Commentaar

1051 x bekeken 9 reacties

Ganzenoverleg neemt te veel tijd

De manier waarop het veelbesproken ganzenakkoord wordt ingevoerd, verdient geen schoonheidsprijs. Wat staat landeigenaren in overwinteringsgebieden komende winter te wachten?

Het is een groot vraagteken. De provincies en de G7, de zeven organisaties die samen een ganzenakkoord sloten, nemen tot 1 oktober nog de tijd om de zaak uit te werken. Dat is wel erg laat. Op die datum lopen de contracten af van 1.400 boeren die ganzen opvangen in foerageergebieden. Zij hebben er recht op te weten wat volgt.

Terwijl duidelijkheid over vergoedingen uitblijft, worden wel stukjes van het nieuwe beleid alvast ingevoerd. De oude foerageergebieden zouden pas na herbegrenzing worden omgedoopt tot rustgebied, waarna daar binnen een nieuwe, royale vergoeding zou gelden. Die herbegrenzing is lastiger dan gedacht en dus nog nergens klaar. Maar voor het gemak worden de regels alvast van toepassing op de oude foerageergebieden.

Ook daarbuiten moeten de ganzen grotendeels met rust gelaten worden, komende winter. Want hoewel de bestrijding in de zomer nog op gang moet komen, geldt deze winter wel alvast de beoogde winterrust. Afschot mag alleen bij kwetsbare gewassen.

Dat is slordig. Het is de G7 niet echt aan te rekenen. Deze organisaties gaan al ver in het nemen van bestuurlijke verantwoordelijkheid. Het is vooral de provincies te verwijten. Er is een flinke groep jagers die deze bestuurslaag wantrouwt omdat ze alleen aan geld zou denken. Door zo te talmen, doen de gedeputeerden te er weinig aan dat wantrouwen weg te nemen.

Laatste reacties

 • Aerschot

  Spijker misgeslagen. De provincies, verenigd in IPO, hebben zich tot op heden keurig aan de afspraken gehouden die ze met de G7 hebben gemaakt. Dat er nu niets van terecht komt puur en alleen door het feit dat het ganzenakkoord een praktisch NIET uit te voeren akkoord is wat probeert de kool en de gans, sorry, de geit te sparen. Dit merk je in de alopgerichte GAK's. ONUITVOERBAAR!!! En nu hebben we weer een tekort van 1,5 miljoen. Laat me raden wie dit gaat betalen...

  Wim Brus
  LTO Noord Overijssel/Flora en Fauna

 • Aerschot

  Sterker nog, door het G7 akkoord is het een geld discussie geworden. Terwijl geld en schade het gevolg zijn. In de tools kit die is opgesteld zitten namelijk onvoldoende gereedschappen om ook maar iets aan de oorzaak te doen. En de middelen die we nog hadden zijn al vroegtijdig weggegeven.
  We hebben twee keuzes. Of we houden ons met z'n allen aan het akkoord, of niet. In het laatste geval kun je de zaak dan beter opdoeken. Want niemand schijnt zich volledig aan het akkoord te houden. En elke provincie gaat voor eigen belang. Wat mij betreft houdt IPO de hand op de financiële knip. ZOALS AFGESPROKEN!

 • gjh

  Aerschot dit is weer een slap lto gelul er moeten knopen gehakt worden en niet pappen en nat houden en gewoon niet aan het akkoord houden en een groot gedeelte afknallen , in ons gebeid barst het ervan en je kan niet eeuwig blijven praten er moet iets gebeuren, wat jij doet is alles recht praten wat krom is typisch het slappe lto verhaal weg lopen voor de waarheid en proberen boeren zoet te houden dit kan je toch niet verkop[en aan die paar leden die het lto nog heeft

 • Aerschot

  Sorry, mijn fout. Eerste twee reacties zijn van dezelfde schrijver. LTO Noord Overijssel heeft zich vanaf het begin met hand en tand verzet tegen dit G7 geneuzel. Een foute beslissing maken kan iedereen overkomen. Maar erkennen dat je fout gehandeld heb is blijkbaar moeilijk. Het akkoord kan wat mij betreft al lang van tafel....

 • jordi 1455

  Aerschot een foute beslissing kan iedereen overkomen maar de LTO overkomt het regelmatig. Overigens ben ik het gjh mee eens, de LTO gaat liever nog in gesprek dan dat ze zeggen dit zijn onze eisen en doe er wat mee.

 • Gijs Gans

  Brus heeft als enigste lto bestuurder zich altijd tot het uiterste verzet tegen het g7 accoord. peter de koeier heeft altijd zijn achterban verkocht waar ze bijzaten omdat hij altijd informatie heeft achtergehouden voor alle portefuillehouders van lto ook nu doet hij dat weer. als dit accoord doorgaat dan heeft het absoluut niet aan brus gelegen ook wil P dK weer een deal sluiten met natuurclubs en weer krijgen de boeren minder geld in de opvanggebieden dit heeft de koeier al weer proberen te regelen in een achterkamertje. boeren wordt wakker en ga hier niet mee accoord.

 • Leo van Malsen

  Wie had dit dan anders verwacht? De provincie bestuurders zijn hier zelf vogelaars en kunnen niet genoeg krijgen van de vele ganzen. Dat hun prive voorkeur de mogelijkheden die de FF-wet ons geeft in de weg staat weten wij al jaren. Nu demonstreert men dat weer eens door de TBO's niet op hun plichten te wijzen mee te doen aan de door hen ondertekende uitvoering, door zelf hun gebieden ook niet open te zetten voor jagers, door deze bijna afgelopen zomer vooral geen haast te maken van werkbare ontheffingen, en ga zo nog maar even door.

  Het wordt tijd dat de EU te horen krijgt dat met het vele geld, bedoeld voor de bevordering van biodiversiteit, het tegenovergetselde effect bewerkstelligd doordat de vele ganzen in botsing komen met bijzondere soorten in natuurgebieden en zelfs met weidevogels. Bovendien blijft er teveel geld van hangen bij LTO-projecten (Boer en Natuur) en komt er onvoldoende bij de boeren terecht. Ik heb dit initiatief inmiddels opgepakt en maar kijken wat daarmee bereikt kan worden.

 • PetervanKempen

  In feite is de G7 in zwaar weer gekomen dor de EIS van Vogelbescherming dat er absoluut geen ganzen mogen worden geschoten in de winter. Die EIS is niet realistisch , omdat de door nederland voor winterganzen afgesproken opvangquota van trekkende ganzen 4 maal zijn overschreden. Daar bovenopo is er in natura 2000 gebieden gewoon geen eten voor die migranten uit de toendras, en daardaar is de schade druk bij omringende veehouders groot. VEEL TE GROOT, in aanmerking nemende dat de fourage binnen natura 2000 gebied niet geleverd wordt. Zou de LTO bij zinnen komen, en de vergunning van winterbestrijding minimaal gaan bevorderen vanaf 1 november tot 1 januari, en daarna WEER NA 1 MAART, dan worden door dat selectief afschot duizenden ganzen van soorten die volstrekt niet bedreigd zijn verminderd en wordt het betaalbaar de boeren in rustgebieden een fatsoenlijke vergoeding te geven voor de opvang en voedsel wat in Natura 2000 gebieden NIET AANWEZIG IS. Dat Vogelbescherming dreigt met opstappen lijkt me geen ramp, wat doen zij eigenlijk voor de G7 en de doelstellingen?? Ik ben van mening dat VB alleen de kosten oipdrijft en partijen tegen elkaar uitspeelt. Van goed gedocumenteerd opvang beleid van de aantallen waarvoor we een plicht hebben komt zo niets terecht, en dat is jammer.

 • koestal

  De burger heeft geen last van de ganzen ,dat is het probleem

Laad alle reacties (5)

Of registreer je om te kunnen reageren.