Boerenblog

29 reacties

Dierenleed door GMO-voer

Dieren volproppen met voer dat bestaat uit genetisch gemanipuleerde gewassen ‘gedrenkt’ in glyfosaat, is dierenmishandeling. ‘We hebben er een puinhoop van gemaakt’, zegt de Amerikaanse dierenarts Dr. Art Dunham.

De aandacht voor dierenrechten in de intensieve veehouderij is meestal gericht op slechte stalling en een schaamteloze behandeling van de dieren. Sommige wetenschappers, boeren en dierenartsen hebben het echter niet over deze vorm van dierenmishandeling, maar over dieren volproppen met voer dat bestaat uit genetisch gemanipuleerde gewassen ‘gedrenkt’ in glyfosaat, het belangrijkste ingrediënt in Monsanto’s Roundup . De gezondheidsproblemen die dierenartsen en onderzoekers hebben waargenomen bij dieren, komen ook voor bij de mens. Denk aan spijsverteringsstoornissen, beschadigde organen, onvruchtbaarheid, een verzwakt immuunsysteem en chronische depressie.

Puinhoop
‘We hebben er een echte puinhoop van gemaakt’ , vindt Dr. Art Dunham, een dierenarts in Iowa (VS). Dunham heeft zijn hele werkzame leven landbouwhuisdieren behandeld. Hij is er van overtuigd dat de huidige GMO-gewassen deze gezondheidsravage bij dieren en mensen aanricht. Zijn dochter, Leah Dunham , legde samen met haar vader menig boerderijbezoek af. Zij schreef onlangs het boek America’s Two- Headed Pig. Het boek is gebaseerd op klinische notities van haar vader en het werk van wetenschappers als Dr. Don Huber, hoogleraar in plantenpathologie (over hem schrijf in een volgende blog meer).

Schadelijk
Leah Dunham schetst in het boek hoe mensen net als landbouwhuisdieren kunnen lijden door ze ‘met glyfosaat bedorven GMO-voedsel’ voor te schotelen. ‘Consument raken gealarmeerd door nieuwsberichten die zich richten op ziekte-uitbraken veroorzaakt door voedsel. De meesten zijn zich er echter niet van bewust dat industriële GGO-gewassen op verradelijke wijze schadelijk voor hun gezondheid kunnen zijn.’ Niet zozeer genetische manipulatie baart Art en Leah Dunham zorgen, maar de aanwezigheid van chemische middelen die normaal nooit in de planten kunnen zitten.

Samenleving
Een samenleving die varkens ziet als levenloze stapels protoplasma, waarmee je kunt doen wat je wilt, behandelt haar burgers op dezelfde wijze. Laten we de fundamentele biologische rechten van de vierbenige wezens, die de pech hebben onderdeel van de industriële landbouw te zijn, niet vergeten. De samenleving zou gezondheid, respect voor voedsel en biologische landbouw weer boven geldelijk gewin moeten stellen.


Laatste reacties

 • W Geverink

  Tja han. Mijn grote bezwaar is dat een aantal machtige chemie reuzen door gepatenteerde genetische veranderingen aan te brengen in voor mens en dier belangrijke planten aan het proberen is eigenaar te worden van het voedsel en de voedselketen.

 • probe14

  In Rusland maar mee beginnen lijkt me. Mogelijk dat de bleke gezichtjes daar wat bijkleuren. Of heeft deze adviseur een bedoeling om in nl weer een steentje erbij in de vijver te gooien?

 • gerjan slingenbergh

  Goed verhaal, Han.

 • trekker123

  Nu de feiten nog.

 • agratax2

  trekker123. Vervolg met verwijzing naar feiten is in de maak. Maar zolang er geen duidelijk onderzoek wordt gedaan, is niet nodig genetische manipulatie is veilig, zal er geen feiten relaas op tafel liggen in dezen.

 • l coumans

  dus SHARON moet maar goed haar best doen voor biologisch uitgangsmateriaal

 • Matthijs Verhagen

  @ Agratax1: Wat moet ik met deze info dan, als je zelf al aangeeft dat er geen feiten zijn. Zonde van de tijd dus? Bovendien is het onduidelijk of dit nu je eigen tekst is, een citaat, of een vertaling. Voor het geval het je eigen tekst is; 'dieren volproppen met voer' is geen Nederlandse praktijk, nooit geweest ook.

 • agratax2

  Matthijs Verhagen. De feiten staan niet in dit verhaal, klik de likns aan je komt het nodige materiaal tegen. Maar tot nu is er geen officieel onderzoek in de publiciteit gegeven. Oo Wageningen vaart in dezen blind op USDA die weer vaart op Monsanto en zijn vrienden. Ik vraag me al lange tijd af; 'Waarom komen er de laatste decennia steeds meer kinderen en dieren met Gedrag problemen'. is dit alleen maar erfelijk of overbevolking (steden en hokken), viese lucht. Ik denk dat de Genetische Manipulatie samen met het gebruik van biociden (glyfosaat) tot een onbekende residu consumptie te weeg brengt bij dier (varkens, kip en mens). Er zijn gevolgen (bv. botverzwakking, kanibalisme) bekend van mineralen te kort in het rantsoen en dit gekoppeld aan het vastleggen van mineralen in de bodem en de plant door glyfosaat en / of zijn residu geeft mij te denken. Ik wil met dit stuk niet meer dan de mensen waarschuwen en hopen dat er iemand is die zijn koker verlaat en gericht onderzoek gaat doen in hoe ziektes en gebreken ontstaan in plaats van alleen maar medicijnen toedienen om de maco's te repareren.

 • agratax2

  Geverink. Hier heb enkele toen nog jonge boeren samen met de millieu beweging zich rond 1980 al druk over gemaakt. Resultaat hoon gelach bij de boeren organisaties en die lach hoor je nog steeds binnen de landbouw org. Zij zijn zich niet bewust van de grote gevaren voor niet alleen de gezondheid maar meer nog voor de vrijheid van de boer en de producent. De hele wereld geloofd dat Monsanto en zijn vriendjes de GMO 's maken uit menslievende motiven -de wereld moet gevoed worden- dus maken wij RR gewassen. Opbrengst technisch verschillende ze niet van de huidige rassen, waar ze uit voort komen. De politiek zal wakker worden als de hele wereld inclusief de wilde natuur vergeven is met vreemdsoortige genen en er onbeheersbare plagen zijn ontstaan. Dit alles ten dienste van de aandeelhouders van de chemie en genen manipulerende reuzen. Het enige wat dan nog rest is nieuwe chemie en nieuwe voedseladditieven om de gevolgen van het huidige ondoordachte beleid nog beheersbaar te houden. De chemie reuzen liggen dus altijd aan de voorste TIT te sabbelen.

 • PWisse

  Volgens mij verbeteren de resultaten in de veehouderij nog steeds, ondanks in 'glyfosfaat gedrenkt' voedsel. Het simpel weg constateren van afwijkingen en dat linken aan één oorzaak zorgt voor tunnelvisie en selectieve perceptie en is daarom van geringe wetenschappelijke waarde.

 • trekker123

  Ja, welja, haal er nog maar wat op niks gebaseerde borrelpraat bij. Gedragsproblemen bij kinderen komen niet door het falen van de opvoeding van de huidige generatie ouders maar door het genetisch gemanipuleerde voedsel. Kun je niet iets bedenken waardoor reststoffen in genetisch gemanipuleerde planten zorgen voor een verandering van de spijsvertering waardoor het toenemende gewicht van de bevolking wordt verklaard? Dan hebben de dikzakken ook eens een excuus om de schuld bij een ander te leggen. Maar zolang er nog rokers zijn die geloven dat het hun gezondheid feitelijk alleen ten goede komt zullen we nog wel vaker van dit soort theoriën horen.

 • agratax2

  PWisse. Je hebt helemaal gelijk. Maar ik raad je aan de links (rode tekst) aan te klikken en die commentaren te lezen, misschien dat je dan de zaak niet alleen op Nederlands niveau bekijkt. RR gewassen zijn hier nog verboden en dus zal de schade hier nog meevallen. Maar geef je de politiek de ruimte om RR mais en andere voedergewassen toe te staan ,komen de beschreven gevolgen ook hier aan de oppervlakte. Helaas is het dan te laat, de mens wil eerst zien en dan geloven maar dat betekent dat de weg terug naar het oude (goed of slecht) is afgesloten zeker in het RR verhaal. Ik heb genoeg studies gezien om ernstig te gaan twijfelen aan het wondermiddel GMO in combinatie met RR en Bt.

 • agratax2

  trekker123. Ik beschuldig niemand, ik opper mogelijkheden die nooit onderzocht zijn door de medische wetenschap. Maar kwalen nu wel en vroeger niet, dat moet een oorzaak hebben. Allergie bij mens of dier of staart bijten bij varkens of het opvreten van dode biggen kun je niet op 'opvoeding' afschuiven. Maar als jij wilt geloven dat gewasbescherming in combinatie genetisch gemanipuleerde gewassen zonder enig risico zijn is dat je goed recht. Maar denk wel jij hebt net als ik geen glashard bewijs voor je bewering. Ik heb in ieder geval nog enkel info van klokkenluiders m.b.t. hoe er omgegaan wordt met onderzoeksresultaten en klokkenluiders.

 • w v gemert

  Niet onderbouwde standpunten kan ik ook uit kramen :GMO grondstoffen zorgen voor een hogere levensverwachting, is veel lekkerder voor de dieren , hebben we minder van nodig. Bijna iedereen vindt dit lulkoek van de bovenste plank, dat is het ook. Dat is ook mijn mening over dierenleed door GMO-voer.

 • Noordam2

  een aantal reacties laten ons geloven dat er wel feiten zijn maar alleen nog niet in de publiciteit. Echter al zeker 25 jaar wordt er geroepen door meer en minder deskundigen dat Glyfosaat zo schadelijk is. Is het dan niet heel erg vreemd dat er nog steeds geen wetenschappelijk bewijs is voor deze schadelijkheid??? Ik ga bijna geloven dat de feiten van bovenstaande reacties gebaseerd zijn op borrelpraat!!!!

 • elmfarms

  Bewijs vindt je niet als er niet naar gezocht wordt. Om een voorbeeld te geven de EPA in de VS is verantwoordelijk voor de toelatingen van stoffen in de VS. Beoordelingen worden gedaan aan de hand van materiaal dat door de fabrikanten zelf wordt aangeleverd. Dit samen met een enorme machtige lobby zorgt ervoor dat er tot nu toe slechts 5 stoffen zijn verboden. Een daarvan is asbest. Atrazin waarvan we met ze alle weten dat het geen schoon middel is wordt hier nog op grote schaal gebruikt met alle gevolge van dien.

 • zanden

  Verhelderend artikel en in lijn met wat verontruste wetenschappers en burgers in de V.S. al jarenlang naar buiten brengen. Lichamelijke klachten verdwenen nadat men drastisch met GMO-voedingsmiddelen was gestopt. Er zijn ook veel vruchtbaarheidsproblemen, zowel bij dieren als bij mensen. Burgers eisen vooralsnog vergeefs een duidelijke labeling van GMO-voedingsmiddelen in de winkel. Over macht van de Monsanto's van deze wereld gesproken! En Monsanto wil ook Europa veroveren. Kijk uit straks willen consumenten geen vlees meer eten vanwege gezondheidsrisico's!

 • agratax2

  zanden. Ik ben al jaren bezig de politiek met artikelen over deze onderwerpen te bestoken. Tot nu toe zo je weet geen reacties uit Den Haag ze geloven net als de Wageningse wetenschap heilig in Genetische Manipulatie. Manipulatie brengen ze niet in verband met Gewasbeschermingsmiddelen en al helemaal niet insecticiden die door de Bt planten worden geproduceerd. Als of in de plant gemaakt gif ander gif is dan hetzelfde gif toegediend met de veldspuit. Voor mij is er zeker een verschil, na het spuiten geldt er een wachttijd voordat geoogst mag worden. Bij Bt planten gaat de productie door tot het moment van oogsten of dood gaan van het gewas. Geen wachttijd dus om het gif te laten afbreken!!
  Labeling zal het gevaar van GMO gewassen niet oplossen, de enig weg is GMO's verbieden tot dat de veiligheid op lange termijn is aangetoond, dit moet eigenlijk ook voor gewasbeschermingsmiddelen en medicijnen. Helaas de economie heeft de wetgeving gedwongen tot minimale onderzoek tijd (enkele jaren terwijl de meeste problemen pas na vele jaren/decennia pas duidelijk worden. Denk aan DDT en atrazin of antibiotica.

 • info36

  Hier wordt toch ook al jaren tarwe voor de oogst gespoten met Round Up. Pre harvest. Dat moet dan ook slecht zijn. Ik zie het verschil niet met GMO gewassen.

 • agratax2

  info36. Spuiten net voor de oogst betekent, 1) het gewas is stervende en zal weinig opnemen, 2) de dosering is doorgaans minder dan nodig voor een vol veld onkruidbestrijding, 3) bij RR technologie blijkt de huidige dosering aanzienlijk hoger te zijn dan bij voor opkomst of na oogst bespuiting, 4) de RR gewassen nemen round up op zonder dood te gaan, ze moeten het gif dus of afbreken of opslaan c.q. weer afgeven.
  Zie hier zit duidelijk en verschil tussen RR of vooroogst spuiten. Vergelijken van deze 2 technologieen is appels met peren vergelijken.
  RR technologie maakt boeren eenvoudiger (onkruid kennis niet meer nodig, spuit moment geen punt) en goedkoper tot dat er resistentie optreedt bij de onkruiden en zelfs bij schimmels die met de bekende fungiciden niet of nauwelijks nog te bestrijden zijn.

 • trekker123

  Gegeven is in ieder geval wel dat mensen in de westerse wereld gemiddeld steeds ouder worden en dat ze er wat lichamelijke conditie betreft gemiddeld genomen en gerekend naar hun leeftijd ook steeds beter aan toe zijn. Maar inderdaad, het is een complexe materie. Maar van een tendens richting de ondergang is tot nu toe nog geen sprake.

 • agratax2

  trekker123. Begrijp ik uit je laatste reactie, dat we mens en dier ja de hele aardbol maar als proefkonijnen moeten gebruiken? Gewoon de wereld vol plempen met GMO gewassen en dan liefst zoveel mogelijk RR en Bt of daarop gelijkende gewassen verbouwen. Alle uit Amerika tot ons komende geruchten eenvoudig onder het tapijt vegen? Jij wilt gewoon afwachten wat er gebeurd en als het dan inderdaad foute boel wordt, wil je de klok terug zetten. Helaas dat zal niet gaan, want de vervuiling is geschiet en zaden van niet GMO gewassen zijn niet in voldoende mate aanwezig. Deze problematiek is niet een zaak van we zien wel waar het schip strand en als dat gebeurd gaan we weer overop de oude vaarroute. Helaas die is verzand en niet meer bruikbaar.

 • elmfarms

  Monanto Dow en Dupont doen niets anders de afgelopen jaren als andere maiszaad firma's opkopen. Hier in noordamerika is bijna alle plasma in handen van deze vrienden. In de conventionele veredeling wordt nauwelijks iets geinvensteerd. Niet GMO kost mij op dit moment zeker 3 ton opbrengst per ha en het gat wordt alleen maar groter. Tot voor een paar jaar terug kon je van een paar hybrides nog een niet GMO kopen tegen een meerprijs. Daar zijn ze nu ook mee gestopt. Slikken of stikken is het beleid.
  Onze japanse export markt voor niet gmo bonen staat vaak niet toe voor oogst te spuiten met roundup ook niet met in achtneming van de veiligheids termijnen. Waarom het is toch veilig ?

 • Piet, Midden-Europa

  Waar zijn wij mee bezig ???... Ik denk dat Dr Art Durham heel goed weet waar hij over praat !!!... Atoom hebben wij niet meer nodig om de mensheid te vernietigen, wij doen het wel met GLYSOFAAT !!!... Soya-boontjes kunnen toch ook niet meer zonder ??? Dan zal dit probleem ook naar Europa komen !!!... Of begrijp ik het verkeerd Han ???

 • denker123

  De akkerbouwers in de V.S zijn opgevoed door Monsanto,Monsanto geeft massaal subsidies aan scholen en Universiteiten,en ook aan boerenjongerenclubs.Daardoor is de taal van Monsanto voor hen de waarheid.Zeker als boeren dan ook nog gemakkelijker wordt,spuiten met Round-Up en klaar is kees.De klassieke middelen werken ook maar dan moet het gewasstadium gevolgd worden,opbrengstverhogingen zijn er niet of heel miniem.Er wordt toch wel een groot risico genomen met de G.M.O.technologie als je ziet dat nu al 42% van de V.S. mais in de ethanol gaat als brandstof ,waar is dan het zogezegde voedseltekort?? Trouwens hoe zit het met de aardwormen in de grond bij de Bt rassen als de bovengrondse kevers dood vallen.Ik heb zelf nog wat regenwormen gevonden maar verder niets.

 • agratax2

  Als Don Huber zijn onderzoeksresultaten kloppen dan zullen de opbrengsten in de toekomst dalen wegens een te kort aan opneembare mineralen in de grond. Dit probleem is op te lossen door de ontbrekende mineralen via blad bemesting toe te dienen. Wie verdient hier aan? Inderdaad Monsanto en zijn vriendjes. Het lijkt een normaal verschijnsel te worden in deze wereld; 'Eerst een probleem oplossen en tegelijk het volgende probleem maken en weer oplossen etc. Nooit eens zoeken naar de achtergrond van een probleem en dit weg nemen. Wat we als boeren ook ondernemen de handel zal ons steeds een stap voor zijn en ons aan zich blijven binden, door ons huidige probleem op te lossen met een nieuw probleem. Dit proces zal doorgaan tot de wetenschap en handel geen oplossing meer hebben met als gevolg een voedsel tekort. Of ben ik te negatief. Ik denk het wel er zullen eerder gezondheid problemen bij de mens als eind consument optreden, die de heren niet weten op te lossen omdat het niet hun vak is.

 • trijnie

  MAAR WE ZIJN TOCH GEEN WILLOZE SCHAPEN DIE NAAR DE SLACHTBANK WORDEN GELEID??
  Laten we OPSTAAN en het niet langer over ons heen laten komen. Jullie als voedselproducent en ik als consument.
  Voordat het helemaal te laat is.

 • Piet, Midden-Europa

  Ja @agratax1 #26 zo ziet een duivelse cirkel er uit, u hebt het goed verwoord !!!... De 'handelende en verwerkende industrie' van agrarische produkten doen hier vrolijk aan mee om op korte termijn voldoende en graag goedkope grondstoffen aangeleverd te krijgen !!!... Gelukkig ben ik van huis uit geen zwartkijker cq. pessiemist !!!... Maar de donkere wolk die u ziet agratax, die zie ik ook !!!... Bovendien benauwd het mij dat de adviseurs/voorlichters voor Land en Tuinbouw ge-infecteerd worden door de chemische en verwerkende INDUSTRIE en de boeren (producenten) hebben het zo druk dat ze geen tijd meer hebben om over het een en ander na te denken !!!!!..... Persoonlijk vind ik het heel belangrijk dat de andere kant van de medaille belicht wordt !!!...

 • Romeijn

  Een beetje erg links en alternatief sausje, maar het geeft wel wat informatie uit een bron die je als Boerderijlezer niet zo snel tegen komt: Vandana Shiva over de invloed van de 'five giants' (vanaf 1:24 in het filmpje)
  http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/terzake/EP_130917_Terzake

Laad alle reacties (25)

Of registreer je om te kunnen reageren.