Redactieblog

34 reacties

Gewasbeschermingsmiddelen en de buren

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen staat onder druk. Steeds meer bemoeit de publieke opinie zich met de toepassing van middelen.

Vroeger was dat iets waar alleen de gebruikers zich druk over maakten. De discussie over neonicotinoïden en de veronderstelde gevolgen voor de bij ligt nog vers in het geheugen. De finale conclusie daarover is nog niet getrokken.

Vorige week kwam een Amerikaans onderzoek naar buiten waaruit bleek dat bijen niet allen last hebben van insecticiden, maar ook van andere bestrijdingsmiddelen (met name schimmelbestrijders).

En deze week werd het concept-rapport van de Gezondheidsraad gepubliceerd, waarin met enige slagen om de arm werd geconstateerd dat omwonenden gezondheidsschade kunnen oplopen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de land- en tuinbouw. De Gezondheidsraad bepleit extra onderzoek en aanvullende toelatingseisen.

Wie beroepsmatig met bestrijdingsmiddelen omgaat is - hopelijk - op de hoogte van de gevaren die daarmee gemoeid gaan voor de mens, voor dieren en voor het milieu. De gebruiker draagt een grote verantwoordelijkheid en wie zich verantwoordelijk voelt, wil niet op zijn geweten hebben dat het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen schadelijk kan zijn voor de gezondheid van de buren. Dat de Gezondheidsraad nu aandringt op extra onderzoek en tegelijkertijd op extra toelatingseisen, is verstandig.  Nog beter is als de toepassers van bestrijdingsmiddelen zich nu al bewust zijn van de overlast die het gebruik kan veroorzaken. Voorkomen is altijd beter dan genezen.

Laatste reacties

 • schoenmakers1

  wordt het niet eens tijd dat de imkers hun bijen bij zich houden en niet zomaar overal ongewenst rond laten fladderen

 • Romeijn

  Uitstekende blog!

 • Mels

  Zou het niet zo zijn dat gebruikers dan al lang al allerlei ellendige zweren met pus en kinderen met enorme afwijkingen hadden als het echt zo enorm gevaarlijk was. Zij staan tenslotte het meest in contact met de middelen. Gelukkig zijn mijn kinderen en ik kerngezond. Willen we niet teveel zien wat er niet is? Wil niet zeggen dat ik maar wat aan rommel en mijn kop in het zand steek maar enige schepsis ontbreekt mij niet. Ook meer nuance zou de onderzoekers sieren.

 • abtje

  Nog een andere benadering zou zijn om de imkers eens zich te laten verdiepen in de veredeling van hun volken. In plaats van alleen maar kweken op honingkwaliteit zou het onderhand ook geen kwaad kunnen om ze een beetje sterker te maken en een soort gewasbeschermingsmiddel-immuun.

 • Romeijn

  Ik kan iedereen aanbevelen om eens een cursus toxicologie op HBO-niveau te doen. Dan leer je wat verder te kijken dan bij een spuitcursus.

  @abtje: misschien is het eenvoudiger om gewassen zo te veredelen en te telen dat ze geen gewasbeschermingsmiddelen nodig hebben.

 • abtje

  @Romeijn Of je kunt het combineren. Dan kom je elkaar in het midden tegen.
  En voor de realistische mensen, de bijen worden wel steeds zwakker met het op deze wijze vermeerderen. Alle prikkels om sterk te worden worden weggehaald en je krijgt een soort kasplant-bij.
  Heb wel eens de indruk dat je ook niet over een korf mag hoesten, daar ze dan al doodgaan. Maar serieus, het word gewoon te steriel.

 • Mozes

  Als vleeskippen bepaalde afwijkingen hebben komt dat omdat ze te ver zijn doorgefokt op groeisnelheid. Als bijen gezondheidsproblemen hebben komt dat door de omgeving?
  We weten allemaal dat varkens, vleeskalveren, kippen en melkkoeien die het meest doorgefokt zijn het meest vatbaar zijn voor allerlei ziektes. Om antibioticagebruik te verminderen moeten we toe naar dieren die meer weerbaar zijn en eventueel in groei en melkproductie maar iets minder moeten presteren. Opvallend is dat zodra het om bijen gaat de dier- en milieuactivisten dit niet begrijpen.

 • Mozes

  Opvallend is verder dat 50 jaar geleden meer bestrijdingsmiddelen werden gebruikt als tegenwoordig en deze ook nog veel onzorgvuldiger gebruikt werden. Toen waren er echter geen problemen met de bijen en nu wel?

 • Romeijn

  @Mozes: waarop baseer je de uitspraken in #8 ?

 • Mels

  Romeijn,waar of niet waar,de eerste zin is terdege waar. Dat is ook wat ik aangeef. Gaan we niet te ver en zijn het niet diezelfde kritische consumenten(bleuh een beessie in me sla,gaatje in m`n appel) die eigenlijk het gebruik van een deel van de middelen veroorzaken? Door tegen bepaalde dingen preventief te spuiten voorkom je veel gewasschade terwijl bij ruimere normen voor wat betreft het uiterlijk van bepaalde producten er met(nog)minder middel gespoten kon worden of minder vaak. Dus ik zou zeggen voer geen hetze tegen de al bewuste gebruikers maar voer een hetze tegen de klagende consument die vervolgens de slaboer uitmaakt voor prutser als er een beessie in zit??? Beetje dubbel vind je niet of heb je een andere mening???

 • Mels

  Wordt het te lastig om deze stelling te pareren Romeijn???

 • J@gertje

  Toen 35 jaar geleden de eerste rustieke boerderijtjes werden opgekocht door westerlingen met het landlevensyndroom is het gezeik tegen de boeren begonnen.

 • Mozes

  Romeijn #9, de plantaardige sector heeft al jaren een programma voor vermindering van gewasbeschermingsmiddelen net zoals de dierlijke sector een programma heeft voor vermindering van antibiotica. Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is fors teruggebracht en pas daarna blijken de bijen plotseling problemen te krijgen.
  Het ziektebeeld wat wij zien bij de bijen doet mij denken aan de veehouderij. Als je fokt op hogere productieeigenschappen gaat de weerstand achteruit. Daar zie je de eerste tijd vrijwel niets van. Pas na langere tijd zal een bepaalde ziekte meer voorkomen, maar nog steeds weinig. Het probleem is nu dat een lagere weerstand op de eerste plaats leidt tot meer ziektes maar dat meer ziektes vervolgens leidt tot een hogere besmettingsdruk. Door die hogere besmettingsdruk zullen ook dieren ziek worden die niet de laagste weerstand hebben. Er ontstaat dus een vicieuze cirkel van meer ziektes, meer besmettingsdruk en weer meer ziektes.
  Het opvallende is nu dat een dergelijk proces zich tientallen jaren kan opbouwen zonder er veel van te zien, totdat, vaak door een toevalligheid, de pendel helemaal doorslaat naar de andere kant en vrijwel de hele populatie ziek wordt.
  Als dat eenmaal gebeurd is, is het heel moeilijk om de boel nog weer in het gareel te krijgen. Door de lage weerstand kan de vicieuze cirkel van ziekte en besmettingsdruk moeilijk doorbroken worden.

 • Romeijn

  @Mels: vanuit de biologische sector is altijd al aangegeven dat de normen voor het uiterlijk van groenten en fruit niet zo hoog hoeven te zijn. Het is vooral de detailhandel die die normen heeft opgeschroefd en de reguliere producenten die daaraan gehoor gaven. De mensen die werkelijk in het veld met de gevolgen die daaruit voortvloeiden te maken hadden kwamen daartegen niet in het geweer. Die gebruikten liever wat meer gewasbeschermingsmiddelen.
  @J@gertje: de mensen die rustieke boerderijtjes opkochten zijn in het algemeen mensen met een goede opleiding en gezond verstand want anders hadden ze het geld niet. Die mensen brachten een goed netwerk met zich mee waar veel plattelanders dankbaar gebruik van gemaakt hebben. Zo konden subsidies voor gebiedsontwikkeling verkregen worden die met alleen boeren niet haalbaar geweest zou zijn. Wel lastig, maar niet onoverkomelijk, dat ze anders tegen zaken aankijken. Voor iemand die altijd op dezelfde plek geboerd heeft is het soms wel eens lastig om voldoende afstand te nemen van plaatselijke gebruiken waar nooit goed over nagedacht is.

 • Romeijn

  @Mozes: tijdens het terugbrengen van gewasbeschermingsmiddelen is op nieuwe producten overgestapt waar onvoldoende gegevens over de gevolgen voor (wilde) bijen bij verstrekt werden. Deze hebben ook al langer problemen met gewasbeschermingsmiddelen; het is alleen plotseling veel erger geworden.
  Zou je verkeerde selectie onder landbouwhuisdieren misschien ook degeneratie ten opzichte van hun voorouders (met natuurlijke selectie) kunnen noemen?

 • abtje

  De gewasbeschermingsmiddelen producenten waren wel druk met het wel en wee van de bij. Ook zij weten dat zonder de bijen er een hele rare wereld ontstaat. Op de etiketten en gebruiksvoorschriften stond niet voor niets dat je niet mag spuiten als er bloeiende bloemen waren.

 • jordi 1455

  @abtje maar niet iedereen leest de etiketten, vooral de kleine particulier.

 • Mels

  Als wij ons daar niet aan houden levert dat een fikse boete op bij controle.......

 • drikhend

  Het zou heel mooi zijn als we zonder bestrijdingsmiddelen zouden kunnen werken . Maar we zijn deze al gewasbeschermingsmiddelen gaan noemen in de land en tuinbouw . Ga er vanuit dat de druk veel groter wordt vanuit de maatschappij om minder middelen te gebruiken . En als kan is dit goede zaak ,ook wat kosten betreft . Alleen moet de consument dan ook de luis in de sla accepteren als deze er een keer inzit . En niet de sla vol gif maar zonder luis uit een onbekend land kopen . De luis zie je wel het gif niet . Een spuiter zal altijd goed verantwoord spuiten en zeker bij aanwezigheid van mensen, dieren enz. in de buurt . En is het eten van een kropsla vol residuen uit Verweggistan waarschijnlijk gevaarlijker als een bespoten perceel langs uw verblijf .Het zal zo ver komen dat gewasbeschermingsmiddelen een soort medicijn voor planten worden en alleen bij hoogste nood ingezet mogen worden .Maar dan vind ik dat kropsla uit Verweggistan hier niet meer verkocht mag worden .

 • jordi 1455

  Biologische akkerbouw is niet rendabel en inefficiënt, we kunnen wel stoppen met bestrijdingsmiddelen gebruiken maar dan denk ik dat we wel GMO gewassen moeten gebruiken.

 • abtje

  Jordi Net als in de rundveehouderij gaan gangbaar en biologisch steeds meer op elkaar lijken. Je pakt elkaars voordelen en verwerpt de nadelen.
  Gewasbeschermingsmiddelen worden al minimaal ingezet en dat zal steeds verder gaan.
  Het gebruik ervan KAN schadelijk zijn en de halfwaarde tijd zorgt evoor dat het probleem niet onoplosbaar is. Oftewl, na verloop van tijd is het over.
  Sleutelen aan genen echter kan ook fout gaan en dan heb je geen halfwaarde tijd. Hoe zulke fouten hersteld moeten worden weet niemand, maar ga er maar vanuit dat als het fout gaat het niet meer te herstellen is en dan hebben we pas een probleem.

 • jordi 1455

  @abtje maar het is het 1 of het ander. Om eerlijk te zijn heb ik ook liever (chemische) bestrijdingsmiddelen dan GMO's.

 • Romeijn

  Het lijkt mij dat gangbaar juist steeds meer op biologisch gaat lijken en biologisch nauwelijks iets van gangbaar overneemt. Gewasbeschermingsmiddelen afwegen tegen GMO lijkt me een beetje onhandig omdat die nu juist in combinatie het meest succesvol zouden moeten zijn.

 • abtje

  Zolang je een vrije keuze hebt kies ik voor iets wat nog eventueel te repareren is of waar je op van terug kan keren zonder de natuur onherstelbare schade aan te doen, dus zonder GMO.
  En gelukkig is de landbouw in beweging, is het een prachtige tak van topsport die niet stilstaat en blijft verbeteren. Dat mis ik bij de biologen, het staat stil, of beweegt te langzaam. De gangbare landbouw loopt niet alleen in maar passeert de bio op steeds meer punten.
  Geeft niets ,maar om als bio onderscheidend te blijven zullen ze toch iets moeten bedenken. En anders gaat het gewoon in elkaar op.

 • leo,s vriend

  Romeijn,biologisch schuift flink op richting gangbaar: het geitewollensokkengehalte neemt flink af omdat men inziet en ervaart dat ot en sien achtig landbouw bedrijven niet voor een duurzaam inkomen kan zorgen.Met als gevolg dat de schaalvergroting in de biosector hard gaat.En de verzakelijking slaat ook toe.

 • leo,s vriend

  abtje,Volledig met je eens,Ik vind het alleen jammer dat dat 'bedenken'soms overgaat in schoppen richting gangbaar.Gebeurt uit onmacht dat weet ik wel maar het blijft jammer.

 • trijnie

  Ik heb dit hierboven gevolgd, een anekdote: 30jaar geleden misschien, een boer loopt hier langs de sloot, emmer met één of ander middel borstel erin, blote handen. De grote zuring wordt bestreden met, ja, borstel uitschudden op de zuring. Boer leeft allang niet meer, ik weet niet waaraan hij dood is gegaan.....zuring staat er allang weer.

 • abtje

  @Trijnie Het is de toon die de muziek maakt. Zoals je al begint, een boer loopt langs de sloot. Totaal niet relevant, beschermingsmiddelen horen niet langs/bij oppervlaktewater. Die boer liep op de akker/ in zijn weiland.
  En misschien zat er wel wat biologisch in die emmer...
  Bovendien paste die boer tenminste geen volveldsbestrijding toe, maar pleksgewijs. Ook al grote klasse...
  Dat die man zijn dood nu door jou gelinkt word aan het toepassen van gewasbescherming is ook niet kies...
  En het laatste puntje is, er is dus geen onherstelbare schade aan de natuur toegebracht, er staat weer zuring.
  Dan kan je het bovenstaande gvolgd hebben, er veel van opgestoken? Jouw vooroordelen hebben alweer gewonnen, denk ik maar zo...

 • Romeijn

  Zo te lezen hebben we allemaal een beetje last van 'oversimplificatie'. De werkelijkheid blijft een stuk genuanceerder dan in de bovenstaande reacties geschetst.

 • abtje

  @Romeijn Gutte gut, welke uitgeselecteerde groep agrariers rijden en nu weer door het rode verkeerslicht in jouw optiek???

 • trijnie

  Abtje het is bij jou niet overgekomen zoals ik het bedoelde. Het is zeker 30 jaar geleden en ik bedoelde met die emmer en borstel en blote handen te zeggen dat men zo gemakkelijk omging met gif. En het feit dat de zuring weer terug is: het helpt maar even.

 • abtje

  En dat is toch ook de bedoeling? Dat het tijdelijk werkt? We willen niet de hele wereld slopen, hoor. We willen zo efficient mogelijk werken met de natuur.
  Zit er zuring in het hooi, dan mag je het van de koeien zelf opeten.
  Ik weet dat je het goed bedoelt en dan denk ik dat je het doorkrijgt en dan parkeer je weer zo'n anekdote waarvan ik denk, moet dat nu, zit ze de boel te zieken of heeft ze het zelf niet door?

 • trijnie

  @abtje, ik zat hierboven niet te zieken en ik had zeker niet wat tegen op de boer die het deed, aardige oude man, hij kwam van 15 km ver , ze hadden hier het hooi en pinkenland. Hij kwam meestal op de fiets kijken hoe het er mee stond en wij waren 'medeoppassers' Je mag het geloven of niet maar ze maaiden en schudden nog met de zeis. Alleen het oprapen gebeurde met een opraper.
  En het land stikte van de grutto's en leeuweriken.
  Het was gezellig, altijd tijd voor een praatje, was het nog maar zo.....

 • trijnie

  En die bij die sloot dat mag nu niet meer maar het is nog niet zolang geleden dat hier achteruit land, sloot en weg berm in ene door de spuitbalk meegenomen werd. Alle, wat men noemt, onkruid weg.... Er gebeurt zoveel wat niet moet of mag.

Laad alle reacties (30)

Of registreer je om te kunnen reageren.