Redactieblog

3238 x bekeken 43 reacties

Boeren in houdgreep FrieslandCampina

“Een haat-liefde verhouding”, noemt Hanna de relatie tussen FrieslandCampina en de leden. “Er is wel kritiek, maar geen alternatief”, is haar mening. De cijfers wijzen het uit.

Zoals bekend krijg je 5 cent per kilogram melk vertrekpremie mee van FrieslandCampina als je de melk gaat leveren aan een andere zuivelfabriek. Dat kan nu een paar jaar en in totaal hebben er tachtig boeren gebruikgemaakt van de regeling. Vorig jaar waren het er dertien.

“Je kunt als boer het dus nergens beter krijgen”, constateert Hanna. “Zuivelfabrieken in ons land betalen kennelijk een lagere melkprijs uit dan we verwachten van FrieslandCampina. Dus heeft het geen zin de premie te beuren en over te stappen. Zo heeft FrieslandCampina haar leden in een houdgreep. Misschien ongewild, maar het geeft wel veel mogelijkheden voor de leiding.”

Die kan inderdaad doen wat ze willen. Grote boeren kunnen nog zo ageren tegen de weidemelk-regeling, maar het gaat door zoals de bobo’s het in hun hoofd hebben. En daar zijn ze helder over. Het gaat in de richting van duurzaam en milieuvriendelijk.

“Ze doen het heel handig en verstandig”, meent Hanna. ”Ze zeggen eerst wat de koers is, leggen die uit aan de leden en gaan dan aan het werk. Ze hebben een machtig wapen voor sturing en dat is de melkprijs. Met toeslagen en kortingen kunnen ze het beleid sturen in de richting die ze willen. De leden, die het er niet mee eens zijn, gaan knarsetandend akkoord. Er is immers geen alternatief."

Ik denk nog steeds dat de komst van A-ware hier verandering in kan brengen. Als die straks in bedrijf is, dan zullen de grote, ontevreden boeren van FrieslandCampina die kant opgaan. Alleen daar voorzie ik in de toekomst een concurrerende melkprijs.

A-ware is echter niet actief met boeren bezig. Onze Hans heeft al een paar keer geprobeerd een afspraak te maken, maar dat lukt niet. We wonen te ver van Heerenveen. Alleen voor het Noorden is A-ware dus mogelijk aantrekkelijk.

“Het blijft betaalde liefde tussen de leden en FrieslandCampina”, sluit Hanna af.

Laatste reacties

 • abtje

  Vergaderboer stelt zijn blogs samen uit discussie items op dit forum?
  Geen enkele melkverwerker is actief met boeren ronselen. Officieel, althans. Door een ledenstop/leverancierstop hoeven ze niet bang te zijn dat de boeren massaal vertrekken bij een verwerker. Anders was Bel Leerdam nu onderhand leverancierloos... Hadden de verwerkers deze 'afspraken'niet, dan zag het er heel anders uit. Ook voor FC, dan konden ze als grootste geen boeren betuttelen en sturen in hun eigen bedrijfsvoering. Nu moeten kleine luizen als Vreugdenhill en Delta zorgen voor de melkpijs.

 • info58

  het probleem is de registratie van het quotum op naam van de zuivelfabriek.

 • natuurboer

  Door de oprichting van de DMF (Dutch Milk Foundation) hebben de verwerkers onderling allang afgesproken hoe de totale Nederlandse melkplas onder hen verdeeld wordt. Er wordt nu al 1,2 miljard liter DMFmelk van FC leden naar de concurrenten van FC doorgesluisd. Maakt het dan wat uit van welke verwerker je lid/leverancier bent?

 • Mozes

  Er is bij FrieslandCampina ook nog zoiets als een ledenraad.
  Deze ledenraad volgt niet altijd het bestuur. Zo wilde noch de directie noch het bestuur een deelweidegang met een halve weidepremie. Toch is deze er gekomen.

 • Mozes

  Dat veehouders vast houden aan FC of Cono heeft niet zozeer met een houdgreep te maken maar met vertrouwen. Zolang ze bij de beste uitbetalers horen, iedere maand op tijd het melkgeld betalen en zekerheid geven in melklevering is er geen reden ergens anders heen te gaan. Op basis van dit vertrouwen is men ook bereidt mee te gaan in duurzaamheidsbeleid. Men ziet immers goede resultaten.

 • natuurboer

  De DMF vereist dat er omgerekend ongeveer 2000 FC leden dienen over te stappen naar een andere verwerker. En in het huidige tempo van gemiddeld 20 per jaar gaat dat overstappen dus 100 jaar duren.

 • abtje

  @Natuurboer Ook dat heeft de FC in eigen hand. Nu zijn er een paar groten weg die met het verplichte weiden moeite hadden. Als de FC straks bijvoorbeeld zegt dat de koeien niet meer onder een asbest dag mogen zullen er wel weer een paar vertrekken. Zeggen ze dat je geen tweede tak mag hebben zoals varkens of kippen of mestkalveren, zullen er weer vertrekken.
  Dat wil niet zeggen dat dat stomme regeltjes zijn, dier of bedrijfstechnisch, of wat dan ook. Maar het geeft aan dat je ook (te) ver kunt gaan als afnemer.

 • Verhoek25

  Binnenkort gaan ze eisen dat elk lid zijn EU subsidie in moet leveren bij FC net als kalverhouders bij Van Drie. Dan pas kan FC echt de hoogste uitbetaling per kg. melk garanderen. Je mag als moderne slaaf al 14 keer per week verplicht op vaste tijden in de melkput staan op tijden dat een ander vrij is. Moet je je steun ook nog inleveren, gelukkig maakt een topinkomen veel goed.

 • Mozes

  Verhoek25, je bent niet verplicht om 14 keer per week op vaste tijden in de melkput te staan. Je bent vrij om een ander beroep te kiezen.
  Je bent ook niet verplicht om aan FC te leveren. Je bent vrij om aan een andere afnemer te leveren met betere leveringsvoorwaarden.

 • Verhoek25

  Je moet de landelijke politiek in Mozes, tegen iedereen die het niet met jouw beleid eens is zeg je dat hij niet verplicht is om in Nederland te blijven.

 • daan1908

  Verhoek , jij kunt altijd nog postbode worden kan je mooi in Nederland blijven . Wat een geklets !

 • koestal

  er hangen zo zachtjes aan heel wat toeters en bellen aan een glaasje melk

 • wmeulemanjr1

  Ja veel toeters en bellen en zeer weinig meerwaarde voor de producent(t'boertje) of beter omschreven: slaafje van de cooperatie met zijn groots betaalde 'superieurleiderschap' die steeds weer wat nieuws bedenken voor de immer trouwe leden in hun 'grootse zuivelrijk'

 • poldes

  mozes,
  wil jij morgen een dubbeltje per liter meer ontvangen als nu;ga dan nu opzeggen dan kun je over een half jaar weg.
  maar weet je waar naar toe?
  ook jij bent niet vrij.

 • Mozes

  Je kunt naar A-ware, DOC, Milcobel of de spotmarkt. Verder is het je eigen keuze om melkveehouder te zijn.

  Mijn reactie is geïnspireerd door het gebruik van het woord 'slaaf'. Jezelf slaaf noemen is ronduit belachelijk.

 • johannetje

  als je jezelf slaaf voelt, direct een bord voor de deur zetten met ' te koop' er op. Wat een vertoning. Man, je bent ondernemer, gedraag je daar naar! Ga anders als gemeente ambtenaar aan het werk, lekker risicoloos.
  Onnozel geklaag.

 • johannetje

  Dan brengt de melk te weinig op, dan is de diesel te duur, dan is de brok te duur, of de kunstmest of noem maar op, het ligt altijd aan de LTO, of aan de politiek, er is altijd wel wat te zeuren.
  Een grote klaagzang. Ik snap niet dat sommigen hier nog boer willen zijn, wat een zwaar bestaan, altijd opgedrongen door een ander, nooit door jezelf.
  ach en wee............

 • Kerkweg001

  Ik ga naar A-ware wie gaat er mee, het lid zijn van FC stelde toch al niks voor....

 • W Geverink

  Nou ja johannetje, ondernemer is wel een tikkeltje overdreven. Jullie zijn de mensen die het werk in het minder rendabele gedeelte van de keten rond zetten. Als er wat aan te verdienen zou zijn kochten de fabrieken zelf wel melkveehouderijen en zetten daar bedrijfsleiders op. Maar ja, als je zo'n bedrijfsleider een gangbaar loon moet betalen en overuren dan zit je zo over de twee keer modaal.

 • Mozes

  Kerkweg001, waarom moet een ander met u meegaan? Een ondernemer maakt zijn eigen keuzes onafhankelijk van een ander. Dat u vraagt of anderen met u meegaan laat precies zien waar het bij sommigen scheef zit. Ze zijn niet in staat eigen keuzes te maken en daar zelf de verantwoordelijkheid voor te nemen. En dan voelen ze zich slaaf.

 • wmeulemanjr1

  Zo is't maar net W Geverink, wij melkveehouders rekenen onze uren niet (hoeft ook niet) maar als wij onze uren op geld zouden zetten, zoals 'talent in de top alleen maar voor zeer veel geld wat goeds kan doen' zijn wij leden van de coop de grootste sukkels!! Slaaf is misschien iets te negatief uitgedrukt. talent mag geld kosten zeggen sommigen, het talent van de melkveehouder zeer af en toe iets kosten en dan roepen we meteen holee, we maken ons voorlopig nergens meer druk over, maar is ondernemen niet vooruitzien??

 • natuurboer

  Een boer als ondernemer, is dat wel waar? De rechten en plichten die de Kamer van Koophandel stelt aan ondernemers buiten de landbouw zijn van een geheel andere aard dan die van een boer als ondernemer. Wanneer boeren gebruik kunnen maken van dezelfde rechten en plichten zoals ondernemers buiten de landbouw die hebben, dan zou een boer zich ondernemer kunnen noemen. Echter die rechten en plichten hebben boeren niet. Strikt juridisch gezien kan een boer geen ondernemer genoemd worden.

 • Mozes

  Natuurboer, welke rechten en plichten zijn dat?

 • alco1

  Veel boeren voelen zich goed bij wat ze doen, een soort trots. Overstappen op een andere afnemer toont een soort onvrede. Laat echter de financiele nood maar hoog komen, dan wordt er wel anders gedacht, maar dan beseft iedereen ook weer dat er een verklaring moet zijn waardoor prijzen zo verschillend zijn. Kortom, hogere prijzen nu, heeft consequenties voor de toekomst en dat weet de boer als geen ander.

 • natuurboer

  Mozes, ik noem er eentje. Volgens de KvK is iedere ondernemer verplicht om de afnemer een factuur te sturen voor geleverde goederen of diensten. Heb jij FC al een factuur gestuurd voor je geleverde melk?

 • Rip

  Een leveringscontract is ook een factuur, natuurboer. En FC is een coöperatie en daar stel je samen de leveringsvoorwaarden vast. Je opmerking klopt dus voor geen meter. En let op mijn woorden, elke boer, die geen ondernemer is, redt het in de toekomst niet.

 • Mozes

  Wat een onzin natuurboer, een coöperatie is een onderneming die eigendom is van de ledenmelkveehouders en die tot taak heeft de melk van de leden voor gezamenlijke rekening te verwerken en vermarkten. Dat is dus totaal wat anders dan bv een aannemer die een rekening stuurt naar klanten. Om het verschil nog meer duidelijk te maken: heb je ooit meegemaakt dat een boer een aannemer moet laten bouwen zoveel als de aannemer maar wil? Een lid-melkveehouder mag zoveel melk produceren als hij wil, de coöperatie is verplicht alle melk af te nemen.
  Die redenering van jou over die factuur heb ik vaker gehoord. De denkfout die hier gemaakt wordt is dat men deelname in een coöperatieve vereniging verwart met levering aan de spotmarkt. Op de spotmarkt kunt je zelf een factuur sturen maar daar staat tegenover dat je geen leveringsrecht hebt.

 • wmeulemanjr1

  Zeg Rip # 26, de leveringsvoorwaarden samen vaststellen? Dat geloof je toch zeker zelf niet, en een goede ondernemer is iemand die een 'balans' kan vinden tussen goed presteren en ook vrije tijd om leuke dingen te doen, ook daar is geld voor nodig.

 • koestal

  FC zit in de houdgreep van de NMA

 • koestal

  wat een onzin met de discussie over weidemelk ,er zij heel veel comfortabele stallen voor koeien,waar de koeien het prima naar zin hebben,het is een hersenspinsel van die zgn actievoerders die de koeien in de wei willen hebben,laat ze maar met mooi weer naar bejaarden- en verpleeghuizen gaan en een wandelingetje maken met deze bewoners,daar is grote behoefte aan ,komen deze mensen ook eens buiten

 • Rip

  Koestal heeft geen enkel gevoel voor maatschappelijke ontwikkelingen. Het is niet belangrijk wat een boer vindt, maar wat de consument er van denkt. En die willen de koe in de wei. Mensen met meningen als die van Koestal zijn gevaarlijk. Zij zijn de reden dat actiegroepen alle kans krijgen, evenals de Partij voor de Dieren. Marianne Thieme krijgt de zetels in de schoot geworpen door kortzichtige mensen als Koestal. En als luis in de pels is de PvdD met Thieme als boegbeeld erg lastig. Veel regels, die Koestal zelf niet wil, heeft hij zelf bevorderd.

 • alco1

  @Rip We zullen het nog eens proberen uit te leggen. Ik ben zeer zeker niet tegen weidegang en ook een premie voor het in stand houden ervan is prima.
  Maar de hele promotie voor weidegang is gemaakt al zou weidegang veel beter zijn voor de koeien dan het permanent opstallen en dat is het punt waardoor er menings verschillen ontstaan. Ik durf zelfs te beweren dat er met permanent opstallen minder gauw problemen ontstaan door het konstantere voer aanbod. Om er dus iets door te krijgen is de consument misleid, waardoor er nu een situatie is ontstaan dat de maatschappij opstallen onterecht afgekeurd.

 • W Geverink

  Voor FC is het goedkoper om een wit voetje te halen door de boer uit te spelen tegen de consument. Wat wel of niet beter is voor de koe doet er dan niet meer toe. De vraag naar zuivel wordt niet vergroot maar er wordt geprobeerd marktaandeel af te pakken van andere zuivelaars op kosten van de eigen leveranciers

 • Mozes

  Nee Geverink, er wordt geprobeerd om het huidige marktaandeel tegen een hoger prijsniveau te verkopen en de consument er van te weerhouden het goedkopere winkelmerk te kopen.

 • alco1

  @Mozes. Het prijsniveau blijft hetzelfde, met weer een regeltje erbij en wat nog erger is. De tweespalk tussen de boeren.
  Biologische boeren houden hun hart vast dat hun manier van boeren ook een gemeengoed wordt met gangbare prijzen en gangbare landbouw onterecht een stempel opgedrukt krijgt.

 • Mozes

  Alco1, alle winst in de verszuivel wordt gemaakt op de eigen merken. Het vullen van pakken van het winkelmerk is kostprijsproductie zonder winst, waarbij men ook nog uitgespeeld kan worden tegen anderen. We moeten dus activiteiten ondernemen om de consument zover te krijgen dat hij het duurdere Campinamerk koopt in plaats van het goedkopere winkelmerk.

 • alco1

  Utopie. De groep die extra wil betalen is maar heel klein, maar een fractie van de gehele markt. Waar het omgaat is dat opstallen ongewild een negatief stempel kreeg en weidegang een gemeengoed met gangbare prijzen. Tel daarbij de veroorzaakte tweespalk, wat de marge over de totale melkprijs nog wel eens lager gemaakt zou kunnen hebben. De meerprijs van eigen merk komt niet van het weidemelk predicaat maar door de smaakvolle toetjes en dat er bijna niet meer geconcureerd kan worden met winkelmerken, komt veelal door de extra regeltjes waar wij hier mee te maken hebben.

 • blauwekei

  Weidemelk enweidemelkpremie-discussie is onzinnig.schaf de weidemie af.Koeien lopen geen 365 dagen in de dewei.geef elke melkveeboer de plicht in dezomer periode minimaal 10 melkkoeien in de wei te hebben voor het imago.Of er nou 10 of 150 lopemaakt de burger niet uit.Ziet door de bomen het bos niet meer.

 • Rip

  Alco1 en onder meer Koestal: jullie vergeten echt de maatschappelijke ontwikkelingen. Kopen jullie een trekker met een slechte reputatie? Gebruiken jullie een loonwerker met een slechte naam? Kopen jullie voer van een malafide handelaar? Nee toch? Daarmee moeten jullie weidegang vergelijken. Dat verbetert het imago van de sector en dat levert geld op. Daar profiteren ook mensen met meningen als alco1 en Koestal van.

 • alco1

  @Rip We zienecht wel wat de maatschappij wil en we zien ook echt wel dat het tij niet meer is te keren, we moeten er in mee. Wat we willen zeggen willen. Doordat sommige mensen hun zin hebben willen doorvoeren is de consument nonzins verkocht. Iets wat niets oplevert, maar wel weer nieuwe regeltjes geeft. Dit is voor een hele groep opstallers nog moeilijk te verkroppen.

 • koestal

  Imago levert altijd geen geld op,misschien wel een goed gevoel,maar met een goed gevoel en een lege portemonnaie hou je het ook niet lang vol

 • koestal

  het is een kwestie van economie en emotie

 • koestal

  ondanks de actie plofkip wordt er meer kip gegeten,ondanks de actie weidemelk wordt er ook meer kaas gegeten,de slogans zijn zo weer wegge-ebd

Laad alle reacties (39)

Of registreer je om te kunnen reageren.