Commentaar

27 reacties

Storm in melkglas

LTO-vakgroep Melkveehouderij en de zuivelindustrie (NZO) hielden de in hun ogen te radicale bonden Dutch Dairymen Board (DDB) en Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) grotendeels buiten de deur bij de sectorale besluitvorming. In het Productschap Zuivel kregen de alternatieve clubs geen voet aan de grond.

Zij zouden dat graag zo houden bij de oprichting van een nieuwe interbranche-organisatie (IBO) voor de zuivel.

Nieuwe Europese wetgeving biedt de zuivelsector (en andere sectoren) de mogelijkheid om een soort surrogaat-productschap op te richten. Deze organisatie kan, zo is de opzet, een deel  van de productschapstaken overnemen als het schap straks wegvalt.

Probleem is echter dat de Europese IBO’s geen echte productschappen zijn, en met name bedoeld zijn om de markt beter te laten functioneren. Ook moeten de dragende producentenorganisaties een voldoende groot deel van de sector vertegenwoordigen. Voor dat laatste wil LTO de - blijkbaar nog wel te pruimen en ook kleine vakbond - NMV er wel bij hebben, maar de grote en militantere DDB niet. Die komt niet door de ballotage van LTO en NZO.

De  vraag is of dit zo maar kan, en of IBO hun beoogde kerntaak zo maar mag laten varen. Een andere vraag is of het slim is van LTO en NZO om het spel zo te spelen.

Laatste reacties

 • Mozes

  Iedereen die oud genoeg is om te begrijpen dat Sinterklaas niet bestaat kan ook begrijpen dat het volstrekt onmogelijk is dat in de Nederlandse situatie een derde organisatie invloed kan uitoefenen op de markt of melkprijs. In een land als Engeland of Frankrijk zou dat misschien nog wel kunnen.
  Als in de Nederlandse situatie een derde organisatie niets aan markt of melkprijs kan beïnvloeden waarom moet deze zich hier dan mee bezig houden? De DDB is opgericht uitsluitend om zich bezig te houden met de melkprijs. Als de nieuwe organisatie niets aan markt of melkprijs kan doe wat moet de DDB daar dan bij doen?

 • wmeulemanjr1

  #1 U bent dus gelukkig met elke melkprijs U slikt dus alles??

 • gjh

  wmeuleman ben het eens met je,reactie 1 moet een lto lid zijn hij begrijpt er niets van een weldenkend mens probeert toch een zo hoog mogelijke prijs voor zijn product te ontvangen.
  en aangezien lto er niets van maakt moeten juist nmv en ddb aan tafel zitten

  HEEL LOGISCH

 • poldes

  mozes vind zoals het nu gaat het goed gaat.

 • info48

  Mozes ik houd er niet van persoonlijk te worden maar jouw benadering van problemen zijn die van een struisvogel!
  Het wordt tijd dat de 'zelfgenoegzame haantjes' zich eens realiseren dat er al lang genoeg gewerkt is voor een fooi en dat alleen door met iedereen SAMEN te werken er iets te bereiken is!
  Of wil men de ( goedbetaalde?) baantjes in organisatie en coöperatie behouden ten faveure van de industrie??

 • Mozes

  Ik denk dat ik het beter begrijp dan de andere reageerders. We hebben te maken met een grote diversiteit in drie niveau's. Ten eerste de diversiteit in producten. Kaas, verse zuivel, bakkerijproducten, kindervoeding,farmaceutische producten, enz. Ten tweede diversiteit in afnemers. Supermarkten (bij FC maar 25% van de omzet), horeca, buitenhuis markt, industrie, in Azië veel verkoop via zogenaamde 'toko's' (straatwinkeltjes) en kindervoeding in China via internet en een soort Prenetalwinkels. Ten derde de geografische diversiteit in zowel aanbod als afzet. Allerlei producten worden verkocht naar afnemers over de hele wereld. Tegelijkertijd komen ook producten uit andere delen van de wereld hier naar toe. Denk aan Fonterra die boter verkoopt in Engeland of producten van Danone die hier in de winkel liggen.

  Hoe denken de vorige reageerders een hogere opbrengst te genereren?
  Ik heb de indruk dat veel DDB aanhangers de zuivelcooperatie begrijpen zoals een kind Sinterklaas begrijpt. Het kind vraagt gewoon wat hij wenst en denkt geen moment na waar Sinterklaas het vandaan haalt.
  Gezien de melkprijs die de Nederlandse coöperaties weten te betalen heb ik de indruk dat ze in vergelijking met andere landen behoorlijk succesvol zijn in het verwaarden van onze melk. Natuurlijk, meer is altijd beter en we moeten ook blijven investeren in toegevoegde waarde producten.
  Wat denken de andere reageerders dat Mama Loe en de DDB hier aan toe kunnen voegen?

 • natuurboer

  Wat is de zin om nu weer een praatgroep in het leven te roepen ?
  Ketenorganisaties handelen alleen volgens eigen sectorale belangen zonder dat er rekening wordt gehouden met de landbouwbelangen van andere sectoren.
  Dit soort ketenorganisaties gaan de verdeeldheid onder landbouwend Nederland alleen maat vergroten. Geen ketenorganisatie is dan het beste.

 • gjh

  mozes wijsneus ik zal het op een kinderlijke wijze proberen uit te leggen aan je een boer ontvangt liever 40 cent dan 30 cent omdat je vaste kosten ook stijgen.

  weltrusten

 • aarthamstra1

  Twee, drie, vier ,weten meer, kunnen meer dan een. Alleen voor MOZES (coöperatieve gedachte) niet . Als morgen LTO zegt spring in de sloot .Mag je raden wie er als eerste in te vinden is . Met een lach van zie je wel ben niet verzopen wist het wel, dat ik ze kan vertrouwen . Niet wetende dat hij er NOOIT meer uit komt.

 • Mozes

  Gjh, dat je liever 40 cent dan 30 cent beurt hoef je mij niet te vertellen. Dat doe ik zelf ook liever.
  De vraag waar het om gaat is: waar halen de coöperaties het geld vandaan om die 40 cent te betalen en wat kan de nieuwe zuivelorganisatie daar aan bijdragen?

 • drientje

  Vooruit dan Mozes, nog een keer. Een hedendaagse cooperatie heeft een bestuur en een managementteam. Het bestuur geeft namens de leden het managementteam de opdracht om winst te maken. Het managementteam wordt hiervoor gekieteld met een flinke bonus. Maar winst kun ook maken door de boerderijmelk scherp, lees laag, in te kopen. Precies daarvoor moet je nu als melkveehouder aan tafel zitten. Dit laat je dus niet over aan de zuivelorganisatie.

 • gjh

  mozes probeer te begrijpen wat drientje schrijft als je het dan nog niet snapt dan vraag ik een kleuterleidster om het uit te leggen.
  bij een cooperatie gaat het om de rendement en maken ze zich niet druk of een boer rendement draait, drientje perfecte uitleg.

 • minasblunders1

  Inderdaad Drientje, perfect uitgelegd. Evenals de uitleg van Aart Hamstra trouwens. Deze uitleg is zo mogelijk nog treffender.

 • denker123

  mozes heeft een goed standpunt,in een grote Coperatie zoals F.C.zitten er bekwame boerenleden genoeg in de ledenraad, om de directie geregeld op de vingers te tikken om een zo hoog mogelijke ledenmelkprijs te krijgen.Hoe meer extra pottenkijkers zoals Mamma Lou hoe meer heibel.

 • wmeulemanjr1

  denker 123, Wil dus geen pottenkijkers bij de coperatie? zoals F.C. Wat stelt een coop dan nog voor als alles zo strak georganiseerd moet worden dat discussie buiten LTO groep niet serieus genomen mag worden door top van F.C. eigenlijk mag je dus alleen op nette manier er niet mee eens zijn, zolang je maar niet te veel praatjes krijgt!!

 • Mozes

  Geen van de vorige reageerders heeft duidelijk gemaakt hoe Mama Loe en de sapperdeflap boeren via de nieuwe ketenorganisatie de melkprijs kunnen verhogen.
  Men heeft al zeer efficiënt werkende fabrieken. Met nog efficiënter werken valt hooguit enkele tienden van een cent te halen. Een hogere melkprijs moet dus komen uit hogere opbrengst. Hoe haal je hogere opbrengst?
  Laat Mama Loe eerst maar eens met een concreet en REALISTISCH plan komen.

 • Mozes

  Bij FC hebben we 21 districten met ieders 10 bestuursleden. Die vormen samen de ledenraad. Dus een ledenraad van 210 melkveehouders. Deze ledenraad vormt het hoogste beslissingsorgaan binnen de coöperatie.
  Deze 210 melkveehouders hebben net als alle melkveehouders belang bij een zo hoog mogelijke melkprijs.
  Wat kan Mama Loe hier aan toevoegen?

 • gjh

  mozes dus jij denkt dat e bestuursleden invloed hebben op de melkprijs

  ja,ja slaap lekker en droom maar lekker verder
  ONGELOOFLIJK

 • Piet, Midden-Europa

  Goed @Mozes, ik moet toegeven dat u wel enige kennis van zaken hebt, dat is waar !!!... Maar uw geloof in het Bestuur (en alles wat daar bij hoort) vind ik wel zeer fanatiek getint. Er zijn in het verleden bij RFC ook kostbare blunders gemaakt, die niet alleen door het Bestuur betaald zijn !!!... Hyper-actueel zijn nu de problemen in Roemenie.

 • poldes

  mozess?

 • Mozes

  Bij het eerdere Frieslandfoods is veel meer fout gegaan. Eind jaren negentig was mijn zuster werkzaam als productmanager Consumerproducts Europe in Leeuwarden. Via haar hoorde ik nog wel eens wat. De grootste fouten zijn gemaakt op marketing gebied. Uit informatie die ik van mijn zuster kreeg ontstond bij mij de indruk dat zowel de mislukking met de kaas als de mislukking in Peru zijn terug te voeren op eenzelfde fout. Men heeft in beide gevallen het conservatisme van de consument onderschat. Er zijn op marketinggebied ook wel dingen goed gegaan. Men heeft bv heel succesvol het Friesche Vlag merk in de markt gezet voor verse zuivel.
  Vanwege de meerdere fouten die zijn gemaakt op marketinggebied was ik niet verbaast dat men Johan Spierings heeft gepasseerd als directeur en heeft gekozen voor Cees 't Hart die bij Unilever heeft bewezen over een uitzonderlijk marketing talent te beschikken.

 • Mozes

  @Piet, Midden-Europa, nog een reactie op jou opmerking over de problemen in Romenië. Iedere boer heeft wel eens een koe in de stal die wat mankeert. Een goede boer net zo goed als een slechte boer. De goede boer heeft de koe direct in de gaten en zal actie ondernemen. De slechte boer ziet het niet of ziet het wel maar doet er niets mee.
  Ik heb tot nu toe niet de indruk dat men in Romenië de zaak op zijn beloop laat.

 • denker123

  Hier in de V.S.Ziet men nu dat de melkcooperaties met DFA voorop melkprodukten exporteren deels met subsidie van de melkveehouders via de C.W.T..Terwijl langs de andere kant particuliere Multinationals die totaal geen voeling meer hebben met de melkveehouders zoals Nestle en Danone 2/3 van het exportvolume weer terug invoeren ,om de melkprijs te drukken zoals in begin van dit jaar.Van die import komt dan zelfs een groot deel uit Nieuw Zeeland .Dit noem ik dweilen met de kraan open.Wat kan een nieuwe praatclub daar aan doen ,het is gewoon marktwerking en de wet van de sterkste.

 • abtje

  @Denker123 Toch regelt een hoop zichzelf weer. In Nederland heeft Nestle de melkproduktie juist verlaten omdat de marges te klein werden. En Vreugdenhil is daar voor in de plaats gekomen. En dit kleine familiebedrijf laat FC zweten met een marktconforme melkprijs.

 • Piet, Midden-Europa

  Ik moet u nageven @Mozes dat uw reacties goed gefundeerd zijn, dat is duidelijk !!!... Anderzijds is het goed dat RFC in NL nu met een beetje concurentie geconfronteerd wordt !!!... In Duitsland bij voorbeeld neemt RFC een zeer bescheiden plaats in, wat de Marketing betreft !!!... Daar is de uitbetaling aan de leden ook matig !!!... Goed wij moeten realistisch blijven, daarom is het ook goed als wij de zaken van verschillende kanten belichten, wat dat betreft bent u een verstandige discussie-genoot. Bovendien vind ik de reactie van @abtje #24 ook SUPER !!!!!.....

 • Mozes

  Correctie op reactie #21. Het was geen Johan Spierings maar Theo Spierings.

 • PetervanKempen

  Het artikel gaat erover dat LTO als organisatie zo arrogant is, dat zij meent andere Melkvee belangen organisaties buiten overleg organen te moeten houden. Heel treffend 'dat de NMV blijkbaar daarvoor net nog acceptabel is' en DBB niet. Ik vind deze grondhouding van onverdraagzaamheid van een belangen organisatie als LTO naar niet formele meerderheden niet in de haak en in het nadeel van alle boeren. Wij zien LTO heel erg de rol van politieke meeprater vervullen in oa het G7 accoord met deals met erfvijanden van de vrije boer als natuurclubs en de vogel bescherming, terwijl ze een heel klein deel boeren 'blij'maakt met een ganzen schade & opvang vergoeding. Wie wordt er nu boer om dat te beuren en daarvoor gedwongen met een natuurclub in cooperatie te moeten gaan die op alle manieren probeert je bedrijf op slot te zetten en je voor de overlast en kosten van hun wanbeleid van ganzen laat opdraaien?? Het is eerder de LTO die zijn eeuwigdurende meepraat rol moet in allerlei instanties zou moeten inleveren aan partijen die dichter bij hun leden staan en draagvlak van boeren hebben. Als boeren niet in actie komen, hebben ze straks geheel en al aan LTO in G7 te danken dat ze niet eens meer ganzenschade op overblijvend grasland mogen bestrijden, een recht wat nota bene door Nederland in 1979 op EU niveau is geratificeerd.

Laad alle reacties (23)

Of registreer je om te kunnen reageren.