Commentaar

9 reactieslaatste update:28 jan 2014

Schaduwzijde van intensieve groei

Het is de schaduwzijde van intensieve groei in de melkveehouderij. Ruim 40 procent van de melkveehouders moet in 2015 mest verwerken.

Zij hebben onvoldoende grond om de mest kwijt te raken. Alfa Accountants meldt dat één op de vijf melkveehouders dit jaar al een percentage verplicht moet verwerken.

Volgens de berekeningen van Alfa Accountants heeft 63 procent van de melkveebedrijven in 2014 een bedrijfsoverschot. Dit overschot is per bedrijf gemiddeld 1.038 kilogram fosfaat. Niet voor alle bedrijven met een overschot geldt meteen een verwerkingsplicht. In 2014 geldt een vrijstelling voor een overschot kleiner dan 100 kilo fosfaat. Door aanscherping van de fosfaatnormen neemt het aandeel overschotbedrijven in 2015 toe tot 72 procent, met een gemiddeld overschot van 1.144 kilo fosfaat. De nood is het grootst in de concentratiegebieden Zuid en Oost. Hier lopen de percentages dit jaar al op tot 60 procent van de melkveehouders die mest moeten verwerken in 2014. In de regio Noord en West is dit ongeveer 8 procent.

Tot nu toe gold mestverwerken vooral als een aandachtspunt voor varkenshouders. Ook nu nog lijkt het sluiten van een overeenkomst met een varkenshouder met overcapaciteit het lucratiefst: het kost circa 2 cent per kilo melk. Rechtstreekse levering aan een verwerker is duurder. De melkveehouderij moet echter zelf actiever aan de slag. Met de huidige hoge melkprijs is er ruimte, ook om voor te sorteren als het straks wat minder gaat.

Laatste reacties

 • Zuperboer

  Dit is met te algemeen gesteld. Wat houdt dit voorsorteren in? Zelf gaan verwerken of tegen licht hogere tarieven een langdurige verwerkingsovk afsluiten/aangaan?

 • FarmerNL

  Hallo Jan, waarom is dat een schaduwzijde, de pluimvee sector (die je hierboven even vergeet) heeft dit al volledig geregeld net als bij de varkens. Waarom zou dit bij de koeien niet kunnen, het wordt toch gewoon een tel som, wat is beter 1 Ha land kopen a €50.000,00 voor 2 koeien of mestverwerking. Ik zou zeggen tegen alle koeien boeren, koop een goede telmachine, denk vooral aan je kostprijs, ook al is dat lastig met hoge opbrengst prijzen en blijf vooral kritisch op je opbrengst prijs, dit is toch je hoofd inkomen, en tel alles uit op 1 A4-tje, als de berekening groter, complexer en een positief redement geeft pas na 8 jaar of zo, niet doen. KISS zeggen de Amerikanen, Keep It Stupid Simple.
  Blijf niet achter over leunen maar ga actief aan de slag en roep niet steeds, we hebben meer tijd nodig voor dit of dat, gewoon aanpakken en zorgen dat je er vroeg bij bent.

 • Sjaak

  Heb jarenlang gedacht, dat het de overheid menens was met het mestbeleid en het oplossen van het mestprobleem. Vandaar dat ik ook altijd voor 'bedrijfsontwikkeling in balans' heb gekozen...
  Echter, met het onlangs afgekondigde mestbeleid geeft de overheid een vrijbrief af om de melkveehouderij te laten expanderen middels intensivering...hoezo schaduwzijde? Het wordt juist gestimuleerd!

  Nee, het zogenaamde mestprobleem kunnen we niet meer serieus nemen en alle verantwoordelijkheid omtrent dat fenomeen ligt bij de overheid (lees; staatssecretaris)...

 • ae-ea

  Denkt er dan niemand aan dat het de intensieve boeren zijn die het afval (bijproducten) opruimen uit de humane voedingsindustrie?

 • alco1

  Ik kwam net van een varkensbedrijf. Super bedrijf met luchtwassers en waar je reukvrij door de stallen kunt lopen. Een bedrijf zonder grond, waar dus alles aangevoerd wordt en ook alle mest afgevoerd wordt.
  In de mestboekhouding een gat van 18.000 kg N. De grote vraag: Hoe kan dat. Ook D.R. kon niets anders dan een streep door het overschot halen.
  Als er grond aanwezig zou zijn, zou deze boer diep in de ellende gekomen zijn. Kortom, van de hele mestwet klopt geen moer en 'overschotten' een papieren gedrocht.

 • Mozes

  Alco, hoe zat het op dat varkensbedrijf met de fosfaatbalans?

 • alco1

  Volgens mij geen overschot.

 • minasblunders1

  Alco, hoe dat kan? De stalbalans voor hokdieren zoals die onder MINAS bestond, is in de nieuwe mestwet gewoon in stand gebleven. We hebben hier te maken met een massabalans en niet met een mineralenbalans.

 • m.en.mh.miedema

  Met dit idiote mestbeleid waarbij de aanwendingsnormen telkens verder verlaagd worden, die overigens al veel te laag zijn voor onze vruchtbare grond en regenrijke klimaat, en daarmee het papieren mestoverschot nog groter maken, en een peperdure grondprijs is het veel eenvoudiger om maar helemaal geen grond te hebben. Men wil graag een grondgebonden veehouderij maar demotiveerd dit continu. Trouwens de melkveestapel zit op het niveau van voor de oorlog, zet dat eens af tegen het aantal inwoners, autos, luxe consumptie etc., dan is het wel duidelijk wat de echte milieuproblemen zijn.

Laad alle reacties (5)

Of registreer je om te kunnen reageren.