Redactieblog

4312 x bekeken 29 reacties

Zeven jaar zeker van subsidie

“Boeren betalen de rekening van de Europese crisis”, mopperde mijn buurman. “Onze toeslagen uit Brussel zijn een recht. Dat recht bouwen ze nu langzaam af. Er verdwijnt een stukje zekerheid onder ons inkomen”.

Hij kijkt boos en verongelijkt. Logisch. Als je er van uit gaat dat de subsidie voor boeren een eeuwig recht is, wordt je niet vrolijk van het landbouwbeleid tot 2020.
Ik sta er wat anders in. Een voortdurende subsidie uit Brussel is onhoudbaar. Hoe kun je het verdedigen in tijden van crisis en armoede dat bijvoorbeeld veehouders met een paar miljoen kilo melk zo rond de 70.000 euro subsidie per jaar bijgeschreven krijgen op hun rekening? Daar kunnen zeven bijstandsmoeders van leven.
“Zet die maar aan het werk”, zegt buurman. Op mijn vraag waar dan werk is, antwoordt hij: ”Iedereen die wil werken kan wel werk krijgen."
Ik ga de discussie niet aan. Als in Spanje 60 procent van de jongeren geen werk heeft, dan moet je Europees gezien daar wat aan doen. In Nederland is dat 10 procent. Het laatste jaar is dat verdubbeld en de stijging zet door. Kun je dan blijven verdedigen dat boeren recht hebben op forse subsidies, terwijl er te weinig geld is om stille armoede te bestrijden? Ik denk het niet.
Daarom kan ik mij wel vinden in het nieuwe landbouwbeleid. Wij krijgen tot 2020 de tijd om ons in te stellen op een rendabele landbouw. Een bedrijf op te zetten dat verder kan zonder subsidie uit Brussel.
Ook de aanpak vind ik goed. Alleen actieve boeren krijgen de subsidies. Vliegvelden enzovoorts niet meer. Jonge boeren krijgen een plus op de directe betaling van de toeslagen. Erg grote bedrijven worden afgetopt wat de uitbetaling betreft.
Kortom, ik kan prima leven met de zekerheid van de subsidie voor de komende zeven jaar. In die tijd moet vooral Hans er voor zorgen dat ons bedrijf ook zonder toeslagen een goed inkomen oplevert. En dat vindt hij volkomen normaal.

Laatste reacties

 • Flyinghollander

  Subsidie is dooddoener maar laat de markt ook vrij en daar zijn politicie bang voor. Want hoge prijs voedsel kan onrust brengen en brengt hun positie in 'gevaar'

 • jaapjo

  Juist,subsidies weg dan ook de mededingingsregels weg

 • fl

  als de kosten stijgen en de baten gelijk blijven wordt het voor hans nog eeem hele klus
  een melkprijs van 38 eurocent , 20 jaar terug kregen we ook al 80 cent voor de melk dus wat dat betreft niks vooruitgegaan, de kosten zijn wel gestegen
  Hans succes

 • alco1

  Van 70.000 euro kunnen zeven bijstandsmoeders rondkomen. Het is niet en/of, maar en/en. Wanneer zal de bom van de economie ontploffen. Ik zag net ook nog weer een heel veld vol met Polen aan het werk. Dit kan niet goed gaan, het geld is een keer op.

 • GerJoVi omgevingsadvies

  Boeren krijgen al decennia lang structureel te weinig voor hun product. Ze worden gewoon uitgeknepen. En trekt de markt iets aan dan moet de overheid opeens weer ingrijpen. En wie denkt dat de overige beroepsbevolking geen subsidie krijgt heeft het helemaal mis. die tarieven zijn totaal niet wereldmarkt conform. Een en al subsidie en belastinggeld. In Europa betaald 10% van de beroepsbevolking belasting. Dit zijn de bedrijven die een product produceren. De rest doet maar wat en leeft van belastinggeld.

 • schoenmakers1

  beste vergaderboer, het is allemaal heel normaal.
  Zou het dan ook normaal zijn de werknemers behoorlijk te korten op het salaris, deze vervolgens deels compenseren met een heleboel voorwaarden en dan na enkele jaren het helemaal afschaffen, de minima lonen, en de arbeid vandaan laten komen onder de noemer van wereldmarktprijzen, dus laten we zeggen 5 euro per week of zoiets voor een 70 urige werkweek, ja allemaal heel normaal, of is zoiets alleen maar normaal om voor boeren te laten gelden?

 • drientje

  Vergaderboer, ik ben het met je eens. Veel melkveehouders denken als een klein kind, en maar vragen, handje ophouden. De mededingen moet overigens wel worden aangepast, en bij onze verwerking, melkfabrieken,slachterijen moet de knop ook om. Produceren wat verkocht kan worden en niet andersom.

 • jaapjo

  drientje,ik denk dat de meeste varkensboeren nog wel ergens een hoekje mais hebben staan

 • kalkar

  Ik als varkensboer krijg geen subsidie, terwijl de inkomens al jaren dramatisch zijn. Dus bij welk loket kan ik terecht?

 • alco1

  @melkertje. Het pseudo 'Knorretje' past toch beter bij jouw werk. Ha Ha

 • hietkamp

  Zolang de overheid een beperking instant houdt, zoals melkquotum of dierenrechten dan is het toch ook meer dan logisch dat er steun verricht wordt of niet. Maar goed je wordt als zie er van wat je aan belasting betaalt. Bovendien moet je als boer alles in het I&R systeem zetten dat wordt verplicht bij wet en in die zelfde wet staat ook wat je een boer moet betalen. Dus wij(boeren) Betalen zelf de wet als ware. Dus ons inkomen korten en kosten opdrijven dat gaat niet werken. De bom gaat nog weleens af, omdat er gewoon zoveel bureaucratie is dat het onwerkbaar dreigt te worden.

 • Bison

  Hebben ze het over bijstandsmoeders in Africa hier of wat(foto)????
  Ik zie 1 vrouw met kinderen van 2 verschillende vaders.
  Hoeven die vaders die kinderen niet financieel bij te staan of is hun bijstand alleen nodig in lichamelijke vorm voor de moeder??

 • kloefer

  het word tijd dat er eens wat actie komt op tv dat de boeren daar eens kunnen laten horen hoe het is
  zonder subsidie , die we overigens eerst zelf moeten betalen via belastingen en dergelijke kun je in nederland geen GEZOND bedrijf hebben dus een inkomen alossen rente betalen en geld reserveren voor als er weer eens nieuwe regels komen en we de tent weer helemaal kunnen gaan verbouwen
  een ei is nu zelfs nog (omgerekend naar vroeger )goedkoper dan 50 jaar terug

 • info36

  Meneer de vergaderboer vindt zichzelf een hele jongen.Wat een walgelijke stoefbal. Als jij zoveel met bijstandmoeders op hebt kun je wel een beetje van je enorme inkomen aan hen overmaken. Laat ons met rust. Wij hebben die subsidie wel hard nodig, nog steeds ter compensatie van de vooroorlogse landbouwprijzen die nog steeds heersen.

 • kalkar

  Ik weet nog steeds niet bij welk loket ik als varkensboer moet wezen om ook mijn deel van de subsidies te innen. Wat zeg je? Is het geld op? Laat dan de koeieboeren een deel van hun subsidie aan de varkensboeren en/of kippeboeren geven.

 • Mozes

  Melkertje1, het loket waar jij moet zijn is het loket van de importheffingen. Toen in de jaren vijftig de EU is opgericht zijn graanvervangers vrijgesteld van importheffing. Deze graanvervangers zijn alleen geschikt voor varkensvoer en niet voor melkveevoer. Deze vrijstelling van importheffing voor graanvervangers was in feite een enorme voersubsidie voor varkensboeren. Dit is ook de reden dat sinds de jaren vijftig de varkenshouderij zich vooral heeft ontwikkeld in de buurt van de grote zeehavens. Als de melkveehouders nog net zoveel subsidie willen krijgen dan de varkenshouders via het voer hebben gekregen moeten de toeslagrechten nog wel honderd jaar blijven bestaan.

 • Mozes

  De landbouwsubsidies worden gegeven om de boer in staat te stellen voor onmogelijk lage prijzen te produceren. Zonder landbouwsubsidies zullen de voedselprijzen aanzienlijk hoger worden.
  Welke gevolgen heeft dit voor de koopkracht van een bijstandsmoeder?

 • kalkar

  Ik heb geen behoefte aan een lulverhaal van importheffingen rond de jaren vijftig en zestig. Ik wil nu een 20000,- euro, gelijk een koeieboer, rechtstreeks op mijn bankrekening. Ik ben er klaar mee dat die koeieboeren altijd subsidie krijgen en de rest kan verrekken.

 • truurd

  Ik ben het niet met je eens vergaderboer, als Brussel een vinger in de pap wil, dan word daar voor betaald. Het word anders als we geen beperkingen meer opgelegd krijgen, en als we mogen produceren zoals elk ander Europees land.
  Zelfde regels en wetten. Tot die tijd, betalen. Kijk als de babymelkpoeder op is omdat het naar Azië gestuurd word en daar worden al Kamervragen over gesteld dan ben ik benieuwd wat er gebeurt als al onze melk als poeder naar Azië gaat. Geen subsidie, geen regels, geen melk?

 • mau

  wie zegt dat vanaf 2020 de subsidies er helemaal af gaan ??
  we gaan tot 2020 nivelleren met oost-europa , hetgeen in die 7 jaar
  slechts gedeeltelijk gaat lukken en
  we gaan tot 2020 nivelleren binnen west-europa , de historische rechten
  (bedragen) gaan er af
  plus een beetje vergroenen en
  weer wat subsidie aan produktie van weinig rendabele activiteiten koppelen.
  Maar daarna , na 2020 ??

 • Kobonde

  Het geld dat we van de EU krijgen is helamaal geen subsidie maar een compensatie voor de lage prijzen voor onze produkten. zodat de voedsel prijzen laag blijven. Daarom zal deze comenpatie niet zomaar verdwijnen, omdat de
  levenssmidelen prijzen dan zullen stijgen.

 • drientje

  Maar Kobonde, de melk is momenteel duur, en toch de subsidie ontvangen? jouw verhaal raakt kant wal.

 • info36

  De melk duur? De benzine, die is duur. Melk kost niets.

 • gjcamps

  Kobonde heeft gelijk, door marktregulering en een kleine overproductie blijven de prijzen voor voedsel in europa kunstmatig laag. Zonder subsidies moet alles uit de markt komen, en ja dan moeten dus de prijzen omhoog vooral als je als de overheid kosten opdrijft: diesel, emisie reducties, etc.

 • Freriks

  @bison je vraagt je inderdaad terecht af waarom deze foto erbij staat. Maar jou conclusie is even stigmatiserend als de foto bij dit artikel. Misschien is de vrouw op de foto wel een medewerkster op een kinderopvang met 2 cliënten.
  voor de rest kan vergaderboer weer glimlachend achterover leunen. Het is hem weer gelukt om veel reacties los te krijgen. daarvoor schrijft hij zijn columns, niet om verstandige dingen te zeggen.

 • sneek1

  Laat de subsidies daar komen waar ze echt nodig zijn. Dat zijn dus zeker niet de melkveehouders en akkerbouwers onder ons. Deze groepen hebben een prima rendement gedraaid de laatste 30 jaar. Het inkomen was matig tot goed, maar de waardestijging van grond en gebouwen wordt vergeten. De meeste boeren die staken met hun bedrijf hebben een behoorlijke pot opgespaard waar een gewone werknemer allen maar van kan dromen. En met vele investeringen konden ze het inkomen nog drukken en profiteren van alle andere potjes die bedoeld zijn voor de minder bedeelden onder ons. Dus snel afschaffen die subsidies voor deze groepen.

 • miniplaat

  Ik wil niet zeggen dat melkveehouders geen subsidie meer mogen vangen, wat ik wel belangrijk vind is dat ALLE boeren een fatsoenlijk inkomen krijgen. Varkenshouders hebben al jarenlang diepere dalen dan de pieken hoog zijn qua inkomen, het ene gat moet met het andere worden opgevuld.. Dit hoeft niet met subsidie te worden recht getrokken, maar dan moeten de regels gelijk worden gesteld met de rest van het zogenaamde (één) Europa. Wij krijgen een hogere kostprijs door alle bemoeienis, dan mag daar best subsidie tegenover staan. Als vergaderboer wil klagen over de subsidie moet hij eerst zo eerlijk zijn om ook te klagen over het ongelijke Europa. De varkensboeren kunnen zo niet eeuwig door, dan wordt het een Chinese aangelegenheid om varkens te houden. Is kijken hoe Nederland zich redt, wanneer het voor voedsel afhankelijk wordt van het buitenland..

 • Bison

  Nou Freriks als die drie in de foto niet hetzelfde DNA hebben eet ik mijn sokken op...alle drie de zelfde wenkbrouwen en bubba's kin en onderlip.
  En mischien zit er nog wel een verse in de oven ook.
  Hier zitten er ook zat van die malloten die van de staat leven en maar doorfokken,..vader onbekend en/of te lui om te werken of zit in de bak en ook op staats kosten.
  Er zit ook zo'n nietsnut in de US,alleen z'n lul werkt,.. 22 kinderen bij 14 vrouwen, alle 37 leven van de bijstand.

 • Professor P

  Er zit een denkfout in vergaderboer zijn betoog. De subsidies van de EU komen via de boeren bij de bijstandsmoeders terecht. Als er geen subsidie was, zouden de prijzen fors stijgen. Subsidie en importheffingen horen samen op te gaan, anders krijg je het effect dat in dure landen het land braak komt te liggen, terwijl er elders schrale oerwoudbos wordt gekapt voor landbouw.

Laad alle reacties (25)

Of registreer je om te kunnen reageren.