Commentaar

2212 x bekeken 5 reacties

Voorbarig mestbesluit van Dijksma

Staatssecretaris Sharon Dijksma kondigde vorige week een forse aanscherping aan van de bemestingsnormen. Landelijk voor fosfaat en in de zandgebieden ook voor stikstof.

De scherpere normen zorgen ervoor dat op de Nederlandse landbouwgrond 9 miljoen kilo fosfaat minder gebruikt mag worden. Dat is een klap voor alle telers van gewassen. De bodemvruchtbaarheid holt achteruit.

Het mestoverschot is ook in een klap 9 miljoen kilo fosfaat groter. Ter indicatie: dit komt overeen met ruim 20 procent van de productie van varkensmest of ruim 10 procent van alle rundveemest. Er moet dus meer mest verwerkt worden. Dit heeft gevolgen voor de vraag of er eind dit jaar uitzicht is op voldoende verwerkingscapaciteit. De uitkomst is bepalend of dierrechten wel of niet afgeschaft worden en of er rechten komen voor melkvee.

Volgens Dijksma is het aanscherpen nodig omdat Brussel streng toeziet op normen voor waterkwaliteit. En daarbij schemert ook nog door dat er anders geen derogatieverlenging komt. Opmerkelijk is daarbij dat ministerie van Economische Zaken zegt nog geen berekening te hebben van de effecten voor de plaatsingsruimte, dat volgt later dit jaar. Het is verontrustend is dat dit soort besluiten worden genomen onder druk van de ‘Brusselse toestemming’. Kennis van de effecten is toch wel het eerste wat je zou verwachten als onderhandelingsruimte zo wordt prijsgegeven.

Laatste reacties

 • Noordam2

  die derogatie heeft ons akkerbouwers al wat plaatsingsruimte gekost
  het komt altijd op ruilhandel neer en het is altijd in het voordeel van die eeuwig zeurende veehouders (derogatie, langer uitrijden van mest e.d.)
  het zou mooi zijn als onze belangenbehartigers ook eens een andere pet opzetten

 • j.verstraten1

  Noordam, de korting van 20% op de stikstofnorm treft ook (snij)mais. Dit is onderdeel van de 'ruilhandel' waar jij het over hebt om de normen voor akkerbouwgewassen niet nóg verder te verlagen.
  Aangezien alle graslanden in NL voldoen aan de nitraatrichtlijn, ook mét derogatie, heeft grasland milieukundig geen probleem en is derogatie gerechtvaardigd. Dus moeten veehouders inleveren voor de akkerbouw.Akkebouwers op zand zouden ook grasland kunnen gaat telen om de nitraatrichtlijn te halen, maar behalve voor het milieu bied dat denk ik weinig rendement. Ik denk dat onze belangenbehartigers zich vooral niet uit moeten laten spelen door de sectoren onderling, maar zich collectief moeten richten op den haag en brussel.

 • koestal

  volgens Dijksma moet er in de Sahara zo ook wel graan en aardappelen kunnen groeien

 • drientje

  Iedereen die een beetje landbouwkundig is weet waarom het nitraatgehalte van het grondwater in Brabant niet zakt. De voorgestelde maatregelen treffen de veroorzakers bepaalt niet. Het zijn de akkerbouwers die de gevolgen ervan ondervinden. Grote vraag is: waar blijft meneertje Maat nu.
  Of zijn er belangrijkere belangen te behartigen?

 • wmeulemanjr1

  Zo krijg je de mestverwerking en dus een nieuwe impuls voor de economie wel op gang. Min spelletje van mevr. Dijksma. Van de rode rakkers hoef je ook niks te verwachten als boer, ze draaien hem het liefst direct de nek om.

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.