Redactieblog

1480 x bekeken 3 reacties

Hoge prijzen?

Volgens wereldvoedselorganisatie FAO vertonen de landbouwprijzen op de wereldmarkt de laatste maanden een dalende lijn. Goed beschouwd is dat al langer zo: sinds het hoogtepunt in 2010/2011 zijn de voedselprijzen, gecorrigeerd voor inflatie, gemiddeld met 15 à 20 procent gedaald.

De meest recente projecties voor de komende jaren vertonen een uiteenlopend beeld: in het algemeen een (verdere) daling voor plantaardige producten en een stijging voor de meeste dierlijke producten. De projecties zijn op dit punt duidelijker dan die van een jaar geleden.

Volgens de FAO blijven de landbouwprijzen dooreen genomen op een hoog niveau, althans hoger dan in de eerste tien jaar van deze eeuw. Het hangt er maar vanaf waarmee je vergelijkt. De laatste jaren liggen de wereldmarktprijzen zo'n 35 procent hoger dan in de jaren 90 van de vorige eeuw. Toen waren ze echter de helft lager dan in de jaren zestig en zeventig. Ten opzichte van die periode zijn de reële prijzen nu dus nog een derde lager.

De door de FAO voorspelde combinatie van stijgende prijzen voor dierlijke producten en dalende prijzen voor plantaardige producten - dus ook voor veevoer - doet vermoeden dat er voor de veehouderij 'gouden tijden' in het verschiet liggen. Ik denk echter dat de FAO de groei van de veehouderijproductie als de prijsverhouding gunstiger wordt, onderschat. Zo zou de melkprijs in de EU rond 2020 zo'n 20 procent hoger zijn dan nu, terwijl de productie slechts 3 procent omhoog zou gaan. Ik verwacht dat de productie sterker wordt uitgebreid als de prijsverhoudingen gunstiger (lijken te) worden. Het gevolg is dat de opbrengstprijzen minder stijgen dan verwacht. Ik heb al langer het gevoel dat de FAO 'achter de markt aan projecteert' en dat de voorspellende waarde van de projecties daarom beperkt is.

De afgelopen tien jaar lieten, globaal gesproken, zien dat de melkprijs in de EU alleen gunstig is, als elders in de wereld (Nieuw-Zeeland, Australië, VS) de productie achterblijft, meestal door droogte. Bij gunstige omstandigheden elders is de melkprijs hier aan de lage kant. Ik moet nog zien dat dat de komende jaren anders wordt.

Laatste reacties

 • poldes

  bij boerderijmelkinkopers heeft de naam dat de melk prijs hoog is.
  op de boerderij volgt de uitbetaalprijs de hoge kostprijs niet.

 • mau

  de prijzen van dierlijke produkten en plantaardige produkten zijn idd communicerende vaten . De mensheid zou er goed aan doen om veel meer plantaardig te eten , maar vooral alle mensen in de dichtbevolkte opkomende economiën willen juist op z'n westers vlees en zuivel eten .
  De FAO zit er helemaal naast : door de beperktere houdbaarheid , gebrek aan termijnmarkten en de veel slechtere belangbehartiging zullen dierlijke produkten hoogop conjunctureel hoog zijn , maar wel de plantaardige prijzen structureel ondersteunen .

 • koestal

  als de melkprijs goed is maken economen daar weer een probleem van,als de melkprijs laag is ,hoor je ze niet

Of registreer je om te kunnen reageren.