invloed op de markt hebben.

 • Tearpoal

  @Mozes#9, een gezinsbedrijf heeft geen macht omdat ieder voor zichzelf
  werkt. Door de afnemers worden ze simpelweg tegen elkaar uit gespeeld.
  Een leveranciersvereniging kan een goed middel zijn, maar de eerste goed functionerende moet nog opgericht worden.

 • Bart Jan

  @ trijnie en RIP, hoe is het met jullie Jantje Huilema dan, wat heeft hij tot nu toe gedaan behalve een sigaar en een glas doen?

 • veldzicht

  Wees blij dat er eindelijk eens iemand is die voor de agrariërs op komt en van zich laat horen,jarenlang was het in het E.U..parlement oorverdovend stil als het om landbouw belangen ging,Annie schreijer zit er nog maar pas en zal best nog wat moeten leren maar doet het verder toch redeliik goed,ik zou zeggen nog even wachten met je commentaar.

 • massy

  Hoe en aan wie of aan wat wordt dit geld verdeeld want als dit in de EU verdeeld moet worden dan is het nog NIETS en zijn daar de varkenshouders ook bij ?

 • Mozes

  Annie zorgt er in ieder geval voor dat het Europees parlement en de Europese politiek veel dichterbij komt en zichtbaar wordt.

 • dhvanmeerveld

  Annie, hoe zit het met de compensatie varkenshouderij?
  Gaat dat ook lukken?

 • agratax2

  Als er niets verandert aan de vrije wereld handel en alle eisen n.b.t. product herleiding etc. zal het familie bedrijf steeds meer op de tocht komen te staan, omdat de kosten voortkomend uit al de regelgeving te zwaar gaan wegen op de maximaal te halen omzet. Hier komt nog bij dat de grootschalige productie in de vorm van NV en BV geen opdracht problemen kent bij de generatie wissel en zij zijn flexibel bij de inzet van personeel van laag tot hoog in de organisatie. Als het familie / gezinsbedrijf deze race wint van de grootschalige is het omdat zij bereid zijn om voor een appel en een ei te werken (nemen genoegen met een gezinsinkomen en eisen geen inkomen voor iedere meewerker uit het gezin).

 • Elevage

  Ik ben heel blij dat er iemand is die iets doet en van zich laat horen.
  Hoeveel mensen vertrekken naar Brussel met veel blabla en hoor je nooit meer iets van......... kost allemaal klauwen met geld!
  Je hoeft het echt niet altijd 100% eens te zijn,maar hier heb ik wel de indruk dat er wat gedaan wordt voor de landbouwsector en niet tegen, en dat is tegenwoordig al heel wat

 • koestal

  Er gaat heel veel geld naar de Oost-Europese landen van de EU en er komt maar weinig terug,wij moeten hier knijpen voor elke cent die we krijgen

 • koestal

  Hier houdt Dijksma geen rekening mee ,die heeft liever allemaal boswachters aan het ,,werk''

 • koestal

  @Bart Jan ,Jan Huitema is al bij Shell op bezoek geweest,ik weet ook niet wat hij daar moest,maar het ging vast niet over landbouw

 • ed12345

  Voor al die mensen die ervan overtuigd zijn dat heel groot en nog groter de oplossing is .Kijk even in de oude USSR daar zijn ze weer aan het groter en allergrootst aan het doen maar wat ik er van lees is dat bepaalt niet ALTIJD een groot success. Mijn levensles is dat als je het werk niet merendeels rond kan zetten met je gezin ,je erg kwetsbaar bent in economisch moeilijke tijden.Het moet natuurlijk wel zo zijn dat je modern en op volle capaciteit draaid .waar vroeger 20 melkkoeien met man en vrouw was rond te zetten is dat nu met 100 vaak ook goed te doen

 • koestal

  Annie hoeksteen van het GLB en verschoppeling van de natuurorganisaties

Laad alle reacties (18)

Of registreer je om te kunnen reageren.