Commentaar

1664 x bekeken 3 reacties

Strategisch spel in de zuivel

Het is één grote gokkerij. Dat is volgens een Nederlandse marktexpert de beste kwalificatie voor de afzetketen van voedsel in Rusland.

Dat is goed nieuws want het betekent dat importkampioen Rusland voorlopig nog ver verwijderd blijft van zijn doel: zelfvoorzienend worden op voedselgebied. En dus blijft Nederland in de picture als zeer gewaardeerde leverancier van voedsel en kennis van voedselproductie.

Het verhaal van Rusland staat niet op zich. Ook China, hoewel dat in veel opzichten een beter georganiseerd land is, blijft aan de markt voor agrarische producten. Voor beide landen geldt dat de binnenlandse productie weliswaar stijgt, maar dat de consumptie van veel producten nog sneller toeneemt.

Noem China en omliggende landen het nieuwe centrum van de wereld. Daarmee worden gebieden als Noordwest-Europa en Nieuw-Zeeland de nieuwe randgebieden. De overeenkomsten tussen beiden gaan verder. De zuivel floreert er. Nieuw-Zeeland is een snel groeiend zuivelland met als vlaggenschip Fonterra. Uitgerekend aan het andere eind van de wereld ziet dat bedrijf groeikansen – in een strook land van Denemarken via Duitsland naar Nederland. Dat resulteert in een fabriek in Heerenveen.

Er zijn nog meer overeenkomsten tussen de beide uiteinden van de zuivelwereld. Nieuw-Zeelandse boeren krijgen na hun onstuimige groei nu ook te maken met maatschappelijke weerstand en milieuproblemen. Dit zal hun kostprijs, nu nog hun sterkste troef, onder druk zetten. Het verschil in opbrengstprijs is door het liberaliseren van de markten al sterk verminderd.

En nu gaat FrieslandCampina investeren in een deelneming in een zuivelfabriek ‘down under’. Dit zijn geen gokken, maar strategische manoeuvres die voortvloeien uit dezelfde analyse: kansen volop. Omdat Fonterra en FrieslandCampina bovendien heel verschillende profielen hebben op de markt, is de kans klein dat ze echt in elkaars vaarwater komen.

Laatste reacties

  • agratax2

    Voor mij blijft de vraag; ' Wat is het voordeel voor de leden / leveranciers van FC de fabriek die zich nog steeds Cooperatie noemt. Dit betekent in mijn beleving dat de leden deze zet moeten goedkeuren op een ledenvergadering. Gezien de berichtgeving lijkt me niet dat hier tijd voor is uitgetrokken. Ik moet steeds meer concluderen, dat bij onze gootte cooperaties de leden meer nodig zijn om het image van de club hoog te houden en de besturen en directies te voorzien van applaus en graag het risico van dit soort acties tedragen. Er zijn genoeg voorbeelden van multinational cooperaties die uit eindlijk de boeren leden een vermogen hebben gekost met hun uitbreidingsdrift in ver weg gelegen landen.

  • koestal

    Alle zuivel loopt door elkaar,maar handel is handel

  • Freriks

    Een leuke analyse van Oppewal. Laten we hopen dat zijn versie correct is. Misschien komt Fonterra wel hier omdat Theo Spierings nog een appeltje te schillen heeft met RFC want hij mocht immers niet de CEO worden. En gaat RFC nu terugplagen, omdat Cees 't Hart deze move van Spierings niet over zijn kant wil laten gaan.

Of registreer je om te kunnen reageren.