Commentaar

10 reacties

Terecht geen APK voor trekker

Het Europees Parlement (EP) gaat niet akkoord met een verplichte APK voor landbouwtrekkers. Een terecht besluit. De invoering van zo'n verplichte periodieke technische keuring zou wel extra rompslomp en kosten met zich meebrengen, maar de verkeersveiligheid niet of nauwelijks bevorderen.

Er zitten nog wel wat onduidelijkheden in het - nog niet definitieve - besluit. Er is sprake van dat de keuringsverplichting wel gaat gelden voor 'commercieel gebruik'. Dat zou duiden op loonwerkers, al is dat op dit moment nog niet helemaal zeker. Dat roept meteen de vraag op: waarom loonwerkers wel en boeren niet? Gedachte is dat boeren meer op het land zijn en bij uitzondering op de weg, terwijl loonwerkers met grotere, snellere trekkers meer op de weg zijn. Maar die logica is niet waterdicht. Terecht dat men bij Cumela de wenkbrauwen fronst.

Veiligheid op de weg verdient aandacht, dat staat buiten kijf. Landbouwvoertuigen zijn te vaak betrokken bij ongevallen. Dit heeft te maken met hun omvang, hun snelheid, hun (on)zichtbaarheid en soms hun gedrag. Niet met de technische staat van onderhoud. Het autoverkeer is vast veiliger geworden van de APK, voor het landbouwverkeer is dat te zeer de vraag. Er is daarom te weinig reden om zoiets in te voeren. Wat niet wegneemt dat wie met een trekker de weg opgaat, ervoor moet zorgen dat hij aan alle eisen en voorschriften voldoet en strafbaar is als dat niet het geval is. Maar daarvoor is geen Europese regeling nodig. Gelukkig ziet het EP dat zelf ook in.

Laatste reacties

 • haverboer1

  de mentaliteit van de burger moet eerst veranderen ten opzichte van het landbouwverkeer. wordt vaak genoeg gesneden door inhalend verkeer of moet uitwijken omdat we met z'n drieën naast elkaar rijden doordat er iemand wil inhalen terwijl er een tegenligger aan komt.
  een APK lost dat NIET op, terwijl daar de ongelukken door komen.

 • Romeijn

  @haverboer1: met z'n drieën naast elkaar op de fiets: dat is zelfs in Nederland niet toegestaan; eigenrichting ook niet. Kijk ook eens naar je eigen mentaliteit.

 • abtje

  Lezen Romeijn, niet op de fiets, maar Haverboer komt een tegenligger tegen en onderhand duikt er een inhaler tussendoor.

 • trekker123

  APK gaat de veiligheid maar heel beperkt verbeteren. Shit happens, daar zullen we het mee moeten doen. Het aantal ongelukken dat voorkomen was geworden als de trekker gekeurd was is maar heel erg klein. En als je dat serieus neemt dan zul je toch ook wat er achter hangt moeten keuren. Het kon wel eens zijn dat wat er achter de trekker hangt meer ongelukken veroorzaakt dan het trekkend voertuig. Ben benieuwd wanneer ze gaan beginnen over een rijtijdenbesluit voor landbouwverkeer. Als je veiligheid serieus neemt en de vergelijking maakt met het beroepsgoederen vervoer zijn daar echt wel argumenten voor te verzinnen. Niet dat ik er om verlang maar als je echt met veiligheid begaan bent dan valt dat te bepleiten. Zal niet zo gauw gebeuren want daar kan niemand wat aan verdienen. Had ik een mechanisatiebedrijf dan wist ik de argumenten ook wel te verzinnen. De wereld gaat aan vlijt ten onder.....

 • drientje

  En natuurlijk is de cumela er tegen dat trekkers van hun leden wel een APK zouden moeten hebben, ze denken meteen aan hun concurrentie positie t.o.v. van boeren die het werk in eigen beheer uitvoeren.

 • trekker123

  Die APK keuring gaat voor de loonwerker in de kosten per uur niks uitmaken. Voor de veiligheid trouwens ook niet dus vandaar dat het tamelijk onzinnig zou zijn om het in te voeren. Het is wel niet best in de sector maar wanneer de kosten van APK ze uit de markt concurreert dan komt Troostwijk de boel toch wel veilen.

 • trijnie

  En toch zou het beter zijn om een APK te eisen voor de echt oude trekkers en aanhangers. Ook zouden er eisen gesteld moeten worden aan het voertuig. Ze rijden hier nm nog wel zonder richtingaanwijzer of de aanhanger zonder licht.
  Het is wel de openbare weg waar ook normaal (snel) verkeer rijdt.

 • trekker123

  Het zou nog beter zijn als we allemaal te voet gingen. Fietsen is ook best link. Kun je vallen. Er is al in de zeventiger jaren van de vorige eeuw door destijds minister Westerterp gepleit voor het verplichten van het dragen van een lichte helm voor fietsers. En pas vooral ook op als je s'morgens uit bed stapt. Gebeuren ook geregeld ongelukken mee.

 • trijnie

  Trekker, beetje flauw antwoord, wees nou even realistisch, dat ouwe schroot hoort toch niet op de weg?
  Het lijkt er soms wel op dat een deel van agrarisch nederland denkt dat alles maar kan op de weg maar zo moet het niet.
  Als ik geen net over mijn aanhangwagen heb, krijg ik een boete. Nog deze week kwam hier een grote aanhanger met trekker langs overvol beladen met balen hooi. Niks niet vastgemaakt,gewoon los erop. Reed wel uiterst langzaam natuurlijk maar ik bedoel maar. Wat als zo'n ding eraf rond.....?

 • JanK

  APK of niet je bent als eigenaar en vooral als bestuurder verantwoordelijk voor je voertuig en de lading die je vervoerdt dus bezint eert ge begint en zorg dat het zaakje wat betreft verlichting,banden.remmen,ladingzekering en dergelijke goed voor elkaar hebt en neem er de tijd voor want dat voorkomt veel ellende.

Laad alle reacties (6)

Of registreer je om te kunnen reageren.