Redactieblog

3 reacties

Dweilen met de kraan open

Terwijl iedereen in afwachting is van de Programmatische Aanpak Stikstof om de vergunningverlening voor veehouderijen rond Natura 2000 gebieden weer los te trekken, raken verschillende instrumenten van de provincies, die hetzelfde beoogden, in de versukkeling.

De rechter heeft een streep gehaald door het Overijsselse beleidskader, waarmee een  uitbreiding van de ammoniakdepositie kon worden vergund als het onder een drempelwaarde bleef. Dat mag dus niet meer. In Gelderland heeft men iets vergelijkbaars, zodat dat ook wel binnenkort aan de Kneuterdijk zal sneuvelen. De Brabantse aanpak is nog wel in werking, maar niet erg effectief. Dat is natuurlijk vervelend voor de betrokken boeren, die hun plannen de mist in zien gaan. Dat is ook vervelend met de reductieverplichting op termijn (2028), die nu niet wordt opgelegd. En wat te denken van al die aanvragers, die wel een vergunning hebben gekregen op basis van een nu in strijd met de Habitatrichtlijn blijkend beleid, simpelweg omdat er geen beroep is ingesteld? Dat zijn er niet weinig. Zij hebben een verhoging van de depositie vergund gekregen, terwijl die eigenlijk omlaag moet. Eerder al was dat het geval bij het landelijke Toetsingskader ammoniak en veehouderij, dat ook geen genade vond bij de Raad van State. Zo zijn wij al jaren bezig om vergunningen te verlenen, terwijl dan achteraf blijkt dat het niet kan. Dweilen met de kraan open, want dat moet straks allemaal weer gereduceerd worden om de gebieden in een goede staat van instandhouding te brengen. En laat de provincie nu niet zeggen: dat wisten we niet. Er is genoeg gewaarschuwd. Ik vind dan ook dat alle ten onrechte verleende vergunningen weer dienen te worden ingetrokken. Of de gedupeerde boeren daarvoor schadeloos gesteld moeten worden, hangt af van de vraag of zij het ook niet hadden kunnen weten. En dan ben ik bang dat zij en hun adviseurs ook alleen maar hebben gedacht: ook al kan het niet, binnen is binnen. Dat dweilen, daar zijn wij niet voor.

Laatste reacties

 • bertes

  het wordt tijd dat de rapporten over de schadelijkheid van ammoniak. weer eens uit de koeling komen. toen werd al duidelijk dat ammoniak niet zo schadelijk was. als werd op gediend. maar men wilde bedrijven opkopen en verplaatsen. en inkrimpen. en ook veel bouwen. nu is de tijd weer anders. dus

 • minasblunders1

  Men is begonnen met liegen en bedriegen en de kluwen van leugens begint steeds warriger te worden. Hier komen ze nooit meer uit, de sukkels.

 • Buurman

  Subsidies om te stoppen. Subsidies om te bouwen. Salarissen voor de ambtenaren. Welke post is de hoogste.
  Begin met de hoogste post te verlagen en veel problemen blijken niet meer te bestaan.

Of registreer je om te kunnen reageren.