Redactieblog

1296 x bekeken

Druk op mestverwerking neemt toe

In 2015 moet meer mest worden verwerkt dan waar tot nu toe van uit is gegaan. Volgens een nog vertrouwelijk advies van de Commissie Deskundigen Mestbeleid zou het zelfs gaan om 47 miljoen kilo fosfaat, terwijl tot nu toe uit werd gegaan van 28 miljoen kilo in 2015.

In mestgebied Oost zou het verwerkingspercentage meer dan verdubbelen ten opzichte van eerder genoemde percentages en gaat naar 68 procent. Ook in Zuid gaat het percentage fors omhoog, naar 78 procent van het overschot.
Invoering van de genoemde percentages in 2015 zal echter niet gebeuren. Het zou gezien de beschikbare verwerkingscapaciteit simpelweg onmogelijk zijn. Maar volgens het Ministerie van Economische Zaken gaat het wel om normen waar binnen enkele jaren naartoe wordt gewerkt.
De druk op mestverwerking neemt hiermee ontegenzeggelijk enorm toe. Er wordt nu koortsachtig overlegd met de sector. Mogelijk wordt volgende week al de knoop doorgehakt. Dat wordt ook tijd. Slechts twee maanden scheiden ons nog van 2015. Veehouders willen weten waar ze aan toe zijn, want er moeten afspraken gemaakt worden. Te lang zitten veehouders nu in onzekerheid. Die onzekerheid is overigens niet alleen de overheid aan te rekenen, maar is deels ook terug te voeren op verdeeldheid in de veehouderij zelf. Wat echter niet mag gebeuren, is dat het mestbeleid in deze fase genekt wordt door voortdurende onzekerheid.

Of registreer je om te kunnen reageren.