Commentaar

3066 x bekeken 13 reacties

Waar zit het mestgat?

Het landbouweconomisch instituut LEI stelt in de jongste mestmonitor vast dat Nederlandse varkenshouders in werkelijkheid minder mest afvoeren dan ze volgens berekeningen van dat instituut zouden moeten doen. Daarnaast worden er volgens het LEI gehaltes doorgegeven aan Dienst Regelingen (DR) die simpelweg niet kunnen kloppen met de werkelijke waarden.

Of dit allemaal nog niet erg genoeg is blijkt uit dat onderzoek ook nog eens dat mestsoorten regelmatig anders worden gelabeld. Zo wordt bijvoorbeeld drijfmest van rundvee en varkens opgegeven als vaste mest. Bonter kun je het toch niet maken.

Volgens ‘Wageningen’ is onduidelijk waar de mest blijft die niet op papier is terug te vinden. Kortom het is weer een grote janboel in de mesthandel. Het riekt naar fraude. Fraude waar veel geld mee is te verdienen, want de afzet van mest kost de meeste veehouders in Nederland nu eenmaal erg veel geld.

Het niet voor het eerst dat er gesproken wordt van een ‘mestgat’. In de jaren negentig was zwarte mest een ware plaag. De mestwetgeving is daarna diverse keren veranderd en aangescherpt. Het probleem is echter gebleven, want de vraag waar alle mest blijft, blijkt nog steeds actueel. Het is daarom hoog tijd dat de veehouderij en het ministerie gedegen onderzoek laten doen naar de vragen in hoeverre er sprake is van fraude en in hoeverre de berekeningswijze van mestproductie en –afzet afwijkt van de werkelijkheid.

Laatste reacties

 • minasblunders1

  Google even op 'kringloopwijzer' en lach je een bult. Daar staat nl. letterlijk: 'De kringloopwijzer is gebaseerd op Wageningse rekenregels'. Dat geldt uiteraard ook voor MINAS, BEX en al die andere flauwekul die we al gehad hebben. Wageningse rekenregels wijken af van algemeen geldende rekenregels. Het is dan ook niet vreemd dat de uitkomsten ook afwijken.

 • somporn

  Wageningen moet zich zelf belangrijk houden,anders gaat daar de deur ook dicht.

 • probe14

  Er rijden savonds laat verdacht veel mestauoto's richting Belgie, zou dat er mee te maken hebben? Dikke fractie - dunne fractie.

 • Demeter Griend

  Gewoon een opstaand randje om het maisland ploegen en dan erop pompen leerde ik vroeger van mijn vader. Daar in dat mestgat kon heel veel drijfmest.

 • w v gemert

  De eerste vraag die beantwoord moet worden is of de theoretische modellen van Wageningen wel kloppen, naar mijn stellige overtuiging kloppen die niet. De basis is nog steeds bemonsteren (waar afwijkingen voorkomen tot wel 30% en soms nog hoger) en uitkomst hiervan vermenigvuldigen met het aantal dieren en dan nog met de geschatte mest productie per dier vermenigvuldigen. Iedereen die de lagere school heeft doorlopen weet dat die uitkomst absoluut onbetrouwbaar is. De Mestwet wet is op basis van deze rekenmodellen sterk aangepast met een geaccepteerde foutmarge van meer dan 20% (dit getal is niet hard maar een inschatting van mij) Dit in ogenschouw nemende is er geen verdwenen mest of een mestgat. Dit is sfeermakerij die een aantal personen/organisaties goed uitkomen, wel zwak van de journalist om hieraan geen aandacht te besteden.

 • j.verstraten1

  Kringloopwijzer ( nog geen beleid!) en bex hebben niks met varkenshouderij te maken maar dat wil niet zeggen dat in melkveehouderij geen fouten worden gemaakt. Begin maar vast met forfaitaire normen voor dikke fractie uit mestscheiding in te voeren, of in ieder geval een bandbreedte te hanteren.
  Fraude is de molensteen om het mestbeleid en het slechtste wat de sector kan doen is het te bagatelliseren, het stemmingmakerij te noemen of wageningen de schuld te geven. Dan zal de wal het schip keren en zijn we nog veel verder van huis.

 • minasblunders1

  Verstraten, waar het om gaat is dat er in welke mestwet dan ook, of het nu varkenshouders of melkveehouders of welke sector dan ook betreft, de fout centraal staat dat anorganische en organische (plantaardig of dierlijk) mineralen gelijkwaardig worden opgeteld/afgetrokken. Zolang men doorgaat met deze enorme blunder (die niets met wetenschap te maken heeft) zal de chaos ook blijven bestaan. Je kunt dat fraude noemen, maar men zou natuurlijk ook eens de hand in eigen boezem kunnen steken en inderdaad, zoals Ramaker terecht opmerkt, eindelijk eens kunnen controleren of de berekeningswijze wel klopt.

 • Jan Zonderland

  Ik vind dat de auteur wel erg gemakkelijk suggereerd dat er dan massaal fraude zou worden gepleegd. Hij had zich beter eerst eens wat kunnen verdiepen in zaken die in voorgaande reacties ook al worden opgemerkt, zoals de rekenmethodes die het LEI en Wageningen hanteren.

 • ed12345

  Jan jammer dat die grote plas er tussen zit jij en ik kunnen het best gebruiken

 • kiepel

  Intensieve boeren moeten een verplicht logboek bijhouden, dan is het zo opgelost.
  In het logboek moet maandelijks mesthoeveelheid staan (peilstok in put). Bij controle zal blijken of er een logische stijging in zit en als er dan in het voorjaar plotseling 2000 kuub weg is volgt er een grote boete en verscherpte controle.

 • henk fledderus

  Misschien moeten ze in Holland een ophouden om goud uit stront te halen.
  er wordt door het gezemel en door alle kustmatige regel giving een waarde aan mest gegeven die het niet heft.
  sta even still en denk eens na..... Froude. met mest... een beetje door geslagen of niet dan.
  alles bedacht en outgekouwd om mulieu schade te voorkomen? of om de schatkist te spekken...

 • J.Smale11

  Vorig jaar hebben we veel mestputten open gehad en schoongemaakt ivm verbouwing voor de ammoniakregels. In de meeste kelders stond een halve meter mest die zo dik is dat je bijna op kunt staan. Het is ook bijna niet weg te spoelen. Het heeft een structuur die doe denken aan zand of grind. Het zijn zouten uit de mest die gekristalliseerd zijn.
  Ook ik heb de afgelopen jaren elk jaar te weinig mest af kunnen voeren. Als je wilt weten waar het fosfaat is gebleven moet je op de bodem van alle mestkelders in de nederlandse stallen zijn. Elk jaar blijft er weer een beetje vaste fractie achter.

 • koestal

  Het mestgat zit in Den Haag bij de ambtenaren tussen de oren. En maar lekker dineren in die luxe restaurantjes in Den Haag.Doen die ambtenaren in Brussel ook,en ook nog even declareren

Laad alle reacties (9)

Of registreer je om te kunnen reageren.