Commentaar

2 reacties

Het einde van Dienst Regelingen

Het maakt niet uit of de instantie Agentschap NL heet of Dienst Regelingen, als ze haar werk maar goed doet. Met een knipoog naar de grote Chinese staatshervormer Deng is dat waar het om draait bij de aangekondigde samenvoeging van twee uitvoeringsdiensten die onder het ministerie van Economische Zaken vallen.

De fusie vloeit logischerwijs voort uit de samenvoeging van de ministeries van EZ en LNV. Er is in principe helemaal niks op tegen. Kan het uitkeren van subsidies en het uitvoeren van overheidsregelingen efficiënter? Meteen doen! Boeren hebben geen speciale band met Dienst Regelingen en zullen geen traan laten als ze verdwijnt, zolang ze hun geld maar op tijd krijgen. Dat lijkt op dit moment trouwens wel het geval na jaren van haperingen, denk aan het debacle van de perceelregistratie.

Ervaring leert dat reorganisaties praktisch altijd leiden tot verwaarlozing van het eigenlijke werk en tot een te grote focus op de eigen organisatie. Het falen van de NVWA in het verbeteren van de slachtcontroles is daar voor een deel aan toe te schrijven. Aan de vooravond van invoering van het ingewikkelde nieuwe GLB kunnen we zoiets niet hebben.

Kortom, fuseer maar een eind heen, herschik het staatsapparaat naar believen, als het werk er maar niet onder lijdt.

Laatste reacties

  • jaapjo

    Daar hoort dan wel een nieuw logo bij natuurlijk

  • Mels

    Met alle kosten en het bestaande door de versnipperaar natuurlijk,alsof het niks kost....

Of registreer je om te kunnen reageren.