Boerenblog

3419 x bekeken 105 reacties

Open grenzen

Voor Bulgaren en Roemen gaat volgend jaar de grens open. Moeten we door deze werkmigranten in de toekomst leren leven met 10 procent werkzoekenden?

Nu we met de Polen ervaring hebben opgedaan en tot de conclusie zijn gekomen dat deze werklustige mensen in Nederland bij iedere werkgever met open armen worden ontvangen, krijgen de politiek en de vakbeweging pijn in de buik van het vooruitzicht van open grenzen voor Bulgaren en Roemenen. Als de schatting van het aantal werkmigranten klopt, is dat aantal net zo hoog of zelfs hoger dan het aantal Nederlandse werklozen en werkzoekende schoolverlaters samen. Deze onwenselijke omstandigheden had de regering toch moeten voorzien, toen deze arme landen werden toegelaten tot de Europese Unie. Nee, Den Haag zag alleen handel en ongekende winst voor handelaren. Maar hoe moet je verdienen aan arme mensen? Dat kan alleen door ze eerst koopkracht te verschaffen en dat is goed gelukt via Europees ontwikkelingsgeld en arbeidsmigratie.

Gedogen
In het overgeorganiseerde Nederland blijkt meer dan de helft van de migranten niet geregistreerd te zijn en dus ‘illegaal’ rond te lopen. Ze mogen hier werken met hun Poolse paspoort en hun belofte ‘thuis’ belasting en premies af te dragen. Nederland blijft echter zitten met een gat in de premieontvangsten en de loonbelastingbegroting valt lager uit. Toch gedogen we dit voor ons onwenselijke gedrag. Iedere toerist die langer dan enkele weken hier rondloopt moet zich laten registreren, maar voor arbeidsmigranten is dat niet nodig. Erger, Nederlandse ‘dure’ werklozen komen niet aan de bak.

Arbeidsethos
Dit is niet het gevolg van werk afpikken, zoals veel politici roepen, het is te wijten aan de arbeidsethos van de Polen. Zij komen om te werken en doen dit voor ons minimumloon en dan ook nog met een hogere productie dan Nederlanders leveren. Hoe vies of schoon het werk ook is, de migrant pakt het aan om na afloop van de toegestane tijd met een hoop geld en een auto vol goederen huiswaarts te keren met de belofte aan de baas na de verplichte rustperiode zich weer te melden, zodat zijn opvolger naar huis kan. Nu komen daar de Roemenen en Bulgaren bij.

Nieuwe armoede
Ik kan maar een conclusie trekken: de uitbreiding van de Europese Unie heeft naast vrede (tot nu toe) de handelsbalans positief beïnvloed ten koste van miljarden aan sociale uitkeringen uit de staatskas, omdat onze cao-beschermde werknemers de achterpoort uit moeten, zodat de hardwerkende, niet zeurende migrant via de voordeur met open armen kan worden ontvangen. Levert deze nieuwe armoede in de rijke landen inderdaad de basis voor blijvende vrede of is het de voedingsbodem voor nieuwe acties of zelfs een revolutie waarbij de unie op het spel wordt gezet?

Breuk
Als we de geschiedenis bekijken, kan een breuk niet uitblijven. De snelst groeiende Nederlandse politieke partij wil zo snel mogelijk uit de EU stappen, omdat het geld en banen kost. Zij weet echter net zo min als ieder ander wat de gevolgen zijn van een EU in ontbinding. Werklozen kun je niet kwalijk nemen dat ze hun situatie zien verslechteren en dus hun hoop vestigen op de man en de partij die hen vertelt dat hij de werk stelende en uitkeringstrekkende buitenlanders eruit zal smijten om zo de werkplek en de sociale uitkeringen weer veilig te stellen voor ‘eigen volk’ om de Nederlandse werknemer weer toekomstperspectief te geven.

Impasse doorbreken
Niemand kan zeggen of de PVV en SP gelijk hebben of dat de huidige situatie beter is. Als onze werkloosheid niet daalt maar stijgt en uitkeringen onder druk komen te staan, is er kans op een ultralinks en ultrarechts dictaat in Den Haag. SP en PVV zijn het op dit punt eens en zullen dit als speerpunt gebruiken als de regeringspartijen er niet in slagen de huidige impasse te doorbreken.

Worden de plannen die de regering op de derde dinsdag van september bekendmaakt niet gedragen door een meerderheid in beide Kamers, dan zijn nieuwe verkiezingen onvermijdelijk, met het risico van extreem kiesgedrag van de burger, die genoeg heeft van het polderen en oplossingen wil voor zijn financiële en sociale problemen.

Gelijk speelveld?
De afgelopen decennia zijn in Brussel onnoemelijk veel bijzaken geregeld, maar niet de sociale en economische speerpunten als minimumlonen, sociale uitkeringen en arbeidswetgeving. Van een gelijk speelveld kan zo nooit sprake zijn.

Laatste reacties

 • v.d.Velden

  in nederland is toch geld genoeg, de nertsenfokkers moeten gedwongen stoppen m.a.w. wij hebben jullie belastinggeld niet nodig.De intensive veehouderij wordt het zo moeilijk gemaakt dat die wel met roemenen of bulgaren aan het werk moeten.De uitgave van de regering houd maar niet op ik las net weer 17 mlj naar syrie. En de kinderbijslag gaat ook maar door naar marokko en turkije

 • Bison

  Vergelijk het maar met het ganzen probleem.


 • Mels

  Met dien verstande dat sommige van deze ganzen terug schieten. Nee ophoepelen met dit geboefte. Die hebben we niet nodig.maar zolang je in Nl de uitkering op dit niveau houd heeft een Nlniksnut geen enkele reden om aan het werk te gaan. Je moet eigenlijk de crisis nog groter maken zodat de flapdrollen met hun dure studies waar geen werk voor is dezelfde arbeidsethos aan gaan nemen als de Polen. Conclusie:zolang nog niet half Nederland op de barricaden springt is er nog lang geen crisis. Laat ze niet bij mij komen want ik schop ze van het erf af.

 • alco1

  De buitenlander moet nu het hogere CAO loon ontvangen, met de motivatie gelijke omstandigheden. Maar de meeste Nederlanders zijn al totaal verwend en zo zullen er steeds meer buitenlanders hier komen, dus zal er nog meer geld ons land uitstromen. Daarnaast worden onze producten er ook duurder van waardoor de concurentie steeds moeilijker wordt.
  Gevolg de bom die gauw ontploft met alle anarchistische gevolgen.

 • erwinvaneijk

  het komt er op neer nederland is een te duur productieland maar kijken hoe lang ze het volhouden. het word er in ieder geval niet gezelliger op.

 • agratax2

  brabantz-o. Dat er zoveel arbeidsmigranten in de primaire sector en de voedingsindustrie werken heeft hoofdzakelijk te maken met het feit dat; 'De Nederlandse werkeloze zich te GOED voelt, te hoog opgeleid voor dit werk'. Zowel de intensieve veehouderij als de tuinbouw en slachtlijnen waren ten dode opgeschreven als er geen buitenlandse werknemers waren. Er is dus geen sprake van Inpikken, maar deze migranten houden onze economie draaiende. Wij zijn een volk geworden, dat zijn eigen voedsel en andere levensbehoeftes niet meer wenst te produceren.
  @Bison. Ik vind dan ook da je vergelijking met de Ganzen ernstig mank gaat in dezen. Ons probleem doet denken aan het Mexicanen probleem in Amerika.

 • trijnie

  Dat hierboven de SP op gelijke voet met de PVV wordt neergezet is niet realistisch. Deze beide partijen zijn absoluut niet met elkaar te vergelijken en dat valt me erg tegen van Han van Riel
  De PVV is een verwerpelijke partij waarvan we alleen maar narigheid kunnen verwachten. De SP daarentegen komt op voor de zwakkeren maar zaait geen haat tussen bevolkingsgroepen.
  En de zorg om de buitenlanders die hier een graantje mee willen pikken wordt niet veroorzaakt door deze mensen maar door de WERKGEVERS die goedkope werkkrachten maar wat graag willen hebben.
  Onze CAO,s worden op deze manier overboord gegooid.

 • Johnnie

  agratax1 heeft gelijk..

 • Mels

  Trijnie,de vergelijking is alleen terug te vinden op dit gebied en verders niet,wat ook te herleiden is uit het verhaal. De werkgevers willen goedkoper personeel zeg je,maar heb je je wel een bedacht waarom? Iets met een voor het goedkoopst kiezende consument of idioot hoge eisen stellende overheid/supermarkt?
  Zou het ook VOORAL de motivatie zijn die bij de lapzwansen uit eigen land volledig ontbreekt omdat men zich met een studie kunstgeschiedenis te goed vind om bij gebrek aan werk maar in een kas te gaan werken?
  Zolang een werkloze meer overhoud aan niet werken met de bijbehorende regelingen voor huursubsidie en gemeentelijke regelingen voor een stukke wasmachine of koelkast gat ie echt niet voor 100 euro in de maand meer aan het werk. De meesten hebben ook nog alle luxe artikelen die een mens prima missen kan. Laat ze eerst die geldverslindende dingen maar es wegdoen en dan praten we verder. Zoveel uitkering geven dat men wel aan het werk MOET om die dingen te kunnen betalen.

 • agratax2

  trijnie. Ik zeg niet dat PVV en SP gelijk zijn, maar ze vinden elkaar op het punt van arbeidsmigratie. PVV is laten we zeggen ultra Rechts en SP ultra Links. Zie je het politieke veld als een cirkel dan komen beide uiteinden bij elkaar en volgens mij hebben ze een ding gemeen. Beide gaan uit van het feit dat ze een vorm van Dictatuur in zich hebben en wel de Partij duldt in principe geen tegenspraak. Willen we de huidige problemen oplossen dan zullen we met elkaar de schouders er onder moeten zetten met als gezamenlijk doel 'Nederland verlossen van werkeloosheid en overtollige bureaucratie'. Tot nu toe is gebleken dat het oplossen van werkeloosheid via linkse ideeen leidde tot meer bureaucratie en meer overhead kosten, helaas niet tot meer productie of meer veiligheid in de breedste zin des woords.

 • trekker123

  We hebben er als Nederlanders met zijn allen bij gestaan. Den Uijl zei het al in de zeventiger jaren. 'We gaan de welvaart in Europa delen'. Spekman heeft het over nivelleren dat een feest is. En niemand kijkt raar op wanneer je de SP een sympathieke partij vindt. Sympathieke man die meneer Roemer, dat zeker, maar het is natuurlijk niks anders dan een stelletje communisten. Maar zeg het maar niet al te hardop! Feit is dat we er in Nederland, maar feitelijk heel West Europa aan zullen moeten wennen dat we niet allemaal als miljonairs kunnen leven en dat er een hele partij mensen is die gewoon weer eens aan het werk moeten in plaats van te klagen dat het toch niet helemaal meevalt om van een uitkering rond te komen.

 • trijnie

  Ik dacht zo dat de VVD wat werkgelegenheid betreft er een potje van maakt, alles wordt weg bezuinigd. Kijk alleen al naar de zorg, ieder keer vallen daar ontslagen.
  En dat terwijl de zorg voor pakweg 25 jaar nog zo goed in elkaar stak.
  Er was gecontroleerde gezinshulp, er was wijkverpleging enz.
  En moet je zien hoe een zwikkie het nu is. Alleen de zakkenvullers varen er wel bij.
  En al zouden ze, de SP communistisch zijn, wat ze niet zijn, dan nog, zouden ze het opnemen voor de mensen die geen stem hebben.
  En dictatuur bij de SP waarop baseer je dit agratax?
  Goed, de SP is geen boerenpatij en niet de par tij voor de ondernemers.
  Maar heel nederland bestaat nu eenmaal, gelukkig niet uit ondernemers.
  Het gros bestaat wel uit gewone en vaak hardwerkende mensen in de zorg, de bouw, de stratenmakers, vuilnismannen, loonwerkers en andere arbeiders die vaak al vroeg 'versleten' zijn. En zo is het, goed dat er een SP is want van de regering: PvdA en VVD valt niet veel goeds te verwachten.

 • alco1

  Veel boeren hebben een luxe positie omdat hun ouders hiervoor hard gewerkt hebben. Zo is het ook in de politiek. De regering zit nu met de gevolgen van de verkwistende voorgangers in het verleden.

 • trijnie

  Ik vind dat jullie helemaal gelijk hebben dat een werkloze alle werk moet oppakken. Maar de consequenties ervan zij dusdanig dat sommigen het wel uit hun hoofd laten om het te doen. En daar liggen de regels die de overheid gemaakt heeft aan ten grondslag.
  Als je door te gaan werken er in financiënop achteruit gaat, ja dan ben je wel gekke henkie om dit te doen. Vaak zitten mensen vast aan hypotheken die gebaseerd zijn op hun laatste loon, verkopen is tegenwoordig geen optie, dus je probeert zolang mogelijk vast te houden aan je laatste financiën.Maar ik denk dat velen niet te beroerd zijn om te werken en dan komt het weer bij de buitenlandse wernemers zijn de bazen nu eenmaal goedkoper uit en daardoor gaat de arbeidsmarkt kapot. En let wel ik gun deze buiten anders ook een goede boterham maar alles moet op gelijk niveau.

 • alco1

  We hebben het al eens eerder gemeld. Er moet een toeslag komen op het minimum loon tot de hoogte van de uitkering en dan verplicht werken. Dit zal een grote bijdrage leveren aan het bestrijden van de crisis.

 • jaapjo

  een tuinder zit alleen te wachten op gemotiveerd personeel alco en niet op iemand die MOET werken Overgens van een werkloze heb je geen last,het zijn de stropdassen waar je last van hebt en die zijn heel goed in het creeren van hun eigen werk

 • drientje

  Belangrijk probleem zit in de verplichte verzekering(pensioen) en belastingen.
  Dit maakt de Nederlandse werknemer duur. En de huidige regering wil dit probleem niet zien, laat staan er iets aan te doen.
  Overigens, onze 'lachebek' en de 'vleespet' zitten stevig op hun stoel, er momenteel bij lange na geen meerderheid om dit kabinet te laten vallen.

 • alco1

  jaapjo. Je moet je afvragen. Hoe wordt iemand gedemotiveerd.(waarom werken als je toch je geld wel krijgt)

 • jaapjo

  als het geld niet komt,komen ze het halen

 • trijnie

  Drientje van mij mag dit kabinet vallen als een baksteen. Ik heb helemaal genoeg van al die compromissen. En ergste is dat die PvdA voor veel mensen als een reddingsboei werd gezien maar nu meneer zit, laat ie het afweten.
  En de rijken worden rijker. Ik was het weekend in een kasteel in Delden, prachtig, maar wat een rijkdom, bijeen vergaard in een tijd waarin veel mensen dood gingen aan ondervoeding, maar voor hen was het mooiste niet mooi genoeg. Gelukkig heeft nu iedereen te eten maar de verschillen zijn nog veel te groot.

 • schoenmakers1

  moet iemand dit het gewoonweg vertikt om zijn en/of haar handen uit de mouwen te steken voldoende te eten hebben

 • trijnie

  Alco, je hebt helemaal gelijk met die toeslag want er zijn zat mensen die wel willen aanpakken ook al is het in een beroep dat ze niet geleerd hebben. Maar als je de veertig gepasseerd bent, dan willen ze je ook nergens meer hebben. De realiteit is vaak anders dan dat je op een afstandje tegen deze werklozen aankijkt en ze ook nog verdenkt van luiheid, maar ik bedoel dit laatste niet persoonlijk naar jou toe.

 • schoenmakers1

  moet iemand dit voldoende tijd heeft om allerlei toeslagen aan te vragen omdat die niet werkt meer te verteren als iemand die alles aanpakt wat die krijgen kan en dan niet verder komt omdat er niet voldoende geld op de plank komt

 • schoenmakers1

  ik ken voldoende ex boeren die ook nog na hun veertigste aan een baan komen, hoe zou dit kunnen?

 • trijnie

  Schoenmakers, u bent werkelijk de ergste van allemaal, hebt totaal geen inlevingsvermogen naar anderen toe. En u kunt alleen maar mopperen en klagen tegen alles en iedereen.
  Ik vraag mij heel vaak af: wat zit daar nu voor een mens achter?

 • Beheerder
  Redactie

  Een onderwerp als deze roept natuurlijk emoties op, maar het is niet de bedoeling om persoonlijk te worden. Speel op de bal in plaats van op de man. Alvast bedankt.

 • alco1

  Als het beroepen betreft die een lange inwerk periode kennen is het moeilijk voor plus 40 jaar. Maar dit zijn ook niet de banen die buitenlanders innemen.

 • Reactie verwijderd door een beheerder

 • Reactie verwijderd door een beheerder

 • trekker123

  SP geen communisten? Een partij waarbij de kamerleden hun salaris verplicht in de partijkas storten, dat wordt in de westerse wereld verder bij geen enkele partij vertoont. Ik kan het verkiezingsprogramma niet anders interpreteren dan een communistisch manifest. Maar ze spelen het inderdaad heel vriendelijk en overgoten als we in Europa zijn met socialistisch sop valt het ons al niet eens meer op. Onder het motto van het opkomen voor de zwakkeren.

 • trijnie

  Alco, buitenlanders mogen hier best meehelpen de economie draaiende te houden maar de beloning moet gelijk liggen aan wat Nederlanders betaald moeten worden. Zoals het nu is, krijg je een oneerlijke arbeidsmarkt. Vroeger, en nu soms nog kregen vrouwen ook minder dan mannen betaald en dat voor hetzelfde werk.

 • Reactie verwijderd door een beheerder

 • alco1

  @trijnie. Daar gaat nu het hele item over. De buitenlanders verdienen hier hun geld, wat ze meenemen naar hun eigen land. Dat is dus niet onze economie draaiende houden, maar juist verzwakken.

 • trijnie

  Trekker123, welke partij moet dan opkomen voor de zwakkeren?

  En het salaris terug storten vond ik een mooi gebaar naar alle hebberigheid die er heerst in deze wereld.
  En socialisme en communisme liggen niet zover uit elkaar.
  Maar dan moet je niet het communisme zien zoals het in Rusland en meer communistische landen in praktijk werd en wordt gebracht.
  Dat waren zeker als je de geschiedenis bekijkt een stelletje gewetenloze schurken, en ook de hedendaagse leiders staan bij mij niet hoog aangeschreven. Maar het zuivere communisme is een goed, maar niet te bereiken ideaal. En ik zou er ook niet achter kunnen staan

 • Romeijn

  Het is de meest voordelige manier om de welvaart in Europa te verdelen tot een nieuwe balans ontstaat. Na het opengaan van de grenzen hebben flinke aantallen Nederlandse bedrijven zich ingekocht in Oost-Europa. Veel Nederlandse hoger opgeleiden hebben jarenlang goed verdiend en verdienen nog steeds goed met advieswerk en ondernemerschap in die landen. In het verleden is gebleken dat de arbeidsmigratie per land een tijdelijke zaak is. Nu al is te zien dat de prijzen in Polen gelijk komen te liggen met die in Nederland. Ook de inkomens zullen langzamerhand gelijk getrokken worden waardoor arbeidsmigratie naar Nederland steeds minder aantrekkelijk wordt. Tel daar dan nog de reis- en verblijfkosten en de sociale offers die gebracht moeten worden bij op; dan wordt duidelijk dat de arbeidsmigratie slechts een tijdelijke zaak is waar we ons eigenlijk helemaal niet zo druk om moeten maken. Vooropgesteld dat de nationale regeringen er geen potje van maken (Griekenland, Spanje) en dat de Europese Unie in staat wordt gesteld de arbeidswetgeving te harmoniseren.

  Blijft natuurlijk het probleem dat onze ondernemers en werkzoekenden niet in staat zijn om samen een oplossing te vinden voor het motivatieprobleem. Een passende beloning zal daarbij cruciaal zijn; financieel en sociaal.

 • trijnie

  Niet al te zwart/wit beredeneren alco. Ze wonen hier, ze doen hier hun boodschappen en ze kopen vast van allerlei luxe om mee naar huis te nemen.
  In wezen zorgen wij er ook voor dat er veel geld wegvloeid naar het buitenland. Alleen al de landbouwprodukten, eieren, vlees, zuivel en dat terwijl wij er hier zat van hebben. We zijn werelburgers geworden, of we er nu zin in hebben of niet. En dat draait ook Roemer niet meer terug.

 • trijnie

  Alco, ik bedoelde erbij te zeggen, de (landbouw)produkten die vanuit het buitenland geïmporteerdworden.

 • agratax2

  Romeijn. Even een kleine opmerking. De eerste 20 jaar na de val van de Muur hebben inderdaad veel consultants geld verdiend aan de ontwikkeling in het oosten, helaas was dit doorgaans geld van de Nederlandse Staat om onze producten (aardappels, koeien, machines etc) te promoten via projecten. Er wordt na deze sessie inderdaad geld verdiend aan levering hardware, zaai- , pootgoed etc. inclusief kennis.
  De arbeidsmigratie van Polen zal inderdaad verminderen nu de verschillen in lonen kleiner worden, maar hiermee is de arbeids ethos in Nederland nog niet een hoger plan. Wie denkt dat de productiviteit van de Pool en de Nederlander gelijk ligt moet de tuinders en andere werkgevers maar eens vragen. Wat te denken van de Rotterdamse actie om werkelozen in het Westland werk te bieden. Mislukt de dames en heren zagen het niet zitten. Bah tomaten plukken of Gerbera's snijden, dat is werk voor (buitenlandse) 'slaven' niet voor de werkzoekende uit de grote Nederlandse havenstad. Werken in de havens of bouw / sloop valt bij velen ook onder het hoofdstuk 'slaven arbeid'. Helaas ik kan het niet mooier maken.

 • alco1

  Het is de grote vraag waar de balans komt te liggen. De verwachting is dat er door ons heel wat welvaart ingelevert moeten worden.

 • agratax2

  trijnie Veel Polen blijken met hun eigen etensvoorraad hier te komen, ons eten vinden ze niet smakelijk en ik kan ze niet altijd ongelijk geven. De luxe die ze meenemen komt voor een groot deel uit de Kringloopwinkel. Daar staan bij ons in de stad altijd Poolse auto's voor de deur. Het gross van de Polen die hier werken kunnen thuis hun luxe (indien nieuw) voordeliger kopen net als het eten en drinken dat ze meenemen van daar naar hier.

 • Romeijn

  Agratax1, doet me denken aan de Nederlanders die zakken aardappelen meenemen op vakantie naar Frankrijk, onderweg nog even in Luxemburg goedkoop tanken en goedkope sigaretten mee naar huis nemen.
  Ondernemers in het Westland die met echt goedkope werknemers willen werken kunnen natuurlijk ook naar Afrika emigreren. Het alternatief is het werk voor werkzoekenden aantrekkelijker te maken; op welke manier dan ook. En misschien wat meer acceptatie van cultuurverschillen tussen Nederlanders. Een werknemer is nu eenmaal geen ondernemer en wil zeker geen risico's nemen met onvoldoende perspectief voor de toekomst.

 • Bison

  Ganzen probleem )vergelijking met beroeps werkelozen ,iligale migranten en tjdelijke werkers): veroorzaakt door mensen met idealen en niet onderkennende wat het gevolg zou zijn op lange duur.(Ambentaren en natuur freeks in NLen EGG)
  Er komen er steeds meer[Domestic en buitenlandse van hetzelfde ras] (beroeps werkelozen en ilegale migranten),en je kan ze bijna niet meer wegkrijgen.ook soorten die er van oorsprong niet thuishorenen vele graantjes meepikken en alleen rukes maken.Sommigen komen alleen eten en vliegen weer verder(seizoen werkers).
  Niemand aan het bewind heeft de politieke wil en het lef er wat aan te doen bijgestaan door degenen die er aan verdienen. De rest van de bevolking foots de bill.

  hoever zit ik ernaast?

 • trekker123

  Tweederde van de zwakkeren moet weer eens leren om de handen uit de mouwen te steken in plaats van af te wachten wat de overheid voor ze doet om ze van de wieg tot aan het graf aan het handje te nemen. Dan blijft er genoeg geld over om voor die een derde die zich niet kan redden fatsoenlijk te zorgen. Neemt niet weg dat ik ook niet in alle opzichten even blij ben met het volledig open gooien van grenzen voor alles en iedereen.

 • ed12345

  De poolse en binnenkort de bulgaar en roemeense arbeider is gewoon een voortzetting van iets wat al 60 of meer jaren speelt al voor de oorlog kwamen er duitse meisjes in de huishouding werken bij gebrek aan genoeg nederlandse na de oorlog kwamen in NL veel italianen in o.a. de staal industie ,de NLer vond dit te zwaar in belgie kwamen er veel polen in de kolenmijnen de belgen wilden niet meer naar beneden hadden wel graag de bovengrondse banen later kwamen de turken die overall ingezet werden waar een NLer of belg z'n neus voor ophaalde ,in Brussel waren in de 70er jaren de tram bestuurders grotendeels noord afrikanen de Nler of duitser of luxenburger landarbeider zijn nee dat wil die niet maar iemand moet het doen, de italianen gaan nog steeds in grote getale in zwitserland werken wij zij inmiddels met polen aan de gang iemand moet het doen De meeste van die italianen die naar NL kwamen in de 50er en 60er jaren wonen nog steeds in NL en zijn opgelost in de nederlandse gemeenschap en zo zal het met de polen ook gaan b.v.de zeescheepvaart hoeveel nl schepen hebben een voltallig nl bemanning en dat al geen 55jaar dus ik zie niet vanwaar nu ineens al die herrie

 • agratax2

  ed12345. De arbeidsmigratie waar jij op doelt waren ten tijde van meer aanbod werk dan dat er werknemers waren. Nu hebben we > 7 % werkelozen / werkzoekenden maar kunnen niet zonder de arbeidsmigranten, omdat onze super sociale wetgeving de werkeloze de mogelijkheid biedt om werk te weigeren als het meneer / mevrouw beter uitkomt of als ze het niet passend vinden. Een wetgeving die ten tijde van onze gasrijkdom is ingesteld, we voelden ons een soort van Oliesjeik. Het gasgeld is gebruikt voor dit soort en andere leuke dinngen in plaats van geinvesteerd in de toekomst, gerichte scholing, alternatieve energie, infrastructuur, industriele vernieuwing ect. Toen de luxe problematisch werd, hebben we ons gestort op open markten en uitbreiding EU zonder ons te bedenken wat eventuele nadelen zouden kunnen zijn. Nederland heeft zich altijd gericht op Handel maar, dat levert geld voor een zeer beperkte groep en de rest van de bevolking staat ten dienste van de handelsproducten. Dat ging perfect tot zolang we genoeg valuta ontvingen uit onze export (landbouw, gas en kennis). Helaas importeerde de handel uit arme (goedkope) landen en betaalde met de slinkende export bedragen (gas verminderde, agrarische producten daalden in prijs). Dit moest eenvoudig leiden tot vermindering van geld, dit kon tot enkele jaren geleden worden opgevangen met aflossingsvrije hypotheken en daardoor stijgende prijzen voor onroerende goederen.

 • ed12345

  Han het is niet zo dat er vroeger geen werkeloosheid was .bv de DUW (dienst uitvoering werken afd.van grondmij )werken van de 60erjaren werden uitgevoerd in dit geval met de schop ipv de dragline en er zijn meer bestedings beperkingen geweest met als gevolg meer werkeloosheid ,het bracht de NLers niet terug naar de profielwalsen in de staal industie Als we 20 jaar verder konden kijken zijn er veel polen gewoon Nler en opgelost in onze gemeenschap iets wat met de Turken iets minder lukt Wat hun werklust aangaat degene die van huis willen gaan om in het buitenland te gaan werken zijn bij de hardst werkende dat geld voor ons NLers ook .Lees dit niet verkeerd alle achterblijvers zijn daarom niet lui
  maar je moet initiatief hebben om te gaan Toen ik in Canada kwam werd door door nogal wat canadezen de boer emigrant niet echt met vreugde begroet , het dreef de grondprijzen op en dat was waar Het ministerie van landbouw zag dat(gelukkig) anders die zag nieuwe kennis en methoden binnen komen ,vooral in de tuinbouw hebben de Hollanders en Vlamingen een complete revolutie teweeg gebracht en hier was het net als de Polen bij jullie degenen die kwamen wilden en moesten echt aan de bak

 • ed12345

  De DUW stamt uit de 30er jaren als werkeloosheidsbesrijding

 • agratax2

  Ed. Ik spreek over de tijd rond 1950 - 1970 toen we Turkse, Marokaanse en Italiaanse werkers 'importeerden', omdat de industrie toen zat te springen om werknemers aan de lopende band. Er waren eenvoudig te weinig Nederlandse werknemers. Jouw DUW periode was een tijd van grote werkeloosheid en geen arbeidsmigratie. Maar ik geef toe er is vanaf de Gouden Eeuw al arbeidmigratie geweest in Nederland denk aan de 'hannekemaaiers', Duitse landarbeiders uit de omgeving Hannover die kwamen grasmaaien, hooien en daarna graanoogsten enkele honderden jaren geleden. Oorzaak Nederlanders hadden ander werk of deden geen seizoenwerk bij de boer net als nu. Er is niets nieuws onder de zon of het moet zijn dat er ten tijde van hannekemaaiers geen sociale uitkeringen waren nog voor Nederlanders nog voor migranten. Alhoewel ook tussen de 'hannekemaaiers' zaten die niet terug gingen naar huis maar hier bleven en een nieuwe toekomst opbouwden.

 • Mels

  Iedereen zoekt en zocht naar een beter bestaan. Nu zitten we in een tijd waarin onze overheid bepaalde lieden voorziet in een (prima) bestaan. Deze lieden mene dat het bestaan prima is zo. Vroeger was dat er simpelweg niet en moest
  je wel aan het werk. De migratie van nu werkt ook nog zo met het verschil van de uitkeringen.

 • Romeijn

  Een gebrekkige afstemming tussen de vraag en aanbod van werk is er in het Westen sinds de industrialisering altijd al geweest. Geen enkele jongere die van school komt kijkt uit naar een werkloos bestaan met een uitkering. Als de beloning niet in balans is met de inspanning zal iedere niet-boer uiteindelijk de pijp aan Maarten geven. We zitten toch niet te wachten op moderne slavernij?
  Alleen in het socialistische Oost-Europa was er voor het open gaan van de grenzen 'volledige werkgelegenheid'. Het ijzeren gordijn was ook bedoeld om de 'brain drain' tegen te gaan naar landen met hogere lonen. Naar die situatie willen we toch niet terug?

 • agratax2

  Romeijn Je bedoelt dat er in de oude CCCP een volledige werkgelegenheid was, die bestond uit het hele jaar aanwezig zijn om enkele weken echt te werken. als voorbeeld in 2000 was er op de boerderijen nog het hele jaar een weegbrug baas aanwezig om gedurende de oogst en afleveren de vrachten te wegen. Totaal ca. 3 maanden per jaar werk maar een heel jaar betaald en zo waren er heel veel functies die nauwelijks werk inhielden.
  Is het in ons land veel beter met al de bureaucraten die zich bezig houden met papier schuiven en steeds weer nieuwe formulieren bedenken die de werkers MOETEN invullen om de wereld veiliger te maken..

 • denker123

  Een land rijk maken gaat wel maar rijk blijven is veel moeilijker ,daar zijn voorbeelden genoeg van in de geschiedenis.Als je ziet in Spanje de enorme mooie kerken en gebouwen erfenissen van de Spaanse tijd in Europa de tijd dat Columbus Amerika ontdekte.Ook de Romeinen hadden bijna geheel Europa in bezit,is ook nog te zien aan de erorme en mooie gebouwen in Italie en het Vaticaan.Zelfs in Egypte kan men niet volgen hoe destijds de Piramides gebouwd zijn.Ook is er de rijke Franse tijd geweest met Napoleon.Maar al deze landen zijn opniew terug gevallen in opnieuw armoede,nu is West Europa aan de beurt de werkdrive is al weg dus de instorting is al bezig.Deze instorting wordt nu nog wat uitgestelt omdat de Oost Europeanen het werk nu overnemen,zij zijn wel gemotiveert omdat zij pas onder het juk van het Communisme uitkomen.En hebben nu de werk mentaliteit zoals de Nederlanders rond 1960.

 • Mels

  Romeijn. Dus de studie die je gedaan heb bepaald wel werk je mag weigeren? Kom op zeg dit is wat de linkse kerk ook uitkraamt. Werk is werk en als het je niet aanstaat vreet je maar niet. Zo zou het moeten werken. Helaas helaas. Ik schat dat er ongeveer evenveel Polen zijn hier als dat er werklozen zijn. Dan is er toch structureel iets mis met de arbeidsethos lijkt mij...

 • John*

  als de sociale voorzieningen teruggeschroefd worden, wordt er vanzelf harder gewerkt!.. als ik nu kijk naar Duitsland waar nu wel economische groei plaats vindt mede doordat er geen minimum loon is. Iedereen wordt daar min of meer gedwongen om zo zijn beste beentje voor te zetten en zijn schaapjes op het drogen te krijgen en houden

 • Mels

  Idd John en er zijn gevallen die voor erg weinig werken,nou so what,het zal moeten want anders heb je niks extra te eten.Komt nog even bij dat er in Nederland veel te weinig uren gemaakt worden,men heeft vrij ,net gehad of heeft het al weer bijna,ja dan weet je zeker dat er en niks gepresteerd wordt en dat een werkgever zich scheel betaald. Vakantie?Ja prima maar ook geen salaris dan.Je werkt dan toch ook niet of wel?

 • schoenmakers1

  sommige zijn dan tussen de vakanties in ook nog toevallig ziek!!!!

 • trijnie

  Als het minimumloon wordt afgeschaft zoals onlangs in Duitsland gebeurde, ga je weer op weg naar de armoede van vroeger. Dan wordt de gewone man weer geplukt en kunnen de gehaaiden nog meer hun zakkenvullen.
  Het minimumloon is een bescherming tegen uitbuiting. Ik heb indertijd eenuitgebreid programma over deze nivilering in Duitsland op tv gezien en ik vond het schandalig hoe mensen voor een loontje waar ze nauwelijks van rond konden komen, werk konden krijgen.
  Dit moeten we niet willen. Er zijn genoeg mensen met 'brede schouders' en het wordt tijd dat deze zich sociaal gaan gedragen en in gaan leveren.

 • trijnie

  Schoenmakers1, heb ik gelijk of niet? Mensen worden ook tussen de vakanties door ziek, zeker als de sfeer op de werkplek depressief is.....
  Als een baas steeds zit te mopperen.

 • schoenmakers1

  trijnie, in nederland is het zo dat je als je niet in wil zetten je niks als rechten hebt, als je probeert om vooruit te komen heb je niks als plichten, denk daar maar eens over na

 • alco1

  @trijnie. Natuurlijk zijn er nog wel rijken, maar vergis je niet in de aantallen. Ze zijn over het algemeen ook niet a-sociaal, want ze betalen normaal hun belastingen. Die paar met die woekerlonen en premies zijn ons allen een doorn in het oog. Dus de opbrengst van dat inleveren zal door dat socialistische oog beduidend tegenvallen. Het grote gevaar van verdere afroming is echter, dat niemand de lust nog heeft om ergens de nek voor uit te steken. Net als bij de visvangst, als je er teveel uithaalt, krijg je steeds minder jongen.

 • Mels

  Idd Alco1,als blijkt dat jij als werkwillige met een goede inzet en inzicht boven de massa uitsteekt zal je daar naar gewaardeerd worden en niet zoals nu voor hetzelfde loon blijven werken als die lapzwans die eigenlijk niet wil maar wel moet. We hebben het in Nederland jaren goed gevonden dat er gestudeerd en geleefd werd op de aardgas baten en dat zal moeten veranderen. Wat geeft iemand die afgestudeerd kunsthistoricus is het recht om werk te weigeren als hij na,en dan mag ie best een bepaalde periode hebben om werk in zijn vakgebied te zoeken,het recht om werk te weigeren want het is beneden zijn/haar studie niveau,zo zijn er nog meer voorbeelden te bedenken. Allemaal dankzij de rijkdom die wij hebben opgebouwd na de oorlog en door de exploitatie van de gasvelden. Als wij dat gas niet hadden gevonden dan leefden we hier nu nog net zo als in de jaren 50. gevonden geld is het waar wij met zijn allen,gelukkig,van hebben kunnen profiteren. En wat dat afromen betreft,wie nog meer moet afdragen voor de lapzwansen van de samenleving,de niet kunnenden daar gelaten,zal echt niet meer gaan proberen om een stap verder te komen als alle inzet toch vergeefse moeite is.
  Schoenmakers1,Ik ben het helemaal eens met #59,het zou juist andersom moeten zijn maar wie keert dit,wij als stemvee kunnen dit niet voor elkaar krijgen ben ik bang.

 • trijnie

  Verschil in beloning mag er zijn maar vinden jullie niet dat iemand die bv de hele dag voor het waterschap werkt en de hele dag dat ellendig eentonig werk doet zoveel minder moet ver diene dan bv iemand in de IT . Onze zoon werkt in dat laatste maar hij verdiennt wel 3 x zoveel dan zijn vader indertijd als techneut in de aardgas. Natuurlijk gun ik het onze zoon graag maar moet er zoveel verschil zijn??
  En wat de werklozen betrefd, er zijn luie mensen bij maar ik hoor het ook weleens anders en heel veel mensen die werkloos zijn doen ook op beperkte schaal vrijwilligerswerk. Beperkt, want ze mogen ook dit niet zomaar aanpakken. Onze zoon had een vriendin met ADD ook weer zon ziekte die wij, die gezond zijn, niet begrijpen. Ze moest met haar uitkering een paar ochtenden werken bij een tuincentrum, twee jaar gedaan, toen moesten ze haar aannemen. Maar je raad het al , toen ze moesten betalen kon ze vertrekken, om weer plaats te maken voor een volgende onbetaalde kracht.
  Weet je wat het is, we schreeuwen vaak teveel van een afstand, pas als we wat dichterbij de mensen, die het aangaat, komen begrijp je zoveel meer

 • trijnie

  Schoenmakers1, je hebt mijn woorden niet begrepen, soms moet je door de zinnen heen kijken.

 • agratax2

  trijnie. Ik begrijp je vraag en ben ook van mening dat het verschil op gelijkwaardig niveau soms wel heel erg hoog is. In jouw voorbeeld speelt dat wat de maaimachine chauffeur (bv) bij het Waterschap doet voor iedeeen te begrijpen is, wat en IT er doet is voor de meesten van ons een vorm van 'Toveren' terwijl het doorgaans niet anders is dan rechtlijnig denken en speciale 'trucs' toepassen om de pc weer aan de praat te krijgen of de web site te laten functioneren zoals je wilt. Ik heb geen problemen met ondernemers die voor eigen risico hun bedrijf runnen als die met enkele miljoenen aan inkomsten (vergoeding arbeid, rente, risico etc.) naar huis gaan. Ik heb wel bezwaar als zgn. ondernemers, directeuren van grote bedrijven of overheidsinstellingen zich hetzelfde recht aanmatigen en zich ook nog ondernemer noemen. Zij lopen geen enkel financieel risico (hebben ze aandelhouders voor), Wat 'ondernemen' zij dan?? Iedere kleine middenstander loopt meer risico dan zij.

 • alco1

  @trijnie. Die zoon zeg je toch ook niet dat hij zich sociaal moet gedragen, hij betaald toch ook zijn belastingen? En die vriendin. Ken je het verhaal ook van dat tuincentrum? Ik ken namelijk zo'n geval dat het tot een rechtzaak kwam om iemand eruit te krijgen, met als reden dat ie de sfeer totaal voor iedereen verpeste.
  En wat je zegt dat we teveel schreeuwen van afstand klopt. We kunnen het hier op dit forum zo vaak lezen dat er mensen zonder enige kennis van het reilen en zeilen op de boerderij, het hoogste lied kraaien. Vaak gestoelt op emotie en napraterij.

 • agratax2

  trijnie. Bazen mogen mijns inziens niet mopperen tegen hun personeel. Ze moeten de mensen zo (bege)leiden dat ze hun taak naar behoren en met volle inzet en plezier doen. Managen wordt gezien in deze tijd als Controleren en dat is volgens mij een grote fout. Managen betekent je ploegmensen de kans en de middelen geven om hun taak naar behoren te vervullen op een wijze dat ze voor zover mogelijk er ook nog lol in hebben. Dan knappen mensen niet af, worden niet overspannen. Ik zie een manager als een ouder, die zijn kinderen begeleid naar volwassen worden en niet een die ze drillt, afblaft en vernedert.

 • trijnie

  Alco, als iemand 2 jaar vasthoudt in je bedrijf dan neem ik aan dat dit ( redelijk) goed gaat. Maar ik geef toe dat het niet de gemakkelijkste mensen zijn die ADD hebben, maar ze kunnen het zelf niet helpen, er is ie ts mis met de informatiedoorgave in de hersens, ze hebben leiding nodig. Dit meisje had een vwo opleiding was al begonnen op een hogere agrarische opleiding in de polder, dus op kamers en toen ging het mis.
  Ze is niet eens in staat om haar huisje op orde te houden, je kunt het je heel moeilijk indenken maar je kunt er niet over oordelen als alles normaal bij jezelf is. Maar dit meisje was hevig teleurgesteld dat ze weer afgewezen werd.

 • alco1

  Ook in mijn geval heeft het ong. twee jaar geduurd. Het ging echter over een jongen op de boerderij met gedragsproblemen. Steeds maar weer nieuwe invalshoeken bedenken om hem bezig te houden en maar praten, omdat je ook wel inziet dat de kans dat het misgaat zeer groot is, als hij bij huis komt en hij kon er immers ook zelf weinig aan doen en je ziet het zelf als een maatschappelijke taak. Maar na al dat proberen moest er afscheid genomen worden, het kon gewoon niet langer. Maar toen kwam de ellende pas. De begeleider die je eerder nooit zag, keerde zich als een blad van een boom tegen het ontslag. Met alle gevolgen vandien. Met als resultaat: Dat je er nooit meer aan begint.

 • schoenmakers1

  trijnie, als ik tussen de zinnen doorkijk kom ik op hetvolgende uit, het wordt weer zoals een hele tijd geleden, degene die altijd een spaarzaam leven geleid hebben moeten in de toekomst voor zichzelf zorgen, degene die alles opgebrast hebben blijven het van de overheid krijgen, een zeer slechte zaak

 • somporn

  Verschil tussen werken of niets doen is veel te klein,als je niet kunt ok,dan moet er daar goed voor gezorgd worden,maaaar als je geen zin hebt en te lui bent om te werken en een grote lapzwans bent, stuur ze dan maar 6 maand naar de commando`s.
  Als je kunt ,dan moet je gewoon werken.
  Maar het ligt er natuurlijk ook aan hoe je groot gebracht bent,je moet je kinderen ook leren dat niet alles vanzelf komt maar dat je er voor moet werken.Vaak is het wel zo dat de kinderen,zoals van een boerderij het al van jongs af aan leren om aan het werk te gaan en dat zijn wel vaak de doorzetters.Kom je als 50+ zonder baan te zitten dan is het natuurlijk wel heel moeilijk om weer aan de bak te komen,maar zij hebben er natuurlijk wel 30+ jaren voor gewerkt en de lapzwansen hebben de pot verteerd.
  Dan is het natuurlijk niet rechtvaardig dat zij hun huis op moeten maken en dat de lapzwans zijn hele leven al op kosten van een ander hebben geleefd en lekker verder gaan met feest vieren,die moeten ze dus heeel hard aanpakken.

 • BrabantsBoerenverstand

  @trijnie, even terug oover de oost-europese arbeiders. Ik werk in de bouw, de meeste polen die echt iets waard zijn of iets willen bereiken spreken nederlands en zijn zzp'er. Bij mijn werkgever werken ook poolse uitzendkrachten, en nederlandse uitzendkrachten met timmermansdiploma's. De polen van hetzelfde uitzendbureau zijn duurder, omdat ze harder werken. Ik denk dat het verschil zit in de uitkering, een van de timmermannen kreeg 1400,- per maand aan ww-uitkering, een pool maar 300,-. Dan is de drang om aan het werk te blijven veel hoger.

 • Romeijn

  Met je boerderij of woning als onderpand is het natuurlijk wel veel makkelijker om als alternatief een (ander) eigen bedrijf op te zetten. Als 'lapzwanzen' dat al zouden willen dan nog hebben zij die keuze niet. Daarbij betalen zij veelal een huur die hoger is dan een hypotheek voor dezelfde woning. Van dat geld gaat in de nabije toekomst weer een extra deel terug naar de uitkering verstrekkende overheid. Han van Riel heeft het hierboven over een gelijk speelveld binnen Europa, maar binnen Nederland is het speelveld ook niet helemaal gelijk.

 • minasblunders1

  Zeg maar gerust helemaal niet. Je hebt het helemaal goed Romeijn. Dit verschil zit ook tussen eigendomsbedrijven en pachters. Waar eigendomsbedrijven ongekende (fiscale) mogelijkheden hebben, worden pachters tot op het bot uitgeknepen en kunnen helemaal niets. Gelijk speelveld? pure concurrentievervalsing! Ik zal later die concurrentievervalsing nog wel eens uitleggen, nu even geen tijd.

 • schoenmakers1

  ik heb gehoord dat er een pachtbedrijf het laatste jaar te koop stond, vraagprijs 3miljoen voor 60ha, zou dit ook geweest zijn als een pachter uitgeknepen werd, oja, het is niet in de openbare verkoop geweest, misschien vraagprijs te laag geweest?
  en ja ik zou ook graag pachten maar krijg de mogelijkheid niet

 • alco1

  Gelijk speelveld is er nergens. De één kan goed voetballen en krijgt een miljoenen contract en de ander is veroordeeld vanaf de geboorte tot de rolstoel. Gelijk speelveld voor ondernemers met of zonder onderpand is ook een utopie. Hoe wil je dat bewerkstelligen? Het kan gewoon niet! Zo hier en daar moeten mensen inzien dat, hoe graag ze het ook willen, er geen toekomst mogelijkheden voor hen zijn op wat ze zo graag willen. Evenzo als een kind dat moet aanvaarden dat de droom van bij Ajax voetballen onwerkelijk is.

 • trijnie

  Er is maar één optie die eerlijk is, en dat is dat de overheid de lonen wat meer moet gelijk trekken. Niet de ene weinig en de ander abnormaal hoog. Niemand, dus ook onze zoon kan zeggen dat hij minder verdienen wil, zijn collega's zien hem komen.
  Toch is het heel raar met de lonen, neem nu de zorg, de medisch specialisten, radiologen en hartspecialisten schijnen veel meer te verdienen dan hun collega's en die luitjes verdienen echt heel veel.
  En ja, ze hebben lang moeten leren maar wie bekostigde dit voor een groot deel, ja, de belastingbetaler. De overheid moet aan dit gegeven gaan werken zodat er voor iedereen een eerlijke beloning komt.

 • trijnie

  De bijstand, het is een heet hangijzer, kom zelf uit een gezin waarvan de vader al rond z, n 35 steeds arbeidsongescnikt was, hij had een goede baan maar een rotziekte had hem geveld. Toen er een paar jaar later een kindje, dus tijdens zijn ziekte, bij kwam, waren er buren die zeiden: dat kan hij toch nog wel. Dat heeft mijn ouders erg gegriefd.
  Mijn vader kon echt niet meer werken, had veel pijn enfin, ik bedoel ermee te zeggen dat je niet altijd weet hoe een ander ervoor staat.
  Ik heb gelukkig weinig ervaring met werkloosheid, mijn man kreeg een keer gedaan, het bedrijf ging failliet, maar hij stapte zo over in een nieuwe job, maar dat waren andere tijden toen de banen nog'voor'het opscheppen lagen. Maar het moet ook zo zijn zoals meerdere mensen al aangaven een toelage op de werkloosheidsuitkering als je gaat werken en niet zoals nu dat je beter je WW kunt krijgen dan dat je weer aan het werk gaat.

 • agratax2

  @alco1. Gelijk speelveld voor 100 % krijg je toch nooit. Maar als men 1 Europa wilmet de Euro, dan zal er toch minsten voldaan moeten worden aan Gelijke sociale wetgevingen en belastingregels een gelijk minimumloon zou na gestreefd moeten worden. Nu heeft ieder Ero land zijn eigen belastingwetten en belastingmoraal, sociale wetten mijlen ver uit elkaar en dan komt daar bij dat landen die het armst (laagste lonen) de meeste steun krijgen om de rijkere landen weg te concurreren. Hoe zo gelijk speelveld in een hetzelfde Europa. Alles is mijns inziens gericht op Handel creeeren omdat daar volgens de heren economen een land aan kan verdienen. Zal zo zijn maar de mensen wordn er niet beter van, een super handel kan bestaan naast een enorme werkeloosheid . De enige voorwaarde is 'Je afnemers moeten over geld beschikken'.

 • ed12345

  Tijnie Je schrijven getuigd van een heel brede kijk op het leven Bravo
  Het niet willen werken in land of tuinbouw wordt denk ik ook beinvloed door de verregaande mechanisatie in alle takken van bedrijven je hoeft bijna nooit meer iets met je handen te doen en de machines worden steeds comfortabeler Voorbeeld een van mijn buren heeft een heel modern uitgerust akkerbouw bedrijf z;n zoons ,nog jong werken actief mee maar toen pa vroeg of ze een middagje wilden stenen rapen kreeg hij als antwoord ;Daar huur je maar een paar mexicanen voor; en zoveel liggen er niet veel en veel te weinig om het machinaal te doen Maar ja de trekkers en combine zijn voorzien van alle denkbare snufjes en comfort

 • Mels

  Trijnie,jij schaart werklozen en arbeidsongeschikten onder de noemer zwakkeren der samenleving. Wil je er om denken dat daar wel een enorm verschil in zit.

 • trijnie

  Ed12345, leuk verhaal, helemaal passend in deze tijd. En ik zie zo mij kleinzoon voor me. Hij helpt graag in de tuin, maaien op de zit maaier, met de balkmaaier, met de elektrische heggeschaar enz. Maar toen ik hem vroeg even te helpen bij het oude bloemen uit knippen had hij er niet veel zin in. En als mijn buurman het land opkomt met zijn trekker materiaal ben ik hem de eerste tijd ook kwijt. Hij heeft het in zijn hoofd gehaald om loonwerker te worden en toen ik zo met hem zat tekletsen over de nadelen kwam hij alleen maar met voordelen...
  Maar het is waar echt met de handen werken wordt steeds minder gedaan. En echte mooie dingen maken zoal ik afgelopen'weekend in een kasteel zag, kunnen de mensen ook niet meer.

 • trijnie

  Mels, ja daar zit zeker een heel verschil in, maar ik bedoelde dat men, de mensen veelal met argusogen kijken naar mensen die niet in het arbeid proces meedoen. Ze willen ahw zien of je ziek bent, één van mijn dochters heeft reuma, soms is er weinig van te zien maar soms loopt ze met dikke, rode gewrichten en veel pijn, maar dan is het zichtbaar dat ze echt ziek is, dan is het toch wat makkelijker naar collega,s toe om een paar dagen ziek te melden.
  Maar werklozen kun je niet over één kam scheren, er zullen altijd lui zijn die te beroerd zijn om wat te doen, maar dat is ook het volk dat geen baas wil hebben, die zou je de parasieten van de maatschappij kunnen noemen.

 • agratax2

  Ik denk, dat het aantal werkelozen kleiner zou zijn als de wetgeving m.b.t. de WW zou worden verandert. Er kan toch niets op tegen zijn dat mensen die onder hun niveau gaan werken (bv. seizoensarbeid) na afloop weer recht krijgen op hun hogere uitkering gebaseerd op hun functie waaruit ze werkeloos werden. Nu vallen deze mensen direct terug op het uitkeringsniveau behorende bij de 'laatste' functie. Werken betekent voor deze groep mensen een enorme loon derving. Meer geld vangen met thuis zitten dan met hard werken. Ik denk dat we allemaal in dit geval kiezen voor 'thuis zitten' zo lang de hoge uitkering nog geldt. Onze vakbonden en regeringen van de laatste 40 jaar hebben dit soort ellende ingevoerd en zijn nooit instaat geweest om met creatief denken nieuwe wegen in te slaan. Veel mensen schijnen een angstig leven te lijden, ieder verandering zien ze als een 'ramp'.

 • trijnie

  Agratax, dat is het hele eieren eten...misschien moeten wij maar eens in de regering......

 • agratax2

  trijnie het is beter om Beleidsmaker te worden in Den Haag. De regering heeft in dit land geen kans om te vernieuwen. De meeste politici denken aan hun zetel, na de volgende verkiezingen en ze weten dat de meeste mensen bang zijn voor verandering. Tevens weten ze dat reageren op dagelijkse 'misstanden' publiciteit op levert en daar geilen ze op. We zullen zien wat de komende maanden ons brengt zo tegen de Gemeenteraad verkiezingen, ik vrees geen veranderingen, geen stappen buiten het partijprogram en dus gaan we volgend jaar 2 x kiezen, de gemeente en de Tweede Kamer. De Kamer zal niet overgaan tot het oprichten van een Zakenkabinet als de zaak in de Eerste Kamer ploft en daar zitten genoeg partij politici die vergeten dat een nieuwe kabinet crisis desastreus zal zijn voor het budget en daarmee ons allemaal, dus ook hun kiezers zullen de gevolgen nog meer voelen dan nu al het geval is na 10 jaar zonder politieke rust in Den Haag.

 • alco1

  @agratax. Je zult wel denken: Wat heb ik er aan? Maar ik wil wel zeggen denk we toch dat wel redelijk op dezelfde golflengte zitten.

 • trijnie

  Het kan me niet schelen welke partijen aan de macht zijn of komen mits ze een sociaal beleid voeren. Zorg voor mensen met een beperking, ouderen en langdurig zieken.
  Daarbij rechtvaardigheid. De breedste schouders kunnen meer dragen dan de zwakkeren en let wel niet de lamlendigen. Ook moet misdaad en drugsverslaving stevig aangepakt worden.....ach wat zwam ik toch, ik heb niks te zeggen.

 • Mels

  Nee,je zwamt niet,het gaat erom hoe je wereldbeeld in elkaar steekt en volgens mij zit dat wel goed. Her en der even wat duidelijkheid verschaffen doordat de scherpe kantjes eraf raakten en je bent weer scherp om de juiste problemen aan te prikken. Ik plaag nu maar wat,maar lees de reacties maar terug en lees dan wat je in #87 schrijft. Ik vind het leuk. :-))

 • Bison

  Laten we het allemaal maar aan Eva verwijten,..the damn bitch should've let that apple alone:-)

 • agratax2

  trijnie. Je sociale gevoel is goed. Ik heb maar 1 bezwaar tegen het steunen van alle armen en zieken. We hebben te lang gewacht met 'het elimineren' van onterechte uitkeringen en hierdoor komen de mensen die echt hulp nodig hebben in de knel. om deze hulp zo eerlijk mogelijk uit te voeren is de bureaucratie de pan uit gerezen, zonder enig resultaat. Ik kan het socialistische beleid van de afgelopen decennia dan ook geen sociaal beleid noemen. Ik heb van zeer nabij gezien wat een (ultra) links beleid te weeg brengt. Eerst algeheel verval van een land en daarbij de opkomst van de graaiers en pikkers, waardoor de arme massa nog veder in de ellende geraken. Zelfs de rechterlijke macht in deze landen wordt schatrijk door uitspraken doen die de aangeklaagde wenst. Eenvoudig koehandel drijven met de aangeklaagde of het recht zo manipuleren dat de graaiers wettelijke gedenkt worden bij hun gegraai. Jij zult dit RECHTS noemen, kan ik niet ontkennen, maar het wordt bedreven door de ex links politieke leiders. Links en Rechts raakt elkaar dus aan de uiteinden of anders gezegd 'De cirkel wordt gesloten aan de uiteinden'
  Dit in gedachte houdend ben ik als de dood voor LINKS, Zij belijden het sociale beleid met de mond en streven een socialistisch beleid na. Ik bedoel zij zijn niet vies van geld en macht maar veroordelen rechts hiervan, die doorgaans socialer omgaan met hun personeel dan de vakbond.

 • somporn

  Gaat het de ondernemers goed dan gaat zijn personeel het ook goed.
  Wordt er in de onderneming minder omzet gedraaid en gaat die zich ergeren
  dan begint er ergernis op de werkvloer.Dus zorg voor een goed ondernemersklimaat dan zal de rijkdom blijven,zo niet dan zal de crisis nog jaren duren.

 • trijnie

  Agratax, je wilt zeggen: het is éénpot nat, of het nu links of rechts is?
  Daar kan ik in mee gaan. Het is altijd compromissen sluiten omdat je in dit land zo ongeveer fifty/fifty hebt.
  Als ik terug in de geschiedenis kijk dan heeft links in de persoon van vadertje Drees toch iets goed tot stand gebracht.
  Daarentegen laat links veel steken vallen daar waar drugsgebruik en misdaad aan de orde komen. Ook heb ik persoonlijk het niet kunnen waarderen dat abortus wordt goedgekeurd.
  Maar jij bent bang voor links....maar zou het zoveel uitmaken?
  Er is altijd een oppositie die een vinger in de pap heeft. Ik denk weleens;als ze op die plek komen is het toch een slag mensen die er niet uit roeping zit, ze zouden het land moeten dienen maar ze zitten er alleen om zichzelf te bevoordelen. Het klinkt bitter maar als ik ze, terwijl er iemand aan het woord is, bezig zie te twitteren vind ik het nog onbeschofd volk ook. Is dat nu een voorbeeld geven?
  Daarom, links is niet beter of slechter dan rechts, een beetje anders misschien, maar de meesten zitten er ter meerdere glorie van zichzelf.
  Er is een kleine christelijke middenpartij, ik vond dat die het goed deed, niet links maar met aandacht en respect voor de mens in het algemeen.
  De RPF maar daar hoor je momenteel ook weinig over.

 • trijnie

  En ik wil dit nog kwijt: er is een groep mensen die onterecht een uitkering krijgt. Krachteloze mensen , verslaafden die ook veelal in de nachtopvang van het ldh zitten, als je ze dit onthoud dan zit er niks anders voor ze op dan uit stelen te gaan wat sommige er al bij doen.
  Jullie mogen de oplossing geven voor dit probleem
  Moet er wel bij zeggen dat er vaak bij deze mensen een hoop ellende aan dit leven vooraf is gegaan.

 • agratax2

  trijnie. Bestaat de RPF nog? Ik dacht dat ze opgegaan zijn in de CU. Ik vind de SGP een zeer nette politieke partij, alhoewel het niet mijn keus is, maar dat heeft te maken met hun levensbeschouwing. Mag ik je wijzen op de eerste aanzet tot de vrouwen emancipatie, ingezet door de liberalen begin vorige eeuw die vrouwen kiesrecht hebben ingesteld. Ik denk wel eens dat gedachten van Markx goed zijn als men bezig is met het opbouwen van een gemeenschap en vol idealen m.b.t. 'de groep'. Ik zie de kibboets als de grondvorm van het communisme, voor en door iedereen. Het heeft gewerkt tot de tijd dat de 2de en derde generatie zich aandienden in de kibboets en er dus meer dan alleen landbouw nodig was om voldoende geld te genereren om de ouderen en de zwakken te voorzien van hun inkomen en de idealen van de opbouw van het beloofde land verwaterd waren. Dit probleem heeft ook mee aan het einde van de SSSR gestaan evenals het scheppen van werkgelegenheid voor iedere burger, terwijl deze arbeid geen enkele productieve waarde had. Als je bedoelt dat dit mijn angst is voor Links heb je gelijk.

 • agratax2

  vervolg. Productieve banen kunnen niet door de overheid worden geschapen. Alles wat de overheid kan scheppen aan banen, zijn dienende banen zoals onderwijs, medische zorg, controlerende taken etc. Den Haag is altijd als de kippen bij als er en of ander probleem zich voordoet, mat het instellen van een controlerende instantie (certificering) Al deze instituten hebben de wereld niet veiliger of gezonder gemaakt, maar geven wel aan duizenden mensen een taak.

 • trijnie

  Agratax de SGP daar heb ik niks mee, is een mannen club, die vrouwen hebben veelal alleen het recht van een aanrecht. Daar kom je als buitenstaander niet tussen. Zijn vriendelijke mensen maar op een afstand. Toch zou het mooi zijn als een politieke partij zich grotendeels aan de beloftes zou houden en dat ze integer en met zorg te werk gaan. Het zal mij benieuwen wat er met Prinsjesdag weer uit de bus komt. Ik heb al gehoord dat de ouderen alweer de klos zijn. De regering is aardig bezig om er weer een splinterpartij bij te krijgen, veel ouderen zijn het zat dat er steeds weer aan hun pensioen geknabbeld wordt.
  En met al die ontevredenheid maakt ook Geert Wilders een goede kans en voor die man ben ik echt bang. En die kibboets en communes daar moet ik niks van hebben. Er zit een goed ding in: samen werken, samen delen maar zou jij zoals in China en Rusland gebeurde in grote woonwijken willen gaan wonen terwijl je huisje platgewalst wordt, je land van je afgenomen wordt enz. Dan toch liever maar een beetje kapitalisme.

 • trijnie

  Bison, Eva is geschapen uit de rib van Adam dus...... het zat in haar genen.
  Dus Sam, Sam.

 • trijnie

  Agratax, als ik het goed heb, ben jij pachtboer?
  Met bovenstaand heb ik je niet willen kwetsen ivm die grond.
  Ik kan mij indenken dat je moeite hebt met grootgrondbezitters die daarnaast pachters teveel laten betalen .
  Veelal hebben die mensen zich verrijkt over de ruggen van heel veel mensen die geen stem hadden. Ik mag graag kastelen e.d. bezoeken en dan denk ik weleens hoe hebben ze het kunnen vergaren.
  En ik kan me indenken dat het niet altijd gemakkelijk is als je pachtboer bent. Je houdt van je werk, iets anders wil je niet maar vaak ontbreken je de middelen om voor jezelf te beginnen.
  En je moet er toch steeds maar mee leven dat ze je steeds maar uit knijpen. Ik heb geen handvatten die hier iets aan zouden kunnen veranderen. Er is waarschijnlijk zelfs geen vakbond voor.

 • schoenmakers1

  trijnie, hier in nederland wordt ook land van je afgenomen, kijk maar wat er in de hedwigepolder staat te gebeuren

 • agratax2

  trijie. Waar baseer je op dat ik pachtboer ben? Ik werk al meer dan 20 jaar over de gehele wereld als bedrijfsadviseur en heb daardoor vermoedelijk een iets andere kijk op Nederland dan de Nederlanders die niet anders in het buitenland komen dan voor hun vakantie. Ik werk met en tussen de lokale bevolking, hetgeen mij zeer geestelijk verrijkt heeft.
  Nog even over je recht op het aanrecht, walgelijk! Ik ben groot voorstander van gelijkheid en tegen zowel positieve als negatieve discriminatie van welke groep dan ook.

 • trijnie

  @agratax 1, sorry, dat ik dat dacht, ik denk dat ik je verward heb met iemand anders. Maar ik begrijp nu heel goed dat je zo genuanceerd over alles denkt en schrijft. Als je veel onder de mensen komt, krijg je dat, dan wordt je blik ruimer en je hebt meer begrip voor mensen en situaties.
  Dus jij bent een echte wereldburger geworden? Ik probeer me al in te denken wat je werk inhoudt maar daar is mijn blikveld te klein voor.
  Vanuit jou visie kun je waarschijnlijk al wel indenken hoe het zal worden als er straks ook Roemenen en Bulgaren naar nederland toe komen.
  De aarde wordt hoe langer hoe meer een smeltkroes van allerlei mensen, gewoontes en godsdiensten, het is te hopen dat de verdraagzaamheid groeit de komende jaren en niet alleen hier in Nederland.

 • trijnie

  @schoenmakers 1, dat is een trieste zaak die hedwigepolder en voor de boeren op'Tiengemeten was dit ook niet fijn en in Groningen hebben ze van goede landbouwgrond ook maar zo water gemaakt.
  Ik ken de achtergrond van deze keuzes niet maar ik kan me wel indenken dat je er als bewoner niet altijd blij mee bent.

 • Piet, Midden-Europa

  Ja @agratax, Mexikanen -probleem. Het grote veschil met de USA is dat in NW-Europa te Royaal met het verstrekken van sociale uitkeringen wordt om gegaan !!!... Daar gaan wij mijns inziens aan ten gronde !!!... Ik bedoel dit voor zowel de binnen als de buitenlander !!!... In de USA begrijpen de burgers toch beter dat van niks (dus geen productie) niks komen kan (?)

 • agratax2

  Piet je hebt het volgens mij bij et rechte eind. Maar vergeet niet dat in de USA plaatselijk grote werkeloosheid heerst en steden zoals Detroit voor meer dan de helft ontvolkt zijn, maar de boeren hun koeien niet gemolken krijgen zonder Mexicanen. Er dankzij de Mexicanen fruit uit de boomgaard komt en het vieze werk in de steden gedaan wordt. De Amerikaan en de Nederlander stonden er bij en keken er naar om samen te klagen over hun inkomen en het regeringsbeleid. De Romeinen wisten het al 'geeft het volk brood, wijn en spelen en ze zijn rustig' . Het woord werk komt in deze politieke uitspraak niet voor, daarvoor hadden deze gasten 'slaven' net als wij nu in de vorm van migranten en Aziaten die voor lonen ver onder het bestaansniveau werken om onze luxe van afgelopen decennia mogelijk te maken.

 • Piet, Midden-Europa

  Tsja @agratax, bedankt voor de toelichting. het zei zo. Wat ik jammer en ook schandalig vind is het feit dat hier en daar de willige buitenlandse werknemers door sommigge NLers worden uitgebuit en dat anderzijds sommigge buitenlanders komen om de lekkernijen uit de sociale ruif te PIKKEN

Laad alle reacties (101)

Of registreer je om te kunnen reageren.