Commentaar

2 reacties

Zelf mengen

Schaalvergroting en specialisatie gaan vaak hand in hand. Ze maken elkaar zelfs mogelijk en hebben onder meer geleid tot ontmenging van gemengde bedrijven. Dit gaat nog steeds door, ook binnen de verschillende sectoren.

Niet alleen zijn akkerbouw en veehouderij hierdoor uit elkaar gegroeid, ook daar binnen ontstaat specialisatie, zoals in pure aardappelteelt. Maar het kan ook anders. Als bedrijven maar genoeg omvang hebben, wordt het aantrekkelijk om taken juist weer naar zich toe te halen en uit handen van gespecialiseerde externe partijen te halen. Dat gebeurt nu volop op het gebied van voer, en dan met name in de varkenshouderij. Varkenshouders investeren in toenemende mate in eigen maal- en menginstallaties. Ze kopen zelf de voergrondstoffen in en maken hun eigen mengvoer. Ook in de rundveehouderij is deze trend waar te nemen. Mengvoerbedrijven spelen hier noodgedwongen op in om dan die grondstoffen maar te leveren, zodat ze niet helemaal omzeild worden.

Aanjager is de gestegen voerprijs en de verwachting dat deze nog lang relatief hoog zal blijven. Veehouders hopen hun voerkosten te drukken door de productie naar het eigen erf te halen. Met als drive kostenbesparing, gebeurt hier precies wat veel belangenbehartigers graag willen: een groter deel van de keten in handen van de boer – met als gevolg meer kans op rendement. De aandacht gaat in dit verband weliswaar meestal uit naar de afzetkant, naar de marge op agrarische producten. Maar het effect is hetzelfde.

Er is schaalgrootte nodig, de handel moet je liggen, het kost tijd en je moet uiteraard de nodige kennis in huis hebben – of kennis inkopen bij nog weer een andere partij. En niet onbelangrijk: een individueel bedrijf is kwetsbaar. Met één miskoop kan het voordeel van zelf mengen in een keer weg zijn. Zelf voer mengen zal dus niet het winnende recept voor iedereen zijn maar is in meer dan een opzicht een interessante ontwikkeling.

Laatste reacties

  • drientje

    De mengvoerindustrie moet onderhand zoveel afgeboekte voerschuld doorberekenen dat zelfmengen en grondstoffen aankopen al snel aantrekkelijk wordt. Bovendien weet ook nog 's wat je voert, ook daar kun je bij de mengvoerindustrie vraagtekens bij zetten.

  • RPG

    Precies zo is het..!

Of registreer je om te kunnen reageren.