Redactieblog

1234 x bekeken 12 reacties

Wild

Grote wilde dieren zijn van enorm belang voor de natuur. Hun grazen, schuren, krabben, wroeten en graven vergroot de variatie.

Hun poep en kadavers zijn een leefwereld op zich voor insecten, vogels en zoogdieren. Bovendien is het zien van wild een verrijking van de natuurbeleving voor vele Nederlanders. Daarmee hebben wilde dieren ook een grote economische waarde.

Puur vanuit de natuur geredeneerd zou je groot wild alle ruimte geven. Veel dieren in grote gebieden met alle gelegenheid voor natuurlijk gedrag. Maar zo simpel is het niet.

Nederland is klein en vol, de angst voor overlast groot. Edelherten en wilde zwijnen mogen op maar enkele plekken voorkomen. In vrijwel het hele land wordt de wildstand door middel van afschot gereguleerd.

Voor Natuurmonumenten is de omgang met wild een fikse uitdaging. Er is toenemende kritiek op afschot als beheermethode, maar ook de tolerantie voor schade en overlast wordt er niet groter op. Daarom raadpleegden we onze achterban hierover. Veertigduizend mensen reageerden en vertelden dat ze graag veel wilde dieren in de natuur zien, dat ze tevens vinden dat schade en gevaar zoveel mogelijk voorkomen moeten worden, maar dat ze daarbij andere methoden dan afschot de voorkeur geven. Ook vindt de achterban dat besluiten over wildbeheer in breed samengestelde deskundige commissies genomen moeten worden en dat een fonds voor schadevergoedingen door alle partijen gevuld moet worden.

Op basis hiervan hebben we een nieuwe wild-agenda opgesteld. We willen af van dwangmatig nulstandbeleid voor herten en zwijnen, enkele grote wildreservaten creëren en overlast voorkomen door kwetsbare gewassen en objecten af te schermen. Daarvoor willen we naast traditionele ook innovatieve methoden toepassen. Afschot vormt het sluitstuk in deze benadering in plaats van het startpunt.

De komende periode gaan we hieraan verder invulling geven in goed overleg met alle andere partijen in het landelijk gebied.

Laatste reacties

 • schoenmakers1

  vergeet je niet iets uit dat rapport, ik meen dat er instond dat de leden van natuurmonumenten er helemaal geen moeite mee hadden dat de boeren voor de schade opdraaien, zonder vergoeding

 • Mozes

  De werkelijkheid is dat afschot een onvermijdelijk beheersmiddel is. In een autonome natuur wordt een populatie begrenst door predatie. Voldoende predatie van grote dieren vergt voldoende aanwezigheid van grote roofdieren zoals wolven en beren. In het zeer dichtbevolkte Nederland met zijn fijnmazige infrastructuur kunnen dergelijke roofdieren niet leven. De afwezigheid van grote roofdieren moet gecompenseerd worden door afschot. Dat is het meest natuurlijk.

  De afgelopen weken heb ik op de FB-pagina van Wakkerdier een discussie gevoerd over de OVP. Enkele WD leden wilden de overbevolking door grote grazers beperken door anticonceptie...........
  Ik heb hun uitgelegd dat het de bedoeling is dat de OVP een zo autonoom mogelijk natuurgebied is. De ontsporing in de OVP ontstaat door afwezigheid van predatie die weer een gevolg is van menselijke invloed. Als de OVP een zo autonoom mogelijk natuurgebied moet zijn moeten we hier een compenserend menselijk ingrijpen tegenover zetten wat zo veel mogelijk lijkt op natuurlijke predatie. En dat is dus afschot!
  Ik vraag mij af hoeveel leden van Natuurmonumenten hetzelfde begrip hebben als leden van WD en in hoeverre moet je die serieus nemen?

 • ed12345

  Ik zie altijd met angst en vrezen de ideen van niet plattelanders aangedragen oplossingen die serieus beoordeeld worden door andre niet plattelanders Het komt mij over als een boer om raad vragen hoe je de verkeersproblemen in de binnenstad van Amsterdam op zou kunnen lossen

 • leo,s vriend

  ed , jij snapt het!

 • agratax2

  Het grote probleem is; Wij willlen een wlde natuur in een overbevolkt land.
  Waarom willen de randstedelijken niet in zien dat Nederland een grote stad is met hier en daar 'kleine' open vlaktes. Helaas moeten we eens willen erkennen dat veel mensen met veel transport bewegingen niet samen kunnen gaan met groot wild en zeker niet in de vorm van wilde natuur. Willen we de grote grazers en wilde varkensec. via natuurlijke weg in toom houden zullen er zoveel predatoren nodig zijn, dat er geen mens de 'natuur' in durft. Er is geen Nederlander die oog in oog wil staan met een hongerige beer, wolf of lynx.

 • alco1

  Het stond ook in onze plaatselijke krant op oudejaarsdag.
  Er is veel mooie natuur in de wereld. We kunnen er leuke films opnemen, mooie documentaires maken en safari's organiseren. Allemaal leuk, maar als we de werkelijke wereld zouden zien van afschuwelijke moordpartijen en grote sterfte door water en voedsel tekorten, dan zouden veel mensen vol afschuw zijn. Het is echter natuur,waar je niets aan kunt doen en de gruwelijkheden moet je aanvaarden. Groot is echter de verontwaardiging waarom die ellende hier nagespeeld moet worden.
  Natuur is prima, maar doe als een schapenboer, die in de herfst zijn aantal aanpast aan het voorradig zijn van voedsel.

 • alco1

  Ik heb er ook een liedje over geschreven op de melodie van 'The Wild Rover'. Ik ben een beetje huiverig over de evt. commotie, daarom dus nog niet openbaar gemaakt. Ik zal een couplet prijs geven:
  DE OOSTVAARDERPLASSEN EEN DOORN IN HET OOG
  DIEREN CREPEREN EN GA'AN ER DOOD
  WAAR ZIJN NU DIE MENSEN VAN WA'AKKER DIER
  OF BLIJKT HIER ALLEEN MAAR HUN ANTI BOER ZIJN
  refrein:
  EN HET ZIJN DE BOEREN
  MET ZORG VOOR ELKAAR
  ZIJ LEVEN MET DIEREN ALS KINDREN TEZAAM

 • minasblunders1

  Alco, #6: ik weet ook nog wie de schrijver was....

 • alco1

  Dublinders!

 • alco1

  Van #7 bedoel je toch. Ha ha

 • minasblunders1

  Nee, van #6. Lees net 3 reacties op je stuk in de krant; ai, pijnlijk foutje!

 • PetervanKempen

  Natuurmonumenten is van hun eerste leugentje of verdraaiing van feiten niet omgevallen. het onderzoek gaf aan dat bijna de helft van hun leden geen probleem met afschot alks beheer middel heeft.
  Natuurlijk liever anders, maar als het moet dan wel.
  Nu gaan ze met geitewollen sokken stichting Oerrr een haag van dorens bedenken om hun terreinen waar wild wel in kan maar er niet uit.( zeggen ze)
  Dream on, baby

Laad alle reacties (8)

Of registreer je om te kunnen reageren.