Redactieblog

10 reacties

Mag het een kwak minder?

Voor sommigen zijn alle ganzen rotganzen, voor anderen zijn rotganzen slechts een soort. Over het algemeen zijn we het er wel over eens dat het een volkomen uit de hand gelopen gebeuren is. Ganzen berokkenen veel schade aan cultuurgewassen en in vliegtuigmotoren.

Bij dat laatste kunnen we, terecht, zowat stante pede een oplossing bedenken. Maar bij de gras- en graangewassen polderen we ons een ongeluk.

Bij de ganzen hadden we eerst alleen de overwinteraars in kleine populaties, die wat op cultuurgewassen foerageren van het najaar tot in mei. Er zijn daarvoor vergoedingen gekomen, het beheer is zo succesvol geworden, dat populaties groeiden en groeiden. Nu hebben we naast de brand-, rot-, kol-, riet- en grauwe gans ook al uitheemse soorten zoals de Nijlgans, die hier broedt en het hele jaar vertoeft. Miste je eerst alleen wat najaarsgras en een eerste snede, nu zijn die krengen het hele jaar gras aan het verorberen, zich vermeerderen, poepen en de grond dichttrappen.

Ik kom op veel bedrijven, waar ganzen een zware last veroorzaken. De financiële vergoeding weegt niet op tegen de schade; de boeren krijgen psychisch zo'n tik dat ze voor gewone bedrijfsvoering gedemotiveerd worden. En onze LTO, natuurorganisaties en overheid, ze komen maar niet tot een effectieve aanpak. Afhankelijk van provincie, locatie, ganzendruk, natuurverenigingen en jagers, doen er allerhande voorstellen de ronde: verjagen, bejagen, vergassen, ei schudden, ei prikken, etc. Voor overleg is het één minuut voor twaalf, straks komt er een Arabische lente in ganzen land. Wat je nu opruimt, hoef je straks geen vergoeding over te betalen. En de budgetten gaan halveren.

Nederland is te klein voor een zich zelf regulerende natuur, de wereldvreemde beheerders van de Oostvaardersplassen dachten eerst nog anders, nu gaan ze acteren met wat meer realiteitsbesef.

Ik ben ook voor meer natuur, voor biodiversiteit, voor betere biotopen voor al wat leeft. Maar dan wel in een context van de 21e eeuw en dat is dat we de natuur beheren en beheersen.

Laatste reacties

 • alco1

  In ons kleine land staan natuur en cultuurland om de mens te voeden vlak naast elkaar. Als de natuur het wild niet kan voeden en er een uitloop is naar de cultuur zal het wildbeheer zichzelf nooit reguleren. Als wild uit de natuur komt moet voor iedereen duidelijk worden dat de mens moet ingrijpen. Zo wordt het wildbeheer in alle landen binnen de perken gehouden, behalve in ons land waar bij velen het nuchtere verstand ver te zoeken is.

 • Mels

  Moeten wij als reageerders hier nog wat aan toevoegen buiten het feit dat ook ik echt niet alle ganzen het land uit wil.Een koppel hier is geen ramp maar inderdaad is het volledig uit de hand gelopen.

 • Johnnie

  Dat heet Nederland..

 • bankivahoen

  Liever geen kwak minder, die zijn toch al zo zeldzaam !

 • Mozes

  Nederland is niet alleen te klein maar ook vooral te dichtbevolkt om een zelfregulerende fauna te hebben. Hierbij moeten wij ons realiseren dat in Nederland ook vooral het buitengebied heel dicht bevolkt is in vergelijking tot andere landen.

 • Leo van Malsen

  Boeren moeten gewoon meer van zich laten horen. In Friesland heb ik nu een actie opgestart de provincie voor de bestuursrechter te dagen omdat men niet inhoudelijk heeft gereageerd op de aanvraag voor mogelijkheden van afschot van winterganzen. Vele boeren gaan tekenen en als de provincie niet reageert en beuren dan per persoon 30 euro per dag tot een maximum van iets van 1200 euro. Eens kijken of we de provincie zo kunnen dwingeneen besluit te nemen.

  Daarnaast hoor ik boeren die voortaan geen contract meer af sluiten met jagers die lid zijn van de KNJV omdat de KNJV de boeren totaal in de steek heeft gelaten door in te stemmen met de G7 plannen. De KNJV adviseert zelfs om de onthaffing ala G7 akkoord aan te vragen waarmee je dus instemt met het G7 akkoord.....

 • ed12345

  ik denk dat het inmiddels bij jullie zo ver is dat zelfs jagen een druppel op de gloeiende plaat is

 • Mels

  Och als ze dan straks es mogen schieten verwacht ik wel dat ze raak schieten met zoveel doelen......wie dan nog missen kan......

 • J@gertje

  Zolang de wintergans niet op de jachtlijst en de zomergans niet landelijke vrijstellingslijst komt blijft het een drama.
  De boeren zijn nu zelf aan zet door alle schade te blijven melden en een vuist te maken tegen dit wanbeleid.

 • PetervanKempen

  De wrange werkelijkheid is dat een groepje organisaties die geen draagvlak hebben de politiek aansturen en dat elke poging van criticasters om een zinnige onderbouwing te krijgen van wat het G7 akkoord genoemd wordt strandt in stilzwijgen.
  Het element wat jagers en vooral boeren het meest frustreert is dat ondanks de overstelpende toenames van Kol -grauwe en Brandganzen in de migrerende winter populaties toch de eis van de vogelbescherming deze soorten niet te bejagen in de winter ,( en in aantal doet toenemen!) wordt doorgezet. Een 100% strijdige maatregel met het G7 hoofd doel om de schade af te doen nemen, alleen omdat een pressie groep als VB dat eist.
  Hoe ver we afgeraakt zijn van enig reeel fauna beheer mag blijken uit het feit dat de broedgebieden in siberie nu de te grote hoeveelheid terugkerende vetgemeste ganzen niet meer aankunnen. De provincies die het beleid aanpassen vermijden krampachtig onderbouwingen te moeten tonen die hun beleid winterafschot te beperken ondersteunen, want die motivaties zijn er niet.
  Toch zet men door. Waanzin ten top.

Laad alle reacties (6)

Of registreer je om te kunnen reageren.