Commentaar

7 reacties

Akkerbouw versus veehouderij

De belangen van akkerbouwers en veehouders lopen lang niet altijd parallel, integendeel. Voor belangenbehartigers betekent dat spitsroedenlopen.

Voorzitter Maat van LTO kan erover meepraten. Vorige nazomer pleitte hij voor het aanleggen van graanvoorrraden omdat de voerprijs hard steeg. Het akkerbouwdeel van de achterban was furieus. Om dezelfde reden weten akkerbouwers de redactie van Boerderij te vinden als in een commentaar of artikel zelfs maar de suggestie wordt gewekt dat graanprijzen ´hoog´ zijn.

Die gevoeligheid heeft een reden. Akkerbouwers zijn bang dat ze het onderspit delven tegenover de economisch veel grotere veehouderij. Dat speelt ook in de mestdiscussie. In principe hebben veehouders en akkerbouwers een gemeenschappelijk belang, namelijk ruime bemestingsnormen. Maar in de praktijk staan ze soms tegenoverelkaar. Zo is er nu scepsis in de akkerbouw over de verlenging van de uitrijdperiode. Deze maatregel van Dijksma is vooral ingegeven door de veehouderij: de mestputten moeten leeg, en niet door teelt-optimalisatie. Angst is dat deze concessie straks tegen de akkerbouw gaat werken bij onderhandelingen over het verdere mestbeleid.

Van hetzelfde laken een pak is de wens die in de veehouderijsector leeft om kunstmestgebruik in te dammen ten faveure van dierlijke mest. Dat is puur gedacht vanuit veehouderijbelang. Veehouderij en akkerbouw hebben elkaar nodig. Bij onderhandelingen in Brussel over het mestbeleid moet dat voorop staan. Afzet van (verwerkte) mest is het belang van de veehouderij, beschikbaarheid van voldoende goede meststoffen is het belang van akkerbouwers.

Laatste reacties

 • jan1966

  Laten we ons niet tegen elkaar uit laten spelen door de overheid is eigenlijk de strekking van dit verhaal

 • agratax2

  Jaren geleden werd de akkerbouw als oplosser vanhet mestprobleem neer gezet. Zij konden en moesten het mest overschot van de intensieve veehouderij maar afnemen, zodat die mannen hun winsten konden behouden. De akkerbouw mocht wel delen in de stront maar niet in het gewin, samenwerkingen in dezen die de intensieveveehouderij geld konden gaan kosten ten voordele van de Akkerbouw (vuilverwerker) waren onbespreekbaar. Hetzelfde geldt nog steeds. Voor het op pei; houden van de organische stof is de mest gift veel te laag, het is in mijn ogen niet meer dan een kunstmestvervanger en dan ook nog een slechte (verhoudingen zijn niet zo zuiver, dat er scherp mee bemest kan worden).

 • abtje

  Slim bezig Agratax1 Ook dierenhouders zijn consumenten. Bovendien wat gebruiken die dieren houders wel niet allemaal aan eindprodukten van akkerbouwers? Nee, lekker zo klagen helpt. Hoeveel restafval van de akkerbouw verdwijnt niet naar de dierenhouders terug zoals bierbostel, perspulp enz enz.
  Mest blijft een levend iets, kan je niet vergelijken met kunstmest.
  Gelukkig zijn de meeste akkerbouwers wat realistischer.

 • abtje

  Afgelopen week 20 ton aardappelsnippers gekocht, restafval. Moet anders verwerkt worden en dat kost geld, nu levert het geld op. Krachtvoer besteld, veel tarwe, mais en soya, raap en weet ik wel allemaal niet aan akkerbouwprodukt wat erin zit. Vorige week bij de buurman melasse over de kuil helpen verspreiden, ook weer van akkerbouw afkomstig.
  Zo maar enkele kleine voorbeelden.
  Is dit het niveau waar boeren elkaar mee moeten gaan contronteren? Of blijven we lekker normaal doen en samen elkaar sterker maken?

 • jaapjo

  Johan ziet problemen die er helemaal niet zijn, de akkerbouwer is nog steeds vrij om kunstmest of dierlijke mest te gebruiken

 • koestal

  nee ,de veehouders gebruiken ook weer veel graan in het voer

 • jvanleijsen1

  jammer dat Johan Oppewal dit zo heeft geschreven .
  Juist hij moet zich goed tot de materie begeven voordat hij zo'n leugenverhaal publiceerd !!
  Juist dit verhaal door hem gemaakt zet veehouder en akkerbouw lijnrecht tegen elkaar .
  De meststoffenwet gaat over de landbouwgrond in Nederland en verder nergens over en is eigenlijk een bodembeschermingswet en heeft niets met kippen , koeien of varkens te maken !
  Dikwijls is er uitstel gevraagd en bijna nooit gekregen omdat de meeste keren van de aanvraag het land te nat is en er dus geen noodzaak is en als het dan kwam dan vroeg men eigenlijk (als het nat was ) mogelijkheden om een milieudilict te plegen een intermediar of veehouder van zijn put te ontlasten .
  Dit jaar is het volledig terecht gekregen namelijk de hele natuur is 2 a 3 weken later . Of we er veel aan hebben is no 2 .
  Zie het als een stukje caschflo te goede van onze nederlandse landbouwgrond .
  En zowel veehouder als afnemer doe er u voordeel mee

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.