Redactieblog

10 reacties

Dwangsom als subsidie

€345.000. Dat bedrag kunnen twee natuurbeschermingsorganisaties op hun bankrekening bijschrijven. Sponsors: de provincies Overijssel en Utrecht.

Nu zou je denken dat dit een subsidie is om de goede doelen van de twee milieuclubs te ondersteunen. Maar nee, het zijn betalingen op grond van de Wet Dwangsom.

De Wet Dwangsom is op zich een prima middel om een (snelle) beslissing van de overheid af te dwingen maar hier schiet de Wet zijn doel voorbij. Nu gun ik de twee verenigingen het best dat ze een voordeel hebben. Maar €345.000? Is dat niet wat veel? En dat alleen omdat de provincies te laat waren met het afgeven van Natuurbeschermingswetvergunningen (NB-vergunningen) voor veehouderijen. Met behulp van de Wet Dwangsom kunnen belanghebbenden een gemeente, provincie of het Rijk in gebreke stellen, als niet binnen de wettelijke beslistermijn (maximaal twaalf weken) een besluit is genomen. De dwangsom kan oplopen tot maximaal €1.260 per zaak.

De Wet Dwangsom is bedoeld om een lakse overheid in beweging te krijgen, maar pakt soms uit als een lucratieve inkomstenbron voor de bezwaarmakers. Dit geldt ook voor de twee milieuclubs MOB (Mobilisation for the Environment)  en Vereniging Leefmilieu, die heel veel bezwaren hebben ingediend tegen afgegeven NB-vergunningen voor veehouderijen. De provincies Overijssel en Utrecht moeten samen ongeveer € 345.000 aan dwangsommen uitbetalen aan de Nijmeegse milieuclubs. Met deze 'subsidie' is de oorlogskas van de twee milieuorganisaties weer aardig aangevuld.

De provincies kwamen in november vorig jaar in de problemen doordat  de Raad van State een streep zette door het salderingsbeleid waarbij de ammoniakproductie van reeds beëindigde bedrijven werd meegeteld in de saldering. Een groot aantal veehouderijen moest toen alsnog een NB-vergunning aanvragen. En daartegen werd dus bezwaar gemaakt door de milieuclubs, die vinden dat de provincies te weinig doen om de voor stikstof kwetsbare natuur te beschermen. De provincies konden de vele bezwaren niet tijdig afwerken, mede omdat het ingewikkeld is om de vergunningprocedure zorgvuldig te doorlopen.

De Wet is een prima middel om een lakse overheidsinstelling in beweging te krijgen. Maar zoals het nu uitwerkt kan toch ook niet de bedoeling zijn. Als je zoveel kunt 'verdienen' met bezwaar maken, wordt het opstrijken van de dwangsom een doel op zich.

Laatste reacties

 • w v gemert

  Zo ziek is Nederland geworden. Wie gaat hier wat aan doen aan dit oneigenlijk gebruik van wet en regelgeving ? Hoe zit dit in andere provincies ? De oorlogskas zit vol, zo zien vele agrarische ondernemers inderdaad de milieu organisaties.

 • slutter

  Diep droevig !!

 • agratax2

  Zo zien we maar weer dat goed bedoelde regelingen, niet alleen door criminelen worden misbruikt. Het zou de organisaties prijzen als ze zeg 50 % of meer van het bedrag retouneren omdat ze met zoveel bezwaren in een keer het tijdig reageren tot een onmogelijke zaak maken en dus zal de burgerij hun inhalerige gedrag hopelijk afkeuren. De zijn met dit soort acties toch niet meer geloofwaardigheid te noemen.

 • tinus888

  nu hoef je geen medelijden te hebben met de provincie,ze vangen een veelvoud aan leges

 • koestal

  Ach,de belastingbetaler is er goed voor.

 • Gijs Gans

  Door dit soort acties is de provincie leges gaan heffen kostte tot vorig jaar niets.

 • PIETER123

  Nu is er ook nog dat de basis van de NB-vergunningen op basis van aannames niet klopt.In de vorige eeuw werd meer dan 400 kg N per ha gestrooid dus best veel uitstoot.Met andere woorden toen groeide die plantjes dus ook zonder bezwaarmakers .Alleen de tijd is wel anders er waren geen toevoegmiddelen aan diesel die meer uitstoot geven dan megastallen.Denk dat niemand in den Haag Shell durft aan te pakken boeren moeten er nu de rekening er voor betalen met dure stallen om nog te kunnen uitbreiden.En vooral verplicht veel diesel gebruiken om de mest diep in de grond te krijgen.Het is te zot dat beroepsbezwaarmakers tonnen verdienen.Wetgeving haar basis zijn verdienmodellen van het bedrijfsleven gaat echt niet om de plantjes.

 • Mels

  Klaag niet en gebruik deze wet in je voordeel. Ga zelf een onmogelijke vergunning aanvragen of bezwaar aantekenen en strijk de centen ook op. T is net as vissen. Je hebt niet steeds beet maar vangt vanzelf wat. Ook voor de agrarische wereld is elke cent er een.

 • koestal

  Dit is een Jihaad tegen boeren waarbij de fiscus hun strijd ook nog subsidieert ,idioter kan het niet.In Den Haag zijn ze niet wijs ,maar dat wisten we al !

 • cocoma

  Als de provincie gewoon tijdig had gereageert, al was het met een flut antwoord, dan hadden ze niet hoeven te betalen.

Laad alle reacties (6)

Of registreer je om te kunnen reageren.