Commentaar

Afrikaanse varkenspest en wildbeleid

Al vier landen in de Europese Unie kampen met Afrikaanse varkenspest. In Litouwen, Polen, Letland en Estland is het virus aangetroffen. De dierziekte zet zijn jarenlange opmars gewoon door, nadat eerst heel Rusland is gepasseerd.

Het is een dreiging die amper te onderschatten is. Er zijn verschillende risicofactoren, waaronder veetransport en hobby-dierhouders die zich niet aan veterinaire voorschriften houden. Die laatste groep is in de EU een minder groot risico dan in Rusland. De eerste is veel belangrijker, maar ook beter te managen. Stringente hygiëne en waar nodig vervoersverboden zijn nodig en mogelijk.

Lastiger wordt het met een derde overbrenger: het wilde zwijn. De natuur laat zich niet sturen. Zwijnen komen in heel Europa voor. Uitroeien is geen optie. Negeren ook niet. Te meer daar de zwijnenpopulatie zich in Nederland uitbreidt.

Deze zomer was er ophef over Limburgse zwijnen die eerst uit een kanaal gered werden en daarna pardoes afgeschoten. De betreffende jager beriep zich op een nulstand die voor dat gebied zou gelden. Die nulstand gold ooit voor bijna heel Nederland. Maar nu niet meer. Provincies mogen zelf hun beleid bepalen hiervoor. Het is zaak dat zij bij dit wildbeleid terdege rekening houden met veterinaire risico's.

Dat geldt overigens niet alleen voor zwijnen, ook voor dassen, die in Engeland omstreden zijn in verband met de gezondheid van rundvee, en voor nog andere 'nieuwe' grote zoogdieren.

Of registreer je om te kunnen reageren.