Commentaar

1 reactie

Drones nemen een hoge vlucht in de landbouw

Onbemande vliegtuigjes krijgen praktische toepassingen in de landbouw. Vooral goede.

De techniek van drones, ofwel uav's (unmanned aerial vehicle) evolueert in rap tempo. De kleine onbemande vliegtuigen worden slimmer, betrouwbaarder en vooral gemakkelijker op afstand bestuurbaar. Al voor een paar honderd euro zijn tegenwoordig eenvoudige exemplaren te koop. De professionele uav's kosten nu nog rond €30.000.

De professionele drones worden sinds enkele jaren in Nederland beproefd voor landbouwtoepassingen. Uitgevoerd met hightech camera's vliegen ze onder het wolkendek dicht boven het gewas. Zo kunnen zij, in tegenstelling tot satellietbeelden, te allen tijde een plaatsspecifiek beeld geven van de gewasontwikkeling op een perceel. Met een camera kan een uav al zeer nauwkeurige beelden leveren van biomassaverdeling en chlorofylinhoud. Zeer geavanceerde sensoren kunnen zelfs rechtstreeks de stikstof- en watergehaltes van een gewas in kaart brengen.

Zo kan de teler tijdens het groeiseizoen op elk moment over waardevolle teeltinformatie beschikken. Vooral wanneer de 'luchtinformatie' wordt gekoppeld aan gewasdata die zijn verzameld met sensoren op de trekker, veldspuit of op de kunstmeststrooier, krijgt de teler een accuraat beeld van de gewastoestand. Hierdoor kan de bemesting, gewasbescherming of beregening nog efficiënter worden afgestemd op de behoefte van het gewas.
Als de kosten lager worden en de techniek verbetert, zal het gros van de akkerbouwers over vijftien jaar met uav's werken om de gewassen in de gaten te houden. Maar er zijn meer toepassingen denkbaar in de landbouw. Denk aan controle op de handhaving van de mestwet of naleving van de spuitvrije zones. Een keuringsdienst als de NAK kan zo in vogelvlucht uw perceel controleren op het voorkomen van zieke aardappelplanten.
Per saldo gaat het om een technische ontwikkeling die goed is voor de boer. Er ligt op het gebied van teelttechniek veel goeds in het verschiet.

Eén reactie

  • koestal

    Kunnen ze ook mooi al die hennepveldjes opsporen tussen de gewassen

Of registreer je om te kunnen reageren.